Taggarkiv: stadsbyggnadsforum

Utställning om Västra Hamnen och Malmös utveckling bredvid Green Matmarknad

Utställningslokalen nära Green Matmarknads kassalinje har fått nytt innehåll, genom ett samarbete mellan HSB Malmö, Malmö stad och Green Matmarknad. Malmö stads stadsbyggnadsforum för Västra Hamnen fanns tidigare på Nordenskiöldsgatan på Universitetsholmen, men flyttar nu hit.

 • Lokalen har försetts med möbler vars former har hämtats från MKBs Tegelborgen i Bo01-området, Packwerkhusen och Turning Torso.
 • På väggarna finns ett bildsvep från Kockumstiden till framtiden.
 • Du kan även kolla in bilder på utsikten från Turning Torso.
 • Det är möjligt att studera Turning Torsos konstruktion utifrån arkitekten Santiago Calatravas teckningar.
 • Malmö stads informerar om sitt miljötänk.

Utställningen är öppen mellan 08:00 och 22:00. Kommunen letar även efter en större utställningslokal, då man vill ta fram en jättemodell som visar både Västra Hamnen och den framtida bebyggelsen i Nyhamnen.

Läs mer: Malmö från en ny horisont

Dagens länk: Sweden Green Building Awards har fått sina första vinnare (som handlar om att Briggens nya kontorslokaler i fastigheten Fullriggaren fyra här i Västra Hamnen har fått priset som årets nybyggda miljöbyggnad under Sweden Green Building Awards.)

Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen utan lokal

Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen har länge haft en lokal med diverse utställningar på Universitetsholmen (Nordenskiöldsgatan 17). Lokalen tas nu över av Malmö Cleantech City. Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen fortsätter dock sin programverksamhet med föredag under våren. Programmet för våren har ännu inte publicerats.

Läs mer:


2011-03-20: Lekplatsen med gula bollen i Varvsparken håller på att flyttas till parkens nordöstra hörn. För närvarande får man inte leka vid bollen, och tur är väl det, med tanke på rutschkanornas nuvarande kondition. Foto: Lars Tufvesson.

Arkitekturstudenter ställer ut på Stadsbyggnadsforum

Från en annons i lite olika tidningar cirka 2010-02-24

På Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen pågår just nu två utställningar gjorda av elever på Lunds Tekniska Högskolas arkitekturprogram:

 • Venturi Island – ett kreativt landskap för vattensport i Malmö hamn. Ett examensarbete av Katarina Meier.
 • Malmös utveckling och framtid i visionsbilder. Resultatet av en 10 dagar lång workshop som studenter från Arkitekturprogrammet hade.

Mitt liv – Mitt Malmö

Från www.malmo.se 2009-10-04

Det pågår en utställning vid namn Mitt liv – Mitt Malmö på Stadsbyggnadsforum (Nordenskiöldsgatan 17 i Västra Hamnen). Följande sju personer berättar om hur de ser på Malmö ur ett hållbarhetsperspektiv:

 • Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande
 • Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör
 • Katarina Pelin, Miljödirektör
 • Håkan Buskhe, VD E.ON – talar om hållbara energilösningar i Västra Hamnen
 • Behrang Miri, rapartist och pedagog
 • Mia Svensson, Stajl by Malmö
 • Staffan Haglind, VD Skanska Öresund

Utställningen är öppen onsdagar 11-16 samt lördag – söndag 12-16.

Läs mer: Mitt liv – Mitt Malmö

Lär dig mer om aktuella projekt i Västra Hamnen

Från www.malmo.se 2009-03-13

Måndagen den 1:a juni klockan 16:30 kan du lära dig mer om aktuella projekt i Västra Hamnen:

 • Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och projektledare Eva Dalman från Malmö stad föreläser.
 • Plats: Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen, Nordenskiöldsgatan 17
 • Ingen anmälan
 • Fri entré

Guidad tur i Västra Hamnen 1:a juni

Från www.malmo.se 2008-05-26

Söndagen den 1:a juni anordnas arkitekturens dag i Malmö.

En programpunkt är en arkitekturvandring i Västra Hamnen. Göran Rosenberg guidar runt med start från stadsbyggnadsforum Västra Hamnen på Nordenskjöldsgatan 17 klockan 11.

 • Ingen föranmälan
 • Max 25 deltagare
 • Vandringen tar 1 – 1,5 timmar

Under arkitekturens dag så kan man på stadsbyggnadsforum Västra Hamnen mellan 11 och 15 även lära sig mer om det nya bostadsområdet Fullriggaren, som kommer att ligga öster om Flagghusen-området här i Västra Hamnen.

Läs mer: Arkitekturens dag i Malmö

Lär dig mer om Malmömässans omvandling

Från ett mejl 2008-01-21

Måndagen den 4:e februari kl 18.00 är du välkommen på samrådsmöte för planprogram 6005, som handlar om Bilen 7 (det vill säga Malmömässans tomt). Mötet äger rum på Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen, på Nordenskiöldsgatan 17.

Planprogrammet ska möjliggöra blandad stadsbebyggelse med kontor, service, bostäder och verksamheter i området.

 • Arkitekterna Eva Dalman och Anna Holmqvist från Stadsbyggnadskontoret kommer att närvara.
 • Ingen föranmälan.
 • Programmet kommer att kunna laddas ner i sin helhet från Malmö stads hemsida.
 • Programmet kan också beställas hos Lone Åkesson på stadsbyggnadskontoret.

Välkomna!