Taggarkiv: tidtabell

Tidtabellen för bostadsområdet Fullriggaren

Från Planering i Malmö 2 2009

Bostadsområdet Fullriggaren (550 lägenheter, minst 50% hyresrätter, förskola, LSS-boende, sociala lägenheter, 8000 kvadratmeter kontor, parkeringshus med 400 platser) ska bli ett tydligare demonstrationsobjekt med mer synliga miljölösningar än grannen Flagghusen-området. Det blir:

 • Urban vindkraft
 • Solceller
 • Solfångare
 • Flerfamiljshus i form av passivhus
 • Gröna ytor på gårdarna
 • Bilpool

Så här ser tidtabellen för Fullriggaren ut:

 • Gatukontoret och VA Syd förbereder marken för exploatering. Området terrasseras, byggator byggs och VA-ledningar läggs.
 • Östra Varvsgatan byggs om, med separata kollektivtrafikkörfält.
 • Projektering av bland annat ”den pampiga Einar Hansens esplanad” pågår (esplanaden går från norr till söder och delar Västra Hamnen i två delar, precis öster om Stapelbäddsparken).
 • Bygglovsansökningar lämnas in under hösten 2009.
 • Pålningsarbeten startar i april 2010.
 • Byggstart maj 2010
 • Första inflyttning tredje kvartalet 2011.
 • Sista inflyttning fjärde kvartalet 2012.

Byggherrarna i Fullriggaren är följande:

 • Byggvesta Bo Fullriggaren
 • Botrygg Göteborg
 • Briggen
 • Derome Mark & Bostad
 • Haga Gruppen
 • HSB Malmö
 • Parkering Malmö
 • Stena Fastigheter Malmö
 • Sundsesplanaden
 • Tornahem

Tidtabellen för hotellet vid World Trade Center

Från Metro 2009-03-17

Ur gropen öster om World Trade Center Malmö kommer snart ett Park Inn-hotell att resa sig. Här är tidtabellen:

 • Augusti 2008: Projekteringen av hotellet börjar
 • Oktober 2008: Bygget startar
 • Oktober 2009: Yttertaket ska vara på plats
 • Mars 2010: Fasader ska vara klara
 • Juli 2010: Inredningen påbörjas
 • Runt årsskiftet 2010-2011: Hotellet öppnar

Projektledare Bengt Bengtsson: ”Vi ligger lite efter på grund av den här jäkla vintern. Det har varit så kallt att vi inte kunnat gjuta.”

Tidtabellen för kommunens byggnation

Från Planering i Malmö nr 2 2008

Hjälmarekajen ska förses med ett kajplan med låga sittblock ut mot kajen i platsgjuten betong. Ombyggnad sker under 2009 och 2010.

Vägen norr om Malmömässan byggs om med start våren 2009. Arbetet ska vara klart 2011.

Universitetsholmens Citytunneluppgång mynnar vid en utbyggd kaj, med natursten i form av smågatsten, granithällar och skiffer. Trappor ner mot vattnet ökar vattenkontakten. Färdig under 2008.

Den nya hovrättsbyggnaden i kvarteret Flundran får en kaj. Mark, murar och trappor utförs i platsgjuten betong, med inslag av skiffer. Arbetet startar hösten 2008 och arbetet ska vara klart våren 2009.