Taggarkiv: wsp

WTC Malmö etapp 1 klarar 120 kWh

Från Citymark 2 2008

WSP har ju flyttat in i World Trade Center Malmös nybyggda fastighet (etapp 1). Energiåtgången (värme, kyla och el) stannar på 120 kWh per kvadratmeter och år. För att spara energi, har byggnaden följande funktioner:

 • Behovsstyrd ventilation
 • Solstyrd avskärmning
 • Uteluft används som gratiskyla
 • Rörelsestyrd belysning

Förutom WSP har även följande företag flyttat in i byggnaden:

 • Samsung
 • Logtrade
 • Talkpool
 • Rambergs advokatbyrå

WSPs kontor har dubbla glasfasader

Från en annonsbilaga cirka 2008-01-27

WSPs nya glaskontor i World Trade Center Malmö har enorma glaspartier. Är det verkligen energieffektivt?

Forskaren Åke Blomsterberg var med under byggandet:

 • Från början var tanken att fasaderna skulle bestå av glas till 100%.
 • En närmare analys, med simulering av inomhusklimat och dagsljus, och efterföljande diskussion gjorde att målet sänktes till max 50% glasytor i fasaden.
  • Analysen visade att det går att bygga en glasad kontorsbyggnad som är lika energieffektiv som en traditionell kontorsbyggnad.
 • Om man inte tänker sig för blir det lätt för varmt sommartid och för kallt vintertid med kallras.

WSPs energieffektiva glaskontor:

 • Dubbelskalsfasad.
 • Yttre rörlig solavskärmning skyddad från väder och vind mellan de två fasaderna.
 • Sensorstyrd belysning
 • Behovsstyrd ventilation