Taggarkiv: vattenskoter

Flyboard har hittat till Västra Hamnen

I helgen som gick besöktes havet utanför Sundspromenaden och Daniaparken av en vattenskoter med en Flyboard.

Det är Leva Livet Event (även på Facebook) i Limhamn som erbjuder sina kunder en upplevelse.

 • Drop-in 750 kronor
 • Förbokad 950 kronor


Flyboard vid Titanic-bryggan i Daniaparken.


42 Flyboards på en gång, i Texas USA.

Lars kommentar: Badsäsongen i Västra Hamnen börjar officiellt den 15:e maj, då bemannas hjälpstationerna vid Scaniabadet och Sundspromenaden med strandvakter och badvakter. Vi får väl hoppas att Flyboarden kan hålla sig tillräckligt långt borta från de badande, så att vi slipper en olycka.

jetski-scaniabadet
2013-07-20: En vattenskoter nära badande vid Scaniabadet i Västra Hamnen. Foto: News Øresund – Johan Wessman.

Se fler bilder och läs mer: Än så länge en udda vattensport (”Som tecknade superhjältar live.”)

Motorbåt & vattenskoter förbjudna


2009-05-14: Kommunen har lagt ut bojar från inseglingsrännan vid Bo01s småbåtshamn till en bit utanför Scaniabadet längre norrut. Bojarna markerar området där det är förbjudet att framföra motorbåt och vattenskoter mellan den 1:a maj och den 30:e september enligt Länsstyrelsens beslut som började gälla förra året. Förra året hann kommunen inte få ut några bojar förutom precis utanför Scaniabadet. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

På tisdag förbjuds vattenskotrar och motorbåtar

Från Sydsvenskan 2008-07-22

På tisdag träder länsstyrelsens förbud mot vattenskotrar och motorbåtar utanför Västra Hamnens västra delar i kraft.

 • Förbudet gäller från och med tisdag, och därefter årligen mellan 1 maj och 30 september.
 • Förbudet gäller inte inseglingsrännan till Bo01s småbåtshamn.
 • Länsstyrelsens avsikt med förbudet är att göra det säkrare för badande.
 • Den som bryter mot förbudet riskerar böter.

Lars kommentarer:

Förbudet gäller följande område:

 • Förbudszonen startar vid småbåtshamnen Lagunen i sydväst och slutar cirka 50 meter efter Djuphavsbadet i Västra Hamnen i nordöst.
 • Förbudet gäller 400 meter ut från Ribersborgsstranden, eftersom det är långgrunt där.
 • Förbudet gäller 100 meter ut från Västra Hamnens strandskoning (fast bara inom förbudszonen).

Sydsvenskan (ni vet, tidningen som påstår sig ha koll på Malmö) har inte riktigt koll på Västra Hamnens utbredning:

 • Trots att förbudszonen till största delen ligger utanför Ribersborgsstranden, så påstår Sydsvenskan att förbudet gäller i Västra Hamnen.
  • Tidningen nämner inte med ett ord om att förbudet även gäller Ribersborgsstranden. Däremot visar en karta förbudszonen, där man grafiskt kan se att även Ribersborgsstranden omfattas av förbudet. Eftersom inte heller kartan skriver ut Ribersborgsstranden i text så får kartan tillsammans med artikeltexten betraktaren att tro att Västra Hamnen omfattar även det område som i verkligheten är Ribersborgsstranden och som inte tillhör Västra Hamnen.
  • Tidningstexten får även läsaren att tro att det nya förbudet gäller hela Västra Hamnens kustlinje. Så är inte fallet. Förbudet gäller bara västra delen av Västra Hamnens kustlinje, upp till cirka 50 meter nordöst om Djuphavsbadet.
   • Det nya förbudet omfattar bara halva Scaniaparkens kustlinje.
   • Det nya förbudet omfattar inte Dockan och inte Universitetsholmen.

Läs mer: Förordning ska få stopp på vattenskotrar

Kustbevakningen vill stoppa alla vattenfarkoster

Från Sydsvenskan 2008-03-26

Förra sommaren låg kustbevakningens fartyg utanför Västra Hamnen och höll koll på alla vattenfarkosters framfart.


2007-08-05: Förutom kustbevakningens vanliga fartyg så hyrdes även en snabbgående gummibåt in för att hålla koll på vattenskotrarna utanför Västra Hamnen.


2007-06-10: Tre vattenskotrar närmar sig Scaniaplatsen, där folk badar.


2007-06-10: En av vattenskotrarna visar upp sina konster.


2007-06-10: Sedan gäller det givetvis att visa upp hur fort det kan gå också, och ja, det är den badandes huvud från första bilden du ser i nederkanten av bilden.

En vattenskoter kan komma upp i 60 knop, vilket motsvarar lite under 120 kilometer i timmen. Det finns inga ålderskrav eller kompetenskrav på föraren.

Nu kommer resultatet av kustbevakningens utökade bevakning av Västra Hamnen förra sommaren: Kustbevakningen har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att förbjuda alla typer av farkoster (båtar, vattenskotrar, kajaker, vindsurfingbrädor…) utanför Ribersborgsstranden och en del av Västra Hamnen:

 • Förbudet skulle starta vid Lagunen i sydväst och sluta cirka 50 meter efter Djuphavsbadet i Västra Hamnen i nordöst.
 • Förbudet skulle gälla 400 meter ut från Ribersborgsstranden, eftersom det är långgrunt.
 • Förbudet skulle gälla 100 meter ut från Västra Hamnens strandskoning.

Orsaken till att Kustbevakningen vill förbjuda vattenfarkoster är många klagomål från badande och boende, samt att både antalet vattenfarkoster samt antalet badande i området har ökat. Kustbevakningens regioninspektör Jan Sjölin: ”Om vi inte gör något kommer det att hända olyckor.”

Idag är vattenskotrar förbjudna 100 meter ut från strandlinjen, men lagen är utformad så att kustbevakningen bara kan ingripa vid vårdslöst beteende.

Lars kommentarer och frågor:

 • Att förbjuda snabba vattenskotrar bland badande känns bra.
 • Behövs verkligen ett förbud mot långsamma kajaker?
 • Gäller förbudet även luftmadrasser och enkla gummibåtar?
 • Om man läser Sydsvenskans artikel så får man intrycket att ingen båttrafik får ske till och från Bo01s småbåtshamn. Gissningsvis är in och utseglingsrännan till småbåtshamnen undantagen från förbudet.

Läs mer (bland annat massor av kommentarer): Förbud slår hårt mot vindsurfare