Taggarkiv: Varvsparken

Gula kulan har fått en kompis


2011-08-01: Gula kulan-lekplatsen har flyttat till stadsdelsparken Varvsparkens nordöstra hörn. Lekplatsen skulle ha öppnat i maj, men uppfräschningen blev inte klar i tid. När lekplatsen väl öppnar igen så kommer den att heta Sollekplatsen. Enligt planerna ska lekplatsen då erbjuda följande faciliteter:

 • Hemliga rum
 • Slingrande boardwalk
 • Balansgångar
 • Hoppstenar
 • Offentlig toalett

Stadsdelsparken Varvsparken från ovan


2011-05-26: Arbetet med Varvsparken i Västra Hamnens mitt fortskrider. Foto: Lars Tufvesson.

Etapp 2 i bygget av Varvsparken pågår, men verkar vara lite försenat. Lekplatsen med gula kulan skulle ha öppnat i maj, men så skedde inte. Anläggningsarbetena ska vara klara hösten 2011. Vi får se om det blir så.

Se hur det är tänkt att bli när det är klart: Varvsparken, en stadsdelspark i Västra Hamnen

Dagens länk: Beslutet skjuts på framtiden (om hög driftskostnad för nya konserthuset på Universitetsholmen)

FRIHET i Västra Hamnen

Från Sydsvenskan 2008-07-13

Amnesty ordnade en aktion som gick ut på att uppmärksamma världen på att det var sju år sedan Kina fick OS.

I Malmö samlades 45 deltagare i Västra Hamnens stadsdelspark Varvsparken för att lägga sig ner på gräsmattan och tillsammans bilda ordet FRIHET. Tanken var att föreviga det hela med hjälp av en fotograf uppe i Turning Torso.

Liknande aktioner utfördes samtidigt på 23 andra ställen i världen.


2008-07-08: Scaniaplatsen klockan 22:48: Lagom mycket folk för att vindsurfa på en rullbräda. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

 

Turning Torso
2008-07-08: Turning Torso om kvällen.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Föräldrarna vill att den planerade skolan byggs

Från Sydsvenskan 2008-02-18 (en insändare) samt 2008-02-19 (en artikel) och från Punkt SE 2008-02-21 (en artikel)

Kommunen har länge haft planer på att bygga en skola för barn i åldrarna 1-15 år vid Varvsparken nära Turning Torso, med plats för 500 elever.

 • Under 2007 fanns det 269 barn i Västra Hamnen som var 16 år eller yngre.
 • Det finns 2500 tomma skolplatser i stadsdel Centrum. Problemet är att skolorna inte ligger där de skulle behövas mest.
 • Den privata skolan Vittra som redan finns här i Västra Hamnen har sett elevantalet öka stadigt sedan starten 2002. Snart kan Vittra inte ta in fler.
 • Stadsfastigheter har tidigare räknat med att den kommunala skolan i Västra Hamnen skulle kunna stå klar till år 2008 eller 2009, eftersom ritningar och tomtmark finns framtagna.
  • Politikerna har dock inte beslutat sig för att starta skolbygget eftersom elevunderlaget har varit för litet.
 • Nu vill föräldrar i Västra Hamnen att beslut tas om att skolan ska byggas.
 • Enligt stadsdelsfullmäktiges ordförande Nils T Svensson utreds skolan för närvarande och ett beslut kan väntas under våren (april).
  • Blir det klartecken för skolan så kan den stå klar till år 2010.