Taggarkiv: tandläkare

Folktandvård i Västra Hamnen

Från Skånska Dagbladet cirka 2007-12-17

Region Skåne kommer att öppna en folktandvårdsklinik i Västra Hamnen. Tandvårdsnämnden letar efter en lämplig lokal, för:

  • Fyra tandläkare
  • Sex tandhygienister
  • Fem tandsköterskor
  • Praktikplatser för fyra studenter från tandvårdshögskolans tandhygienistutbildning

Av Malmös 16 nuvarande kliniker så är det bara fyra som tar emot nya patienter.