Taggarkiv: spårväg

En tredje busslinje till Västra Hamnen från december

Från och med december 2010 kommer lokalbusslinje nummer 8 att trafikera Östra Varvsgatan från Malmö Centralstation via Nordenskiöldsgatan. Busslinje nummer 2 kommer då att trafikera Västra Varvsgatan från Malmö Centralstation via Citadellsgatan.

Befintliga utredningar visar att det på sikt kommer att behövas två till tre spårvagnslinjer till Västra Hamnen och att Östra och Västra Varvsgatan är de mest troliga lokaliseringarna av dessa kollektivtrafikstråk.

Läs mer: Samrådshandling tillhörande detaljplan för buss och spårvägstorg norr om Fullriggaren i Västra Hamnen i Malmö

Västra Hamnen en av de tre första spårvägssträckorna

Från www.malmo.se 2009-05-28

Malmö kommun dragit slutsatsen att Malmös kollektivtrafik behöver ta klivet upp till nästa kapacitetsnivå för att kunna hålla godtagbar kvalitet i framtiden. Det innebär spårvagnar på de mest kapacitetskrävande stråken. I första etappen kommer förmodligen tre sträckor att få spårvagnar, till en kostnad av 1,5 miljarder kronor (exklusive spårvagnar):

 • Rosengård – Malmö Central (Högst prioritet)
 • Lindängen – Malmö Central
 • Västra Hamnen – Malmö Central

Nu är det dags att bestämma linjedragningen mer precist.

Läs mer: Grönt ljus för spårvagnar

Lars kommentar: För Västra Hamnens del, så lutar det åt att linjedragningen blir något i stil med:

Ännu lyckligare blir boende (förutsatt att bostaden inte störs av spårvagnsljud) och besökare förstås om kommunen förlänger linjen så att den slutar vid Turning Torso:

En linjedragning som tar en rakare väg till Turning Torso är inte trolig, eftersom gatorna söder om Turning Torso inte är förberedda för spårvagn. I framtiden kommer busslinje 8 att trafikera Västra Varvsgatan.

Spårväg genom Varvsstaden om 5 år?

Från kommunen 2009-01-10

Kommunen och Peab presenterade under tisdagen de fyra olika arkitektförslagen för hur de vill att Varvsstaden mellan Dockan och Universitetsholmen ska se ut i stora drag, när området omvandlas från industri till bostäder och lokaler. Arkitekterna har inte detaljerat husen fasader och innehåll, men de har i alla fall dragit upp de stora kvartersdragen.

Värt att notera:

 • Enligt stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson så kan Malmös första moderna spårvägslinje komma igång om fem år, och det kan bli just linjen Rosengård – Västra Hamnen som är först ut.
  • Spårvägen kommer att från Centrum köra västerut längs nya Neptunigatan (som ersätter Citadellsvägen som stor genomfartsled). Efter Nord Mills kvarn (Nordens största kvarn) så svänger spårvagnen norrut, över en ny bro från Universitetsholmen till Varvsstaden. Spårvägen går lite snett igenom Varvsstaden, och kommer ut i rondellen nära Kockums huvudkontor Gängtappen. Där fortsätter spårvagnen norrut längs Östra Varvsgatan.
  • Anledningen till att spårvägen tar sig över till Varvsstaden först efter Nord Mills är att Nord Mills har besök av en båt en gång per vecka, och man vill undvika broöppningar.
 • Exploateringsgraden i Varvsstaden blir hög, på grund av det centrala läget. Det ska bli en tät och intensiv stadsdel där det går att leva utan bil, med närhet till Citytunneln.
 • Christer blandar gärna den stora skalan med en mindre skala i Varvsstaden, och tar Turning Torso och European Village som ett exempel: ”Dramatiska skalförskjutningar som nästan får folk att svimma.”
 • Den äldsta dockan i Västra Hamnen byggdes 1857, innan Kockums flyttade till Västra Hamnen. Den kallas ”Lilla Dockan” och ligger i Varvsstadens nordöstra hörn.
  • När SVT flyttar in i lokalerna bredvid Lilla Dockan till årsskiftet (2009-2010), så kommer området att öppnas upp för allmänheten, och alla kan sätta sig och fika i vindskyddade torgytan Lilla Dockan.

Breddad gata medger spårvägstrafik

Från en annons i Sydsvenskan cirka 2007-12-10

Kommunen ställer för närvarande ut ett förslag på en ny detaljplan, som om den går igenom innebär att:

 • Östra Varvsgatan breddas för att i framtiden kunna användas för spårvägstrafik.
 • Vägen norr om Malmömässan blir en riktig väg.

Förslaget kan beskådas på Malmö stadshus i entréhallen, fram till den 18 januari.

Föreslår museispårvägsförlängning till Västra Hamnen

Från en insändare i Sydsvenskan cirka 2007-10-20

Museispårvägen i Slottsparken skulle kunna byggas ut till en ringlinje. Det skulle bli en bad-, turist- och pendlar-ringlinje som knyter samman den gamla och nya staden genom att överbrygga dagens ”ingenmansland” mellan Citadellsvägen och Västra Hamnen. Förslaget från c innebär att det skulle kunna bli nya spårvagnshållplatser på följande ställen:

 • Hundrastplatsen
 • Kockum Fritid
 • ICA Maxi
 • Teknikportalen
 • Malmö Högskola (Citadellsvägen)
 • Västra Hamnens kommande nedgång till Citytunneln

Västra Hamnens infarter igenkorkade om 10 år

Från Sydsvenskan 2007-10-06

Trafikkonsulten Per-Gunnar Andersson om Västra Hamnens infartsvägar:

 • ”Om tio år när Västra Hamnen är fullt utbyggd kommer bilarna inte att kunna ta sig in i och ut ur stadsdelen med det nuvarande trafiksystemet.”
 • ”Då är en utbyggd kollektivtrafik näst intill en överlevnadsfråga för Malmö.”

Per-Gunnar anser att spårbunden trafik är överlägsen all annan kollektivtrafik, bland annat av utrymmesskäl, och fortsätter:

 • ”Utöver Västra Hamnen lämpar sig Rosengård, Lindängen och Kroksbäck för nya spår”

Eftersom Banverket inte kan skaka fram pengar i närtid, så är det mycket som talar för en tvåstegslösning:

 1. Skapa speciella filer bara för bussar, och ge bussarna högre prioritet i ljusförsedda korsningar än annan trafik.
 2. När pengarna från Banverket kommer: Byt ut bussarna i de speciella filerna mot spårbunden trafik.