Taggarkiv: trafik

Ilmar Reepalu drömmer om linbana till Västra Hamnen

Enligt Ilmar Reepalu så har tillkomsten av Västra Hamnen inte förvärrat segregationen i Malmö:

 • ”Tvärtom. Västra Hamnen är en av de bästa mötesplatser vi har i södra Sverige. Inte bara ett bostadsområde.”

Innan Ilmar går i pension så vill han gärna hinna med att få till en linbana för röda kabelvagnar från Centralen, över hamninloppet till Västra Hamnens torg och bostadshus.

 • Hissar i husen används för att komma upp och ner.
 • Kabelvagnarna avgår var femte minut och kan gå ner vid torg.
 • Enligt Reepalu skulle en linbana bli en billigare lösning på Västra Hamnens trafikproblem än en tunnel under hamninloppet som enligt Reepalu skulle kosta miljarder.
 • Idén fick Reepalu på fastighetsmässan Mipim i Cannes, när Londons planer inför OS presenterades där.

Läs mer: Han vill lappa ihop Malmö

Vägverket: Ny vägbro till Västra Hamnen behövs

Från Skånska Dagbladet 2009-06-007

Vägverket har yttrat sig om kommunens planprogram för Citadellsvägen.

 • Vägverket anser att det behövs en ny trafikled från Västra Hamnen över Frihamnen och vidare till Västkustvägen.
 • ”Detta för att ge trafiken i Västra Hamnen en rimlig chans att avvecklas på ett acceptabelt sätt och därmed inte belasta Malmös inre trafikkänsliga delar!”

Läs mer: Vägverket framhärdar om bro över Frihamnen

Boende klagar på trafiken

Från Skånska Dagbladet 2009-06-05

En boende i Västra Hamnen har skrivit till Ilmar Reepalu angående den ”kaotiska, miljövidriga och farliga trafiksituationen på Scaniaplatsen”:

 • ”När sommartiden och ledigheter kommer och massvis av motorfordon med turister och Malmöbor väller in så räcker inte de punktinsatser som de bevakande myndigheterna har resurser till.”

En annan boende i Västra Hamnen skickade sitt brev om trafiksituationen till kommunen, polisen och Parkering Malmö:

 • ”Polisens undfallenhet är pinsam.”
 • ”Hur kan ni som ansvariga politiker och tjänstemän acceptera, eller rättare sagt inte åtgärda, den trafiksituation som varit sedan 2001? Ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv är det för mig obegripligt.”

En försmak av sommaren i Västra Hamnen

Text & bild: Rikard Lehmann.

Söndagen den 31 maj.

En gång var detta en dröm för många som funnit sin drömlägenhet i äldre-boendet Neptuna.

Nära havet.

Bilfritt.

Miljöanpassat.

Hur blev det?

Ett inferno så fort solen tittar fram.

Bilfritt?

Knappast.

Trafikmiljön i Malmö kritiseras. Katastrof menar många. Vi ska inte jämföra Västra Hamnen med City, där luften stundtals gränsar till otjänlig.

Västra Hamnen står dock som exempel på hur politiker och tjänstemän talar med kluven tunga.

Det man säger: En miljöanpassad stadsdel. Förnybar energi. Levande miljö vid havet för alla. Föredöme internationellt.

Verkligheten: prioriterad biltrafik. Tveksamma eller inga åtgärder alls

Barometergatan som löper längs havet byggs om. Görs lite slingrigare så att bilarna inte ska kunna köra så fort.

Runt Neptuna – äldreboendet – hade det varit Malmös mest trafikintensiva rondell, om man inte stängt av vid Bar Italia-sidan. Nu blir det istället vändplats.

Hur många bilar som kör in, tråcklar sig ut igen vet jag inte.

Samtidigt som damen försöker få hjälp av polisen fickparkerar en fransman på andra sidan, där parkering är förbjuden.

De hade tur som fick parkeringsplats där det är förbjudet. För platserna är annars upptagna hela dagen. Där man kan stå obekymrat, eller med fronten direkt ut mot vattnet.

Parkeringsbolaget arbetar inte på helgen.

Polisen orkar inte stiga ur bilen och göra en insats. Borde räknas som tjänste- fel, tycker de flesta vänner av ordning.

Stänger vi av en gata, kommer trafiken till en annan, säger de ansvariga politikerna och tjänstemännen.

De påstår också att de boende vill ha tillgänglighet.

Ack ja.

Det finns inget annat bostadsområde i Malmö där man kan köra fritt inne bland bostadshusen. Varför i Västra Hamnen, där det är miljöprioriterat?

Rikard Lehmann

Trafikproblemen i Västra Hamnen = Barometergatan?

Från ett mejl 2008-04-11

Den 26:e mars hölls ett möte med allmänheten om trafiken i Västra Hamnen. På plats fanns bland annat tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis och Gatukontorsdirektören Rolf Jonsson.

Samtliga deltagare delade insikten om att:

 • Västra Hamnen är en unik stadsdel, en stolthet och tillgång för Malmö.
 • Trafiksituationen i Västra Hamnen är mycket besvärlig och något måste göras.

Utvalda kommentarer från åhörare:

 • En stor del av motortrafiken längs Barometergatan är omotiverad och icke önskvärd.
 • Stäng av genomfartsmöjligheter vid Scaniaplatsen och Barometergatan.
 • Se till att det inte går att köra fort på Barometergatan.
 • Se till att det inte går att parkera på Barometergatan.
 • Ökad närvaro av P-bolag och polis önskades.
 • Fler blomkrukor som hindrar bilar.
 • Fler parkeringsplatser utanför Västra Hamnen.
 • Utomlands är det vanligt med avspärrningar som behöriga enkelt kan ta sig förbi genom att till exempel pollare åker ner i marken. Rolf Jonsson ansåg att dessa inte går att tillämpa i Västra Hamnen eftersom det rör sig om allmänna gator.
  • Lars kommentar: Men utanför Filmstaden i centrum så går det tydligen bra. Där stängs för närvarande den allmänna gatan Storgatan av på detta sätt.

Trafikgruppen Scaniaplatsen/Barometergatan påpekade att detaljplanen för området talar om:

 • Ett ekologiskt uthålligt samhälle
 • Ett miljöanpassat transportsystem som leder till att bilanvändningen minskar.
 • Cykel, gång och biltrafik på cykel och gångtrafikanternas villkor på gågator och gårdsgator.
 • Prioriterad gång och cykeltrafik. Bilarnas framkomlighet ska inte prioriteras.
 • Besöksparkering läggs så att ingen onödig söktrafik uppstår i områdets inre.

Trafikgruppen undrade vad kommunen gör och kommer att göra för att leva upp till det som står i detaljplanen.


2008-04-12: Gås vid Lilla Kockumskanalens norra ände.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Diskutera trafiken i Västra Hamnen den 26:e mars

Från ett mejl 2008-03-05

Onsdagen den 26:e mars, mellan 17:30 och 19 finns det möjlighet att diskutera trafiken i Västra Hamnen med ansvariga politiker och tjänstemän.

 • Hur ska vi lösa Västra Hamnens trafikproblem?
 • Hur kan vi undvika överfulla bussar och bilar som kör runt utan att hitta lediga p-platser?
 • Plats: Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen, Nordenskiöldsgatan 17.
 • Bland annat kommer gatudirektör Rolf Jonsson och tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis att vara där.

Förarlös Metro i Västra Hamnen?

Från Skånska Dagbladet cirka 2007-12-09

Det växande trafikproblemet i Västra Hamnen kräver en lösning. Biltrafiken stör det ekologiska förhållningssättet i Västra Hamnen.

Västra Hamnens befolkning ökar, samtidigt som den genomgripande ekologiska hållningen ska fortsätta att styra utvecklingen i området.

Det kan bli ett eget kollektivresesystem i Västra Hamnen, för att hålla nere antalet bilar i området.

 • Västra Hamnens geografi (en halvö) begränsar antalet möjliga lösningar.
 • Den förarlösa Metron i Köpenhamn är stadsbyggnadspolitikernas förebild.
 • Det kan bli ett eget miljövänligt persontransportsystem som snurrar runt inne i Västra Hamnen.

Politikerna funderar också på att göra Västra Hamnen till en extremt cykelvänlig stadsdel.

Västra Hamnen når enligt Skånska Dagbladet sin fulla storlek år 2020. Detaljplanerna längst ut på halvön blir klara under åren 2014-2016. De detaljplaner som behandlas för tillfället handlar om att koppla samman Västra Hamnen med Malmös centrala delar.

Lars kommentar: Det kanske blir SkyCab trots allt. Från Grön Stad nr 3 2003 sid 4:

 • Gatukontoret har tittat på möjligheten att skapa en luftförbindelse mellan Centralstationen och Västra Hamnen.
 • ”SkyCab har ritat en bana som löper utmed Citadellsvägen till Kockum Fritid, vidare ut till bostäderna i Västra Hamnen, Turning Torso och förbi Mässan och företagsområdet och sedan tillbaka mot Centralstationen.”
 • Tolv hållplatser

Trafikproblemen måste fixas innnan nya områden planeras

Från Sydsvenskan cirka 2007-12-04

Stadsbyggnadskontorets arkitekter presenterade planen för Västra Hamnens utbyggnad för politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

 • Det finns bland annat plats för 7500 nya bostäder och sju förskolor i Västra Hamnen.
 • Detta ska jämföras med de 2400 bostäder och två förskolor som finns i Västra Hamnen idag.
  • Lars kommentar: Den nyligen producerade foldern Västra Hamnen i siffror 2007 pratar i stället om 1830 bostäder i Västra Hamnen. Gissningsvis beror skillnaden på 570 bostäder på att stadsbyggnadskontoret denna dag räknar med bostäder som håller på att byggas (trots att artikeln i Sydsvenskan pratar om bostäder som finns), medan stadsbyggnadskontoret i foldern bara räknar bostäder som är inflyttade.

Politikerna kontrade med budskapet att trafikproblemen måste fixas först. Det krävs både ”hårda och mjuka åtgärder för att lösa trafikfrågorna” enligt stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin. Det kan handla om:

 • Bilpooler
 • Interna transportsystem
 • Nedgrävda gator

Däremot vill politikerna inte ha den biltunnel från Västra Hamnens nordöstra spets under gamla hamninloppet till mellersta hamnen som mark finns reserverad för. Anders Rubin anser att tunneln är felplacerad.

En föraning om vad som komma skall?

Från en runda i Västra Hamnen

Är det så här som biltrafiken kommer att se ut i framtidens Västra Hamnen?

 • Bilkaoset beror på den tillfälligt avstängda Klaffbron i andra änden av Västra Hamnen.
 • Västra Hamnens trafikflöden är sårbara eftersom det finns så få vägar som leder till och från området.


Inkom 2007-10-08: Dubbla bilköer efter jobbet ut ur Västra Hamnen. Foto: Pierre Stadigh. Fin? Ful? Kommentera!

 


Inkom 2007-10-08: Köerna fortsätter utanför ICA Maxis parkering. Foto: Pierre Stadigh.

 


Inkom 2007-10-08: De köar borta vid Turning Torso för att komma ut ur Västra Hamnen. Foto: Pierre Stadigh. Fin? Ful? Kommentera!