Taggarkiv: Vittra

Vilken Västra Hamnen-grundskola är bäst?

Med skolkollen på DN kan man få fram statistik för olika skolor i Sverige. Därmed blir det lätt att svara på frågan:

Vilken Västra Hamnen-grundskola är bäst?

De tävlande är:

Rond 1: Skolan

 1. Lärartäthet
  • Vittra 20,4 elever per lärare
  • VHS 12,8 elever per lärare – bäst
 2. Studievägledare
  • Vittra 1756,7 elever per studievägledare
  • VHS 612 elever per studievägledare – bäst
 3. Specialpedagoger
  • Vittra Inga uppgifter
  • VHS 1.0 % av personalen – bäst
 4. Behöriga lärare
  • Vittra 83,2 % av personalen
  • VHS 83,3 % av personalen – bäst

Västra Hamnens Skola tar i första ronden en betryggande ledning med 4 – 0.

Rond 2: Eleverna

 1. Andel elever med högutbildade föräldrar
  • Vittra 47 %
  • VHS 74 % – bäst
 2. Andel elever som nått målen i alla ämne
  1. Vittra 82,6 %
  2. VHS 84,4 % – bäst

Västra Hamnens Skola utökar sin ledning till 6 – 0. Kom in i matchen, Vittra!

Rond 3: Nationella proven – årskurs 3 (andel elever som nått kravnivån)

 1. Matematik – bräk och huvudräkning
  • Vittra 100 % – bäst
  • VHS 70,8 %
 2. Matematik – kommunikation och begrepp
  • Vittra 100 % – bäst
  • VHS 91,7 %
 3. Matematik – matematiska likheter, huvudräkning
  • Vittra 100 % – bäst
  • VHS 95,8 %
 4. Matematik – mätning, geometriska begrepp
  • Vittra 60 %
  • VHS 95,8 % – bäst
 5. Matematik – mönster, huvudräkning
  • Vittra 100 % – bäst
  • VHS 91,7 %
 6. Matematik – räknesättens egenskaper
  • Vittra 100 % – lika
  • VHS 100 % – lika
 7. Matematik – skriftliga räknemetoder
  • Vittra 100 % – bäst
  • VHS 91,7 %
 8. Svenska – elevens högläsning
  • Vittra 95,0 %
  • VHS 95,8 % – bäst
 9. Svenska – elevens textsamtal
  • Vittra 95,0 %
  • VHS 95,8 % – bäst
 10. Svenska – läsning faktatext
  • Vittra 95,0 %
  • VHS 100 % – bäst
 11. Svenska – läsning faktatext
  • Vittra 95,0 %
  • VHS 100 % – bäst
 12. Svenska – läsning skönlitterär text
  • Vittra 95,0 %
  • VHS 100 % – bäst
 13. Svenska – muntlig uppgift
  • Vittra 100 % – bäst
  • VHS 95,8 %
 14. Svenska – skrivuppgift berättande text
  • Vittra 95,0 % – bäst
  • VHS 83,3 %
 15. Svenska – skrivuppgift beskrivande text
  • Vittra 95,0 % – bäst
  • VHS 83,3 %
 16. Svenska – skrivuppgift stavning interpunktion
  1. Vittra 95,0 % – bäst
  2. VHS 83,3 %

Vittra gör en kraftansträngning och vinner denna rond med 9 – 6. Ställningen just nu är därmed den att Västra Hamnens skola leder tävlingen med 12 – 9 inför de två avslutande ronderna.

Rond 4: Nationella proven – årskurs 6 (andel elever som nått kravnivån)

 1. Engelska – muntlig interaktion/produktion
  • Vittra 86,2 %
  • VHS 98,0 % – bäst
 2. Engelska – receptiv förmåga
  • Vittra 89,7 %
  • VHS 98,0 % – bäst
 3. Engelska – skriftlig produktion
  • Vittra 89,7 %
  • VHS 95,9 % – bäst
 4. Matematik – B
  • Vittra 62,1 %
  • VHS 71,4 % – bäst
 5. Matematik C
  • Vittra 79,3 %
  • VHS 81,6 % – bäst
 6. Matematik D
  • Vittra 55,2 %
  • VHS 59,2 % – bäst
 7. Svenska – läsförståelse
  • Vittra 80,8 %
  • VHS 89,8 % – bäst
 8. Svenska – muntlighet
  • Vittra 80,8 %
  • VHS 95,9 % – bäst
 9. Svenska – skrivuppgift argumenterande text
  • Vittra 65,4 %
  • VHS 87,8 % – bäst
 10. Svenska – skrivuppgift berättande text
  • Vittra 69,2 %
  • VHS 81,6 % – bäst

Västra Hamnen visar sin styrka och vinner ronden med övertygande 10 – 0 och utökar därmed den totala ledningen till 22 – 9. Västra Hamnen ser ut att gå mot en säker seger.

Rond 5: Nationella proven – årskurs 9 (genomsnittligt provbetygspoäng)

 1. Matematik
  • Vittra 10,2
  • VHS 10,3 – bäst
 2. Svenska
  • Vittra 17 – bäst
  • VHS 13,1
 3. Engelska
  • Vittra 15,8 – bäst
  • VHS 14,4

Västra Hamnens skola tröttnade lite på slutet. Vittra tog hem ronden med 2 – 1. Vittras slutspurt räckte dock inte ända fram. Västra Hamnens skola vann matchen mot Vittra med 23 – 11. Då vet vi svaret på frågan vi alla gått och undrat på:

 • Västra Hamnens skola är bättre än Vittraskolan, i alla fall enligt statistiken från Skolverket och Skolinspektionen för åren 2011 och 2012.

Vittra i Västra Hamnen är Malmös 16:e bästa skola

Om man tittar på betygssnittet i årskurs nio i Malmö, så hamnar privatskolan Vittra i Västra Hamnen på 16:e plats av totalt 46 skolor.

Västra Hamnens skola kommer först nästa läsår att ha elever i årskurs 9. Fram till dess får vi nöja oss med att läsa Skolinspektionens rapport Tillsyn i Västra Hamnens skola:

 • Endast 52,5 procent av eleverna i årskurs 8 nådde målen för minst godkänt i de 14 ämnen som de fått undervisning i höstterminen 2010.
 • 20 procent av eleverna uppnådde inte målen i tre ämnen eller flera.
 • Sämst måluppfyllelse har ämnet matematik, där 30 procent av eleverna inte når godkänt.
 • Lärarna saknade tid för förberedelse och inrättande av gemensamma rutiner inför höstterminen 2010, vilket gör att en stor del av arbetet på skolan präglas av ”nödlösningar”.
 • Skolinspektionen hittade sju brister som måste åtgärdas inom sex månader.

Relaterad länk: Listan med genomsnittligt slutbetyg årskurs 9 för alla Malmös skolor

Friskolan Vittras elever lider av lokalbrist

Friskolan Vittra här i Västra Hamnen har lokalbrist.

 • Ettorna har haft gymnastik i matsalen och i klassrum, utan möjlighet att duscha och utan omklädningsrum.
 • Det saknas lokaler för estetiska ämnen: Det finns ingen musiksal, och slöjdsalen saknar dammuppsamling.
 • Hem- och konsumentkunskap har getts först i nian.
 • Från och med denna termin ska hem- och konsumentkunskapen läras ut i Folkuniversitetets lokaler (=Regementsgatan 4 nära där gågatan korsar kanalen i centrum).
 • Undervisning i idrott och hälsa kommer att ske antingen på Kockum Fritid, Friskis & Svettis (Ön i Limhamn), eller på en skola på Ön i Limhamn.

Skolinspektionen anser att de materiella bristerna begränsar elevernas utveckling, och begär att skolan ska ha rättat till bristerna innan den 8:e november.

Läs mer: Lokalbrist orsak till dåliga betyg

Loppis på Vittra Västra Hamnen

Från en runda i Västra Hamnen 2010-01-22

Lördagen den 13:e februari mellan 11 och 14 är det loppis på Vittra Västra Hamnen. Adressen är Västra Varvsgatan 10.

 • Köp saker som barnen har gjort
 • Köp saker medtagna hemifrån.
 • Arrangörerna vill hjälpa fattiga och hemlösa.

Vittra Västra Hamnen

Dagens länkar:

Dagens bild: Luftballong (förankrad i Turning Torso, illustration)

Dagens citat: ”If you view the city from the Turning Torso, Stockholm’s tallest building, a flat expanse dotted with commercial and housing districts in the suburbs greets your eyes” (från Hot Reasons To Visit Cold Stockholm In Sweden)

Detaljplan för 100 nya bostäder nära Vittra-skolan

Från kommunen 2009-05-25

Kommunen höll ett samrådsmöte 2009-05-25, för att man tillsammans med tomtägaren Diligentia vill ändra detaljplanen för tomten som Vittra-skolan befinner sig på (mellan Malmömässan-byggnaden och Ankarparken, väster om Västra Varvsgatan). Tomten är 60*165 meter stor. Tankarna är att:

 • Vittraskolan ska finnas kvar på sin nuvarande plats.
 • Bostäder byggs längs kanten mot Ankarparken.
 • Det ges plats för ungefär 100 lägenheter och 1000 kvadratmeter verksamhetsyta.
 • Högre hushöjder utmed Västra Varvsgatan (dock någon våning lägre än idag) och lägre hushöjder ut mot parken.
 • En gång för allmänheten rakt igenom tomten ”på mitten” från Ankarparken till Västra Varvsgatan. (Rulltrappan söder om Vittraskolan och gången över Västra Varvsgatan som finns här idag tas bort.)
 • Verksamheter ska placeras i bottenvåningen utmed Västra Varvsgatan.
 • Fasaden mot Västra Varvsgatan ska ”veckas” med vissa delar indragna upp till två meter från övrig fasad, för att undvika långa monotona byggnader.

Synpunkter på den föreslagna detaljplanen ska ha inkommit till kommunen senast 2009-06-01.

Läs mer och se karta med tomtens exakta utbredning: Område öster om Ankarparken i Hamnen

Vittra firade skolstart med invigning

Från Skånskan 2008-08-19

Vittra bedriver sedan år 2002 friskola baserad på Montessoripedagogik i Västra Hamnen, bredvid ICA Maxi. Under måndagen invigdes den nya trädplanteringen och de nya lekredskapen på skolgården med bandklippning och cider.

 • Nu är antalet sökande fler än de tillgängliga platserna.
 • 300 elever i åldrarna 6-16 år.
 • Undervisningen bedrisv individinriktad, med mycket eget arbete och eget ansvar.
 • Skolchefen Carl Lundgren tror att samtliga stadsdelar är representerade bland eleverna. En del elever kommer också från grannkommunerna.

Läs mer: Vittra har hittat sin plats i Västra Hamnen

Mycket eget arbete på Vittra

Från tidningen ”Efter Arbetet” cirka 2007-11-15

Vittra har bedrivit friskola nära ICA Maxi här i Västra Hamnen sedan 2002.

 • Idag har skolan 300 elever i årskurs 0 – 9 i Västra Hamnen.
 • Vittra är ett helägt dotterbolag till Anew Learning, Sveriges största skolkoncern med en årsomsättning på 800 miljoner kronor.

När det var dags för högstadiet, så valde tvillingsystrarna Lagesson från Gullvik Vittra i Västra Hamnen, efter att ha besökt det öppna hus som skolan anordnade.

 • ”Det var bra stämning, många elever kom fram och hälsade på oss direkt.”
 • ”Vi jobbar i åldersblandade ansvarsgrupper och har mycket eget arbete där man får söka information själva.”
 • Tvillingarna har nu gått på skolan i två år och trivs bra.
 • Föräldrarna får inblick i skolarbetet genom skrivna kommentarer från lärarna varje vecka, och de förväntas att skriva svar.
 • Föräldrarna tror att de är mer engagerade och delaktiga än föräldrarna i den kommunala skolan eftersom alla har sökt sig hit själva.