Taggarkiv: utredning

EU-bidrag för utredning av Metrotunnel till Köpenhamn

Malmö och Köpenhamn får 4,5 miljoner kronor i bidrag från EU för att göra en Metrotunnelutredning som ska vara klar i september 2013. De båda kommunerna lägger själva tillsammans ut 4,5 miljoner kronor på samma utredning.

  • Den borrade Metrotunneln är tänkt att starta i hamnbassängen närmast Lärarhögskolans Orkanenbyggnad på Universitetsholmen.
  • Metrotunnelns skulle kunna vara klar i slutet av 2020-talet.
  • Färden från Malmö till Köpenhamn skulle kunna vara avklarad på en kvart.

Öresundsmetron

Läs mer:

Västra Hamnen-stråket får spårvagnar i framtiden

Från www.malmo.se 2008-10-24

Utredningen om Malmös framtida kollektivtrafik har kommit fram till att det finns fem kollektivtrafikstråk i Malmö där kapaciteten i framtiden inte kan klaras med dagens busstrafik, oberoende av vilken utvecklingsinriktning staden tar. Det kommer att bli nödvändigt att byta bussar mot spårvagn på dessa stråk. Ett av dessa stråk går från centrum till Västra Hamnen.

Kommunens strategi går i korthet ut på följande:

  • Bussprioritering.
  • Separata busskörfält.
  • Gå över till eldrivna bussar (t ex trådbussar) eller spårvagnar.

Läs mer: Framtidens kollektivtrafik i Malmö

Lokal förnybar energi på riktigt

Från Sveriges Radio 2008-08-07 och Sydsvenskan dagen efter

Boverket har beviljat Malmö stad pengar för att undersöka möjligheten att ha små vindkraftverk på tak och fasader i bostadsområden.

  • Kommunen kommer att detaljstudera två nya bostadsområden i Västra Hamnen och Hyllie.
  • Senast den 10:e juni 2010 ska utredningen vara klar.

Inför bomässan Bo01 år 2001 byggde Eon vindkraftverket Boel i Norra Hamnen, för att tillsammans med kommunen kunna sprida mantrat ”100% lokalt förnybar energi” för Västra Hamnen.

  • Numera gäller mantrat bara för Bo01-området i Västra Hamnen.
  • Nya områden i Västra Hamnen får nöja sig med en målsättning på 60% lokalt producerad förnybar energi.

Lars kommentar: Jag har alltid funnit det lustigt att något som påstås vara lokalt (vindkraftverket i Norra Hamnen), i själva verket ligger utanför det lokala området (som är Västra Hamnen eller Bo01-området i Västra Hamnen). Därför är det roligt att kunna konstatera att Västra Hamnen i framtiden kan komma att få lokalt producerad energi som verkligen är producerad i området och inte utanför området.

Läs/hör mer: Planer på vindkraft på hustaken

Läs mer: Vindkraftverk planeras mitt i Malmö

Universitetsholmen
2008-08-07: Skanskas kontorshus Hjälmarekajen på Universitetsholmen.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!