Taggarkiv: tyfonen

Detaljplan för Tyfonen dröjer

Tyfonen är tänkt att byggas längst ut på Hjälmarekajen, norr om Orkanen (Lärarhögskolan). Kommunstyrelsen beslutade sig i veckan för att inte godkänna den föreslagna detaljplanen, eftersom det saknas klara besked om de publika inslagen. Politikerna vill veta om det blir Konstmuseum eller inte.

Dagens citat: ”Frontlokal mot Stora Varvsgatan kan erbjuda ett gemensamt kafé/restaurang där hyresgäster och besökare samlas i internationell miljö.” NCC om de ännu inte byggda kontorslokalerna Koggen 2 (K2) öster om den kvarvarande stapelbädden här i Västra Hamnen.

Tyfonen ett steg närmare byggstart

Från Malmö stad 2010-06-17

Kommunen har godkänt detaljplaneförslaget som ska göra det möjligt att bygga kvarteret Tyfonen på Universitetsholmen.

Tanken är att kvarteret, med dess placering på Universitetsholmens spets, ska bebyggas med ett arkitektoniskt intressant hus, som samtidigt blir en port in till Västra hamnen.

Planen tillåter att det uppförs en byggnad bestående av två sammanlänkade delar, en i söder och en i norr. De två nedersta våningarna i den södra delen föreslås användas för konstutställningar, butik- och restaurangverksamheter, medan den norra delen föreslås innehålla bostäder, hotell och kontor.

Detaljplanen ska nu ut på samrådsrunda där berörda parter får säga sitt.

Läs mer: Kvarteret Tyfonen – en ny mötesplats i Malmö

Dagens länk:

Meeting Point Malmö vann kampen om Tyfonen

Från Punkt SE och Sydsvenskan 2008-01-25 samt en runda på nätet 2008-02-03

Kvarteret Tyfonen norr om lärarhögskolan på Universitetsholmen som idag är en parkeringsplats ska bebyggas. Kommunen har anordnat en arkitekttävling, där man förra våren efterlyste en byggnad som ska väcka liv i Universitetsholmen på kvällar och helger och bli en ny publik mötesplats.

Nu är vinnaren Meeting Point Malmö utsedd:

 • Tolv våningar
 • 21 500 kvadratmeter
 • Den lägre delen är 21,2 meter hög
 • Den högre delen är 40 meter hög
 • Butiker och restauranger på bottenplanet (eventuellt en saluhall samt platser för kulturevenemang)
 • Även plan två och tre blir tillgängliga för allmänheten
 • Plan fyra och fem blir kontor
 • Plan sex till tolv innehåller 50-60 hotellrum och 40-50 lägenheter
 • Arkitekterna bakom det vinnande förslaget heter Schmidt, Hammer, Lassen Arkitekter. De har även ritat den nya hovrättsbyggnaden som Skanska håller på och bygger i andra änden av Universitetsholmen.
 • Enligt juryn fungerar förslaget bra som avslutning på Inre Hamnens fasadräcka och som ett tydligt landmärke.
 • Skanska Öresund kommer att bygga huset.
  • Preliminär byggstart 2009
  • Preliminär inflyttning 2011

De fyra (av 20 tävlande) bidragen som deltog i arkitekttävlingens finalomgång (inklusive det vinnande bidraget) finns utställda på Stadsbyggnadsforum under hela februari månad. Utställningen är öppen på tisdagar mellan 11 och 16:30. Platsen är Nordenskiöldsgatan 17.

Läs mer: schmidt hammer lassen vinder i Malmø

Läs mer: Tolvvåningshus granne med lärarutbildningen