Taggarkiv: Västra Hamnens skola

Vittra i Västra Hamnen är Malmös 16:e bästa skola

Om man tittar på betygssnittet i årskurs nio i Malmö, så hamnar privatskolan Vittra i Västra Hamnen på 16:e plats av totalt 46 skolor.

Västra Hamnens skola kommer först nästa läsår att ha elever i årskurs 9. Fram till dess får vi nöja oss med att läsa Skolinspektionens rapport Tillsyn i Västra Hamnens skola:

 • Endast 52,5 procent av eleverna i årskurs 8 nådde målen för minst godkänt i de 14 ämnen som de fått undervisning i höstterminen 2010.
 • 20 procent av eleverna uppnådde inte målen i tre ämnen eller flera.
 • Sämst måluppfyllelse har ämnet matematik, där 30 procent av eleverna inte når godkänt.
 • Lärarna saknade tid för förberedelse och inrättande av gemensamma rutiner inför höstterminen 2010, vilket gör att en stor del av arbetet på skolan präglas av ”nödlösningar”.
 • Skolinspektionen hittade sju brister som måste åtgärdas inom sex månader.

Relaterad länk: Listan med genomsnittligt slutbetyg årskurs 9 för alla Malmös skolor

Västra Hamnens skola vann inte Scandinavian Green Roof Award 2011

Scandinavian Green Roof Award 2011 gick till innergården på Skanskas kontor vid Drottningtorget här i Malmö.

Fyra finalister var nominerade till priset, och en av finalisterna var Västra Hamnens skola:

 • 3000 kvadratmeter grönt tak.
 • ”Likt en grönskande stapelbädd med spännande geometri är skolan i Västra Hamnen värdig sin plats. Taken upplevs såväl från marken som från omgivande bebyggelse.”

Läs mer: Vinnaren och finalisterna till Scandinavian Green Roof Award 2011

Tyck till om Västra Hamnen på nätet

Den 24:e september ordnar kommunen öppet hus i Västra Hamnens skola på Västra Varvsgatan 23. Kommunen vill i samband med detta arrangemang gärna ha in dina synpunkter på vad som är bra och vad som kan förbättras i Västra Hamnen. För den som inte kan närvara så finns det även en möjlighet att lämna synpunkter via nätet redan nu: Tyck till om Västra Hamnen

Öppet hus i Västra Hamnens skola – tyck till om Västra Hamnen!

Från Vårt Malmö augusti 2011

Den 24:e september mellan 11 och 14 är det öppet hus i Västra Hamnens skola.

 • Smaka på ekologisk fika.
 • Guidade turer i Västra Hamnen med elcykel.
 • Diskutera och lämna synpunkter på givna och valfria ämnesområden om Västra Hamnens utveckling.
  • Finns det tillräckligt med parker i Västra Hamnen?
  • Bör det finnas fler badplatser och parkeringar i Västra Hamnen?
  • Skulle en större del av Västra Hamnen vara bilfri?
  • Borde en del av Malmöfestivalen förläggas till Västra Hamnen?

Läs mer: Öppet hus i Västra Hamnen 24 september

 

Nya skolan för liten hösten 2012

Västra Hamnens skola togs i bruk 2010-08-23 och har plats för 450 elever, varav 80 förskoleelever.

 • Idag går 260 elever och 80 förskoleelever på skolan.
 • Till hösten tillkommer cirka 40 nya elever.
 • Hösten 2012 kan skolan vara för liten, om Västra Hamnens utbyggnad fortsätter i samma takt som idag.

Kommunen håller på och utreda placeringen av en ny skola i Västra Hamnen som kan stå klar till hösten 2014. Två placeringar som diskuteras är Stapelbäddsparken och Varvsstaden. Ett sätt att klara behovet under 2012 och 2013 är att flytta ut förskoleeleverna.

Läs mer: Nybyggd skola snart för liten


2011-03-20: Tätt mellan granarna i Varvsparken. Foto: Lars Tufvesson.

Invigning av Västra Hamnens skola

Från Malmö stad 2010-08-17

På måndag är det dags för skolstart här i Malmö. För Västra Hamnens del innebär det invigning av Västra Hamnens skola:

 • Måndagen den 23:e augusti klockan 10:00 på Västra Hamnens skola, Västra Varvsgatan 23.
 • Rektor Lars Höglund hälsar välkommen.
 • Skolans elever sjunger.
 • Tal av kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu samt av stadsdelschef Britten Synnergren.
 • Rundvandring i skolan och lättare förtäring.

Läs mer: Invigning av Västra Hamnens skola

Gympa på Kockum Fritid & på Västra Skolan

Från Skånska Dagbladet 2010-08-11

Under första läsåret på Västra Hamnens skola kommer eleverna att ha gympa i tillfälliga lokaler:

 • Yngre barn gympar på Kockum Fritid
 • Årskurs 6-8 har gympa på Västra Skolan.

Fastighetskontoret utreder för närvarande en långsiktig lösning för skolidrottslokaler i Västra Hamnen.

Läs mer: Gympalektioner på Kockum Fritid

Diligentia glömde nya skolan

Från en runda i Västra Hamnen 2010-07-17


2010-07-17: Diligentia hänger upp framtidsvisioner på staketen runt Malmömässan. Lars kommentarer:

 • Diligentia skriver: ”Skissbilder på hur området kan komma att se ut när det växer fram.” Problemet med denna formulering är att området aldrig kan komma att se ut så som Diligentia skissar, eftersom Diligentia inte har ritat ut den redan byggda Västra Hamnen-skolan öster om Turning Torsos garage.
 • Diligentias skissbilder förmedlar intrycket att obebyggda kvarter kommer att vara gröna gräsmattekvarter fram till dess att de bebyggs.
  • Vi får hoppas att Diligentia verkligen rullar ut eller sår de där gräsmattorna, så att vi kan undvika flera år av grusöken.
  • Kommunens strategi i liknande situationer är att inte göra obebyggda tomter till tillfälliga parker med grönt gräs, eftersom man då riskerar att vänja allmänheten vid grönska på ställen där det inte ska vara grönska, vilket i sin tur innebär risk för protester när det väl är dags att bebygga tomten.

Dagens länkar:


2010-07-07: Hett arbete en het dag: Asfaltering av bygatan Stapelbäddsgatan bredvid Stapelbäddsparken. Foto: Lars Tufvesson.

Dagens länkar: