Taggarkiv: spårvagn

Här kommer spårvagnen att rulla i Västra Hamnen

Stadsbyggnadsnämndens spårvagnsförstudie siktar på att spårvagnar åter ska börja rulla i Malmö år 2021. Linje tre rullar från Centralen till Västra Hamnen:

 • Den västra delen rullar längs Neptunigatan, Västra Varvsgatan och Riggaregatan.

Västra spårvagnsdelen

 • Den östra delen rullar genom Varvsstaden och längs Östra Varvsgatan.

Östra spårvagnsdelen

Läs mer: Här ska spårvagnarna rulla

Dagens länkar:

Tidtabellen för spårvagnsplanerna i Malmö

Det finns planer på spårvagnslinjer i Malmö, som ska binda samman Västra Hamnen med Centralen för vidare färd till Rosengård eller Lindängen beroende på vilken linje man tar.

 • Spårvagnsförslaget ska ut på remiss under våren. Malmöborna får tycka till om saker som:
  • Linjesträckningarna.
  • Hållplatsplaceringarna.
  • Hur övrig trafik påverkas.
 • Bygget startar tidigast år 2017.
 • Preliminär trafikstart år 2021. Fram till dess är det (från och med juni 2014) superbussar på linje 5 mellan Rosengård och Västra Hamnen som gäller. (Lars frågar sig: När Skånetrafiken i tidningen Metro 2013-01-16 berättar om superbussar så illustreras texten med en superbuss framför småbåtshamnen i Bo01-området, med Turning Torso i bakgrunden. Bilden lurar åskådaren till att tro att superbussarna kommer att rulla bland annat från Ribersborgs hundrastplats till Kockum Fritids parkering. Varför gör Skånetrafiken på detta viset?)

Dagens citat om marknaden för kontor i Malmö: ”De mest eftertraktade områdena är Universitetsholmen/Bassängkajen, området runt Centralstationen, nya Triangeln och Västra Hamnen. Hyllie är på gång även om det ännu är för nytt för att attraktionskraften helt ska kunna mätas.” Läs mer: Dyraste lägena mest attraktiva

Västra Hamnen-stråket får spårvagnar i framtiden

Från www.malmo.se 2008-10-24

Utredningen om Malmös framtida kollektivtrafik har kommit fram till att det finns fem kollektivtrafikstråk i Malmö där kapaciteten i framtiden inte kan klaras med dagens busstrafik, oberoende av vilken utvecklingsinriktning staden tar. Det kommer att bli nödvändigt att byta bussar mot spårvagn på dessa stråk. Ett av dessa stråk går från centrum till Västra Hamnen.

Kommunens strategi går i korthet ut på följande:

 • Bussprioritering.
 • Separata busskörfält.
 • Gå över till eldrivna bussar (t ex trådbussar) eller spårvagnar.

Läs mer: Framtidens kollektivtrafik i Malmö

Många insändare om spårvagnar

Från Sydsvenska cirka 2008-01-03

När Debatt Malmö summerar året som gick konstaterar de att årets hetaste ämne handlar om spårburen trafik.

 • Bland annat har flera förslag på spårvagnslinjer i Malmö presenterats. De flesta förslag utgår från den befintliga museispårvägen och förlänger den till Västra Hamnen och Dockan.
 • Andra vill bevara Sillabanan från Universitetsholmen via Ribersborg till Limhamn.

Spårvagn på Östra Varvsgatan?

Från Skånska Dagbladet cirka 2007-08-14

Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret planerar för att det i framtiden ska kunna gå spårvagnar på Östra Varvsgatan här i Västra Hamnen. Vid ett möte i juli diskuterades hur en spårväg på Östra Varvsgatan skulle kunna utformas.

 • Kommunen har börjat göra detaljplaner i området, och vill veta hur stor plats en spårvagn skulle ta.
 • Västra Hamnen är ett område som kan komma att få spårvagnstrafik.
 • Kommunens stora utredning om spårbunden kollektivtrafik ska vara klar i oktober 2008, men den kommer inte att exakt peka ut var spårvagnar ska gå.