Taggarkiv: vindkraft

100% lokalt producerad förnybar energi

Enligt Eon är Västra Hamnen självförsörjande på förnybar och lokalt producerad energi från vatten, vind, sol och komposterbart avfall. Eon lyfter speciellt fram vindkraften:

 • ”Vindkraftverk utgör ryggraden i Västra Hamnens energisystem.”

Eon talar inte sanning. Vindkraftverket som Eon refererar till ligger inte i Västra Hamnen. Eon refererar till vindkraftverket Boel, som ligger i Norra Hamnen.

Den som drömmer om 100% lokalt producerad förnybar energi som verkligen är producerad i Västra Hamnen kanske tänker sig ett högt placerat vindkraftverk för bästa produktionsekonomi:

(Bild från Rikard Hedenblad på GEOtext)

Dagens länk: Life, and the absence of it, between buildings (som jämför ny arkitektur i Köpenhamn med Bo01-området här i Västra Hamnen och där Bo01-området lyfts fram som det goda exemplet).

Vinden satte stopp för besök i vindkraftverket Boel

Tidningen City har för närvarande en serie artiklar vid namn Ett annat hörn av Malmö, med reportage från ställen i Malmö som få har tillgång till.

Förra fredagen skulle Citys artikel handla om hur det ser ut inuti Boel, vindkraftverket i Norra Hamnen som byggdes i samband med att Bo01-området byggdes för att försörja Bo01-området med ”lokalt producerad” energi.

Det blev ingen sådan artikel förra fredagen. Citys reportrar försökte vid tre olika tillfällen att ta sig upp i det 78 meter höga tornet, men varje gång de försökte blåste det för mycket. Tidningen City gör dock ett nytt försök och om de lyckas får vi se nästa fredag.

Fotoutställning om vindkraftstornstillverkningen i Västra Hamnen

Enercon Windtower Production (EWP) tillverkar vindkraftstorn i Kockums gamla industrilokaler i Västra Hamnen. Peab vill göra bostäder och kontor av de gamla industribyggnaderna i det som numera kallas Varvsstaden, och därför planerar EWP att flytta till Ystad 2015.

Den 28:e januari öppnar en fotoutställning vid namn Adjö Västra Hamnen – en industri flyttar ut på Malmö Museer som handlar om platsen där tornen tillverkas och människorna som arbetar där.

EWP

 • 250 personer arbetar i treskift: Svetsare, plåtslagare, plåtarbetare, montörer, transportare, kranförare, ingenjörer med flera.
 • Minst 6 torn per vecka levereras.
 • Fotona är tagna under november och december 2010 av Anderas Nilsson, som är fotograf på Malmö Museer.


Ett svep flyttas med hjälp av traversen till den avdelning där de svetsas ihop till en sektion. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Museer.

 


Tonny Larsen svetsar bottenfläns. Foto: Andreas Nilsson / Malmö Museer.

 


Osman Shala, valsare. Foto: Andreas Nilsson, Malmö Museer.

 


Plåtarbetarnas pausplats i anslutning till förtillverkningen i Skepp 3. Foto: Andreas Nilsson / Malmö Museer.

 


Aldona Wirén, handsvetsare och pulversvetsare. Foto: Andreas Nilsson / Malmö Museer.

 

Läs mer:

Västra Hamnens första lokala vindkraftverk

Malmös politiker med Ilmar Reepalu i spetsen har i åratal pratat om att Västra Hamnen försörjs med lokalt producerad energi, och så har de hänvisat till ett vindkaftverk i Norra Hamnen vid namn Elon. Nu har det äntligen dykt upp ett vindkraftverk som verkligen är lokalt ur ett Västra Hamnen-perspektiv:


2011-08-14: Ett litet vindkraftverk på taket på Skanskas nybygge Bassängkajen på Universitetsholmen.

Fler & större vindkraftverk i Norra Hamnen

Från Grön Stad nr 1 2009

I februari fick vi veta att man vid Avedøreværket i Danmark håller på att uppföra tre 165 meter höga vindkraftverk. Två av vindkraftverken ska vara klara till klimattoppmötet i Köpenhamn i december. Dessa vindkraftverk kommer man att kunna skymta från Västra Hamnen.

Bilden ovan: En bit av horisonten sedd från Västra Hamnen. Till vänster syns de vita skorstenarna som tillhör kraftvärmeverken Avedøre 1 & 2. Det är här Danmarks tre nya vindkraftverk ska sättas upp. Till höger i bild syns Kastrups flygledartorn.

Nu står det klart att även Malmö vill kunna stoltsera med jättevindkraftverk lagom till klimattoppmötet i december (vindkraftverken syns ju när man går in för landning på Kastrup):

 • Bygglov har sökts för att bygga två mycket stora vindkraftverk i Norra Hamnen, nära Västra Hamnens ”lokala” vindkraftverk Boel.
 • Förhoppningen är att ett av de nya vindkraftverken i Norra Hamnen ska stå klart till klimattoppmötet i Köpenhamn i december.
 • De nya vindkraftverken blir över 100 meter höga, med rotorblad på mellan 50 och 60 meter.
  • Som jämförelse kan nämnas att det befintliga vindkraftverket Boel har ett torn som är 80 meter högt, och rotordiametern är 80 meter.
 • De nya vindkraftverken kan producera sex megawatt el vardera.
  • Det är tre gånger så mycket som Boel producerar.

Det är kanske någon som tror att de nya vindkraftverken i Norra Hamnen ska hjälpa till att göra det möjligt för kommunen att även i fortsättningen kunna påstå att Västra Hamnen till 100% är försörjd med ”lokalt” producerad energi utan att ljuga mer än lagom mycket.

Så är dock inte fallet, för den här gången bryr sig kommunen inte längre om Västra Hamnen. Nu är det viktigare att kunna säga att det produceras lika mycket el i Malmö som Malmö stads verksamheter förbrukar.

Tre nya vindkraftverk vid horisonten

Från Nytt från Öresund 2009-02-13 och 2009-02-10

Bygget av tre stycken 165 meter höga vindkraftverk vid Avedøreværket i Danmark har startat. Två av vindkraftverken ska vara klara till klimattoppmötet i december 2009. Vindkraftverken kommer att kunna skymtas från Västra Hamnen, och därför frågar vi oss: Hur höga blir de nya vindkraftverken, i förhållande till andra höga konstruktioner i vår närhet?

 • 320 meter: Telemasten utanför Hörby
 • 204 meter: Öresundsbrons pyloner
 • 190 meter: Turning Torso i Västra Hamnen
 • 165 meter: Tre nya vindkraftverk vid Avedøreværket
 • 106 meter: Christiansborg i Köpenhamn
 • 106 meter: Rådhustornet i Köpenhamn

Lokal förnybar energi på riktigt

Från Sveriges Radio 2008-08-07 och Sydsvenskan dagen efter

Boverket har beviljat Malmö stad pengar för att undersöka möjligheten att ha små vindkraftverk på tak och fasader i bostadsområden.

 • Kommunen kommer att detaljstudera två nya bostadsområden i Västra Hamnen och Hyllie.
 • Senast den 10:e juni 2010 ska utredningen vara klar.

Inför bomässan Bo01 år 2001 byggde Eon vindkraftverket Boel i Norra Hamnen, för att tillsammans med kommunen kunna sprida mantrat ”100% lokalt förnybar energi” för Västra Hamnen.

 • Numera gäller mantrat bara för Bo01-området i Västra Hamnen.
 • Nya områden i Västra Hamnen får nöja sig med en målsättning på 60% lokalt producerad förnybar energi.

Lars kommentar: Jag har alltid funnit det lustigt att något som påstås vara lokalt (vindkraftverket i Norra Hamnen), i själva verket ligger utanför det lokala området (som är Västra Hamnen eller Bo01-området i Västra Hamnen). Därför är det roligt att kunna konstatera att Västra Hamnen i framtiden kan komma att få lokalt producerad energi som verkligen är producerad i området och inte utanför området.

Läs/hör mer: Planer på vindkraft på hustaken

Läs mer: Vindkraftverk planeras mitt i Malmö

Universitetsholmen
2008-08-07: Skanskas kontorshus Hjälmarekajen på Universitetsholmen.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Stor efterfrågan på vindkraftstorn

Från Punkt SE 2008-02-25

EWP Windpower tillverkar torn till vindkraftverk i Kockums gamla industrilokaler här i Västra Hamnen. Efterfrågan är stor. Trots att man jobbar dygnet runt i tre skift kan nybeställningar inte levereras förrän om flera år.

”Rören” som levereras från fabriken i Västra Hamnen är gigantiska. Tornets bottensektion har en diameter på 7,5 meter.

Lösningsmedelsutsläpp för miljöns skull?

Från Planprogram för kvarteret Bilen 7 i Västra Hamnen

Kan ett företag med miljöprofil syssla med miljöovänliga lösningsmedelsutsläpp? Av någon anledning så kan ett företag vara så ambivalent, i alla fall i Västra Hamnen:

 • Företaget EWP sysslar med tillverkning av vindkraftstorn i Västra Hamnen. Det låter ju som ett företag som främjar miljön.
 • I samband med målning av vindkraftstorn släpper företaget WSP ut lösningsmedlet Xylén i Västra Hamnen. Det låter inte som ett företag som främjar den lokala miljön.
  • Lukten av lösningsmedel kan ibland kännas i Stapelbäddsparken bland skateboardåkarna.
  • Kommunen har fått enstaka klagomål på lukt även från boende i Dockan.

Är då Xylén en fara för folk i Västra Hamnen? Förmodligen är koncentrationen av Xylén vid inandning i Stapelbäddsparken så liten att det inte är någon större fara. Däremot ska man inte avfärda Xylén som helt säkert. Från säkerhetsdatabladet för Xylén:

 • ”Farligt vid inandning och hudkontakt”
 • ”Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad”
 • ”Svagt irriterande för andningssystemet”
 • ”Använd slutna system så långt som möjligt. I övriga fall används mekanisk ventilation eller punktutsug.”

EWPs hyreskontrakt med Peab går ut 2013.