Taggarkiv: sundspromenaden

Badförbudet hävt

Kommunen har hävt badförbudet i Västra Hamnen. Scaniabadet och Sundspromenaden är nu öppna för bad igen.

 • Prover tas varje dag tills vidare.
 • Antalet provtagningsplatser har utökats från tre till åtta i ett försök från kommunens sida att hitta vad det dåliga vattnet med höga halter av tarmbakterier beror på.

Läs mer:

Badförbud vid Scaniabadet & Sundspromenaden

Då var det dags igen: Badförbud i Västra Hamnen, och denna gång drabbar det både Sundspromenaden/Daniaparken och Scaniabadet.

Jerker Nilsson på Cityjour Akutvård AB: ”Det som gäller är att vi avråder badgäster från att bada. Vi har i mätningarna från den 31 juli sett förhöjda värden av tarmbakterier”.

 • Mätvärdena ligger långt över gränsvärdet för tjänligt badvatten. Bland annat mättes halten intestinala enterokocker:
  • 50 cfu/100 ml är gränsen för tjänligt badvatten
  • 300 cfu/100 ml är gränsen för otjänligt badvatten
  • 320 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens nya provtagningsplats nära hamninloppet
  • 390 cfu/100 ml mättes upp vid Scaniabadet
  • 450 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens ordinarie provtagningsplats
 • Ytterligare prover har beställts, för att ta reda på var bakterierna kommer ifrån.
  • De höga bakteriehalterna antas inte bero på folk som badar.
  • Det kan vara från båtar som besöker B001s småbåtshamn, som tömmer sin latrintank i närheten av badplatserna. Kommunen har tagit bort tömningsavgiften för gästbåtarnas latrinsystem i småbåtshamnen för att undvika att avföring släpps ut i vattnet.
  • Det finns inga tecken på att utsläppen kommer från avloppsrör.
 • Den som får i sig tarmbakterier vid bad kan drabbas av illamående, kräkningar och diarré.
 • Den som vill bada i bra badvatten får bege sig till Ribersborg, Sibbarp eller Klagshamn.

Den dåliga vattenkvalitén är inte helt bra för de som tävlar i Malmösimmet idag (eller i Malmö Triathlon Svenska Cupen under söndagen). Anders Sjöberg som arrangerar Malmösimmet, säger så här om skyltarna som satts upp om badförbudet under natten mot lördagen: ”Det står att det finns mer information på Malmö kommuns hemsida och på Smittskyddsinstitutet. Där står det att det är tjänligt vatten.”

Lars kommentarer:

1. Att Malmösimmets arrangörer inte tänker följa kommunens badförbudsrekommendationer indikerar att:

 • Malmösimmets arrangörer bryr sig inte om folks hälsa, utan tänker hellre på sin egen profit.
 • Malmösimmets arrangörer har en dålig krisberedskap.
 • Malmösimmets arrangörer är inte flexibla nog att klara av att flytta tävlingen till vatten med bättre kvalitet.

Det sätt som Malmösimmets arrangörer agerar på signalerar till allmänheten att det är ok att trotsa kommunens badförbud. Antingen har man ett förbud och följer det, eller så har man inget förbud så att det inte finns något förbud att bryta mot. Att ha ett förbud som ingen följer är ingen bra kombination. Något måste ändras:

 • Antingen följer Malmösimmets arrangörer badförbudet. Om de inte gör det, så bör kommunen inte ge Malmösimmets arrangörer tillstånd att arrangera Malmösimmet nästa år, då de inte kan samverka med kommunen på ett bra sätt. Samma resonemang gäller för Malmö Triathlon Svenska Cupen på söndagen, om även de väljer att trotsa badförbudet.
 • Eller så ändrar kommunen sitt sätt att kommunicera provsvaren, så att det mer ser ut som en rekommendation och inte som ett förbud. Är det endast en rekommendation så ska kommunen inte sätta upp kravallstaket som hindrar folk från att bada.

2. Det är inte acceptabelt att de officiella informationskällorna inte är synkade:

 • Skyltarna i Västra Hamnen sätts upp natten mot lördagen, som hänvisar till Malmö kommuns hemsida och Smittskyddsinstitutet.
 • Malmö stads hemsida lägger upp väldigt knapphändig information först klockan 11:18 på lördagen (då brödtextdelen av informationen bestod av endast de tre första meningarna av de som nu syns på sidan), och hänvisar till Smittskyddsinstitutet.
 • Går man på lördagen klockan 15:22 in på Smittskyddsinstitutets sida så är den senaste informationen om ”Scaniabadplatsen” från den 15:e juli och talar om tjänligt badvatten.

Mer:

Badförbud längs Sundspromenaden – men inte vid Scaniabadet

Kommunens provtagning i måndags indikerade höga bakteriehalter i havet utanför Sundspromenaden.

 • Kommunen hittade 5000 ecoli-bakterier per 100 milliliter vatten.
  • Gränsen för tjänligt badvatten går vid 1000 ecoli-bakterier per 100 milliliter vatten.
  • Vid fyra tidigare provtagningar vid Sundspromenaden har man hittat mellan 50 och 100 ecoli-bakterier per 100 milliliter vatten.
 • Kommunen avråder från bad vid Sundspromenaden.
  • Badförbudet gäller längs Sundspromenaden, från Bo01s småbåtshamn till utsiktsnoden i Daniaparken.
  • Skyltar och kravallstaket har satts upp vid bryggorna och trapporna
 • Nya prover togs under fredagen.
  • Om provsvaren som kommer någon gång nästa vecka visar på tjänligt badvatten så tas avspärrningarna bort.

Vattengenomströmningen brukar vara hyfsad längs Sundspromenaden, men det hjälpte inte vid denna veckas provtagning.

Vill man bada i Västra Hamnen de närmaste dagarna, så är det Scaniabadet som gäller. Där är vattnet okej enligt kommunens mätningar. För den som kan tänka sig ett bad utanför Västra Hamnen, så har även Ribersborgsstranden tjänligt vatten.

Läs mer: Två badförbud i Malmö

Hur vill du komma ihåg Västra Hamnen?

Du har kanske sett Malmö stads dagstidningsannonser med budskapet:

Annonsen har en bild tagen från bryggan längs Sundspromenaden. Det är ingen tillfällighet att bilden kommer från Sundspromenaden. En solig dag blir de tätt placerade och extra stora papperskorgarna överfyllda:


2012-05-21: Klockan är 18. Soptunnan är överfull, men det är relativt prydligt ändå. Det är denna bild av Västra Hamnen som besökaren tar med sig hem, när solen har gått ner. Foto: Lars Tufvesson.

 


2012-05-22: Samma soptunna morgonen efter, klockan 07:12. Inte lika prydligt längre, när fåglarna har varit där och rotat. Foto: Lars Tufvesson.

Kommunteknik är på plats på morgonen efter varje fin dag, och tömmer soptunnorna längs Sundspromenaden. Det hade varit bättre om Kommunteknik hade tömt soptunnorna på kvällen lite innan solnedgång:

 • Västra Hamnens besökare hade fått en trevligare vy av Västra Hamnen att ta med sig hem efter solnedgången.
 • Fåglarna hade inte fått någon chans att rota i skräpet.


2012-05-21: Tänk om det i stället för överfulla soptunnor var denna vy (från Daniaparken) som besökaren kom ihåg från Västra Hamnen efter hemfärden när solen har gått ner. Foto: Lars Tufvesson.

Fimpa inte här

Vet du vad detta är?


2011-07-25: Foto: Lars Tufvesson.

Detta är en alltför vanlig syn längs Sundspromenaden här i Västra Hamnen: Fimpar nerstoppade i skruvhålen på plankorna i boardwalken.

Boende i närheten av Sundspromenaden uttrycker ofta uppskattande ord om de flitiga städarna som kommunen anlitar. De plockar bort allt skräp som folk lämnar efter sig när de går hem från Sundspromenaden. Nästa morgon är skräpet borta (fast det ersätts med lika mycket nytt skräp nästa dag om vädret är fint).

Men här verkar vi ha identifierat ett område där städningen inte fungerar: Fimparna lämnas kvar, även av städarna. Personligen tycker jag inte att det är så fräscht att behöva se upp var man sätter sig (när väl regnvattnet har torkat bort) så att man inte sätter sig på upp till tio fimpar på en gång när man vill njuta av en trevlig miljö och utsikt.

Fundera på: Vems fel är det, att fimparna ligger där de ligger?

 • Är det städarnas fel, som inte har plockat upp fimpen?
 • Är det kommunens fel, som inte tillräckligt tydligt har talat om för städarna att plocka upp fimpen?
 • Är det rökarnas fel, som borde ha placerat sina fimpar någon annanstans?

Man kan också fråga sig: Vad kan vi göra för att hålla Sundspromenaden fräsch?

Dagens länk: Badplatser uppstår där folk badar: Om sociala normer och institutionell förändring

Stadsdelen som andas morgondag

Larsson & Lange
2010-02-14: Snart öppnar en ny frisörsalong i i Venkat Hairs gamla lokaler på Sundspromenaden 23.

Larsson & Lange öppnar snart en ny frisörsalong på Sundspromenaden 23.

 • ”Målet för Malmö Kommun är att Västra Hamnen ur internationell synvinkel ska vara ett ledande exempel på miljöanpassning av tät stadsbebyggelse. Vi tycker därför att det är extra spännande att få utveckla ett ekologiskt tänk, och kombinera detta med kvalitativ hårvård, i en stadsdel som andas morgondag.”
 • ”Arbetssättet blir mer miljöinriktat med en ny syn på vattenförbrukning, rening av luften, källsortering och installation av snåla blandare. Vi kommer utbilda personalen.”
 • Salongen kommer att använda sig av L´Oréals nya ammoniakfria färgserie.
 • En 100% vegansk hårvårdsserie för färgat hår från Pureologi kommer att säljas.
 • Butikschef Jari Lindmark har tidigare arbetat på Larsson & Langes salong i Triangeln i Malmö.
 • Även Charlotte Falck (som även arbetar som makeupartist) kommer från Triangeln.
 • Hanna Svensson har tidigare jobbat som frisör i Småland och London.

Läs mer: Larsson & Lange växer