Taggarkiv: stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan för bostäder, skola, idrottshall & fotbollsplan godkänd

Förra torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga följande saker väster om Stapelbäddsparken, intill Stapelbäddsgatan:

 • 1500 kvadratmeter bostäder
 • En idrottshall
 • En skola
 • En fotbollsplan

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Carina Svensson:

 • ”Från att varit ett område tänkt för en samhällsetablerad målgrupp kan vi nu konstatera att ungdomar, barnfamiljer och unga vuxna söker sig hit. Deras behov måste tillgodoses och ger samtidigt oss i nämnden en spännande utmaning.”

Lars kommentarer:

 1. Vilka fina men ovanliga ord våra politiker rör sig med. Google hittar cirka 50 träffar om man söker på ”samhällsetablerad”, och Google undrar om man inte vill använda ordkombinationen ”samhälls” + ”etablerad” för sökning i stället.
  1. När man läser citatet ovan så börjar man undra varför våra politiker har åsikten att ungdomar och barnfamiljer står utanför det etablerade samhället.
 2. Att ungdomar i form av studenter och barnfamiljer gärna bosätter sig i Västra Hamnen stod klart redan år 2003.
  1. Denna webbsida skrev till exempel 21/8 2003: ”85% av bostäderna är sålda” + ”det finns nu flera barnfamiljer och unga par i området”.
  2. Varför är det först nu, mer än nio år senare, som stadsbyggnadsnämndens ordförande konstaterar att unga och barnfamiljer gillar att flytta till Västra Hamnen?
 3. I pressmeddelandet skriver Malmö stad att ”Området som nu är aktuellt för utbyggnad är platsen där Malmömässan en gång stod, intill Stapelbäddsgatan”. Detta påstående är inte sant:
  1. Malmömässans byggnad stod aldrig intill det som nu kallas Stapelbäddsgatan, vilket till exempel framgår om man tittar på flygfotot på sidan 2 i planbeskrivningen för DP 5228 .
  2. Det område som är aktuellt har till stora delar använts som parkeringsplats för Malmömässans besökare.
 4. Vi kan ju också notera att pressmeddelandets avsändare väljer (för att själv framstå i så bra dager som möjligt) att hålla tyst om att fotbollsplanen inte blir en fullstor fotbollsplan, utan en fotbollsplan endast avsedd för sjumannalag.

Läs mer: Utvecklingen av Västra Hamnen fortsätter

Bygglov beviljat för 88 hyreslägenheter

Från Malmö stad 2010-02-11 samt Sydsvenskan 2010-02-12

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 88 hyreslägenheter utmed Västra Varvsgatan, mittemot Kockum Fritid och Skeppets förskola.

 • NCC bygger och säljer till MKB som sedan hyr ut lägenheterna
 • Tre punkthus
 • 8-9 våningar
 • Mestadels tvåor

88 nya hyresrätter

 

Kommunen har även beslutat sig för att ta fram en detaljplan för 90 hyresrätter i hörnet av Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan (kvarteret Stapelbädden). Det är Ikano som vill bygga 80-90 hyreslägenheter på mark som idag är avsedd för kontor och centrumfunktioner.

Detaljplan för 90 nya hyresrätter

 

Slutligen har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att gå vidare med en samrådshandling som ligger till grund för en kommande detaljplan för 350 lägenheter och en förskola för 72 barn nära Mediegymnasiet, i ett område som ”omringas av Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Hallenborgs gata”. Samrådet handlar även om nya kontorslokaler och ett parkeringshus längs Östra Varvsgatan.

Samråd om 350 bostäder och en förskola

Lars påpekar: Samrådsområdet som kommunen beskriver är delvis redan bebyggt.

Läs mer:

Ett steg närmare havsbassänger vid Scaniabadet

Från Sydsvenskan 2009-02-12 och 13

Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden hade inga invändningar mot Gatukontorets planbeställning gällande tre havsbassänger vid Scaniabadet.

”Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en havsvattenbassäng som ger Malmöbor, besökare och turister utökade badmöjligheter på djupt vatten, även vid förhållanden när det inte går att bada i havet”

Kommunens planer för Scaniabadet ser ut så här:

 • Fritt inträde.
 • Tre bassänger.
  • Havsvatten pumpas upp i bassängerna.
  • Den största bassängens vattenyta ligger en meter över normal havsnivå.
 • Soldäck i trä och betong.
 • Soldäcken kan användas som läktare vid tävlingar.
 • Eventuellt blir det vattenfall och forsar.

Nu ska det hållas samrådsmöte med berörda fastighetsägare, innan detaljplanen tas upp i Stadsbyggnadsnämnden och därefter ställs ut för allmänheten. Det är primärt två saker som avgör när havsbassängerna kan bli verklighet:

 • Gatukontorets ekonomi.
 • Ett eventuellt överklagande av detaljplanen.

Se kartbild: Scaniabadet får havsbassänger

Detaljplanen fick OK från stadsbyggnadsnämnden

Från Skånskan 2008-09-12

Stadsbyggnadsnämnden klubbade igenom detaljplanen för området öster om Varvsparken och mässhallarna (omedelbart väster om Stapelbäddsparken).

 • Området kommer att bebyggas med 700 eller 860 bostadsrätter och hyresrätter, beroende på om det ska beredas plats för en skola i området eller inte.
  • Skolan behövs i ett fullt utbyggt Västra Hamnen. Om skolan inte förläggs till detta område så hamnar skolan i ett annat kommande område i Västra Hamnen, som ett komplement till den redan planerade skolan i stadsdelsparken Varvsparken.
 • Förutom bostäder så finns det även plats för kontor och vårdanläggningar.
 • Ut mot gatorna finns det utrymme för butiker och serveringar.