Taggarkiv: utsläpp

Lösningsmedelsutsläpp för miljöns skull?

Från Planprogram för kvarteret Bilen 7 i Västra Hamnen

Kan ett företag med miljöprofil syssla med miljöovänliga lösningsmedelsutsläpp? Av någon anledning så kan ett företag vara så ambivalent, i alla fall i Västra Hamnen:

  • Företaget EWP sysslar med tillverkning av vindkraftstorn i Västra Hamnen. Det låter ju som ett företag som främjar miljön.
  • I samband med målning av vindkraftstorn släpper företaget WSP ut lösningsmedlet Xylén i Västra Hamnen. Det låter inte som ett företag som främjar den lokala miljön.
    • Lukten av lösningsmedel kan ibland kännas i Stapelbäddsparken bland skateboardåkarna.
    • Kommunen har fått enstaka klagomål på lukt även från boende i Dockan.

Är då Xylén en fara för folk i Västra Hamnen? Förmodligen är koncentrationen av Xylén vid inandning i Stapelbäddsparken så liten att det inte är någon större fara. Däremot ska man inte avfärda Xylén som helt säkert. Från säkerhetsdatabladet för Xylén:

  • ”Farligt vid inandning och hudkontakt”
  • ”Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad”
  • ”Svagt irriterande för andningssystemet”
  • ”Använd slutna system så långt som möjligt. I övriga fall används mekanisk ventilation eller punktutsug.”

EWPs hyreskontrakt med Peab går ut 2013.