Taggarkiv: skola

Detaljplan för bostäder, skola, idrottshall & fotbollsplan godkänd

Förra torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga följande saker väster om Stapelbäddsparken, intill Stapelbäddsgatan:

 • 1500 kvadratmeter bostäder
 • En idrottshall
 • En skola
 • En fotbollsplan

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Carina Svensson:

 • ”Från att varit ett område tänkt för en samhällsetablerad målgrupp kan vi nu konstatera att ungdomar, barnfamiljer och unga vuxna söker sig hit. Deras behov måste tillgodoses och ger samtidigt oss i nämnden en spännande utmaning.”

Lars kommentarer:

 1. Vilka fina men ovanliga ord våra politiker rör sig med. Google hittar cirka 50 träffar om man söker på ”samhällsetablerad”, och Google undrar om man inte vill använda ordkombinationen ”samhälls” + ”etablerad” för sökning i stället.
  1. När man läser citatet ovan så börjar man undra varför våra politiker har åsikten att ungdomar och barnfamiljer står utanför det etablerade samhället.
 2. Att ungdomar i form av studenter och barnfamiljer gärna bosätter sig i Västra Hamnen stod klart redan år 2003.
  1. Denna webbsida skrev till exempel 21/8 2003: ”85% av bostäderna är sålda” + ”det finns nu flera barnfamiljer och unga par i området”.
  2. Varför är det först nu, mer än nio år senare, som stadsbyggnadsnämndens ordförande konstaterar att unga och barnfamiljer gillar att flytta till Västra Hamnen?
 3. I pressmeddelandet skriver Malmö stad att ”Området som nu är aktuellt för utbyggnad är platsen där Malmömässan en gång stod, intill Stapelbäddsgatan”. Detta påstående är inte sant:
  1. Malmömässans byggnad stod aldrig intill det som nu kallas Stapelbäddsgatan, vilket till exempel framgår om man tittar på flygfotot på sidan 2 i planbeskrivningen för DP 5228 .
  2. Det område som är aktuellt har till stora delar använts som parkeringsplats för Malmömässans besökare.
 4. Vi kan ju också notera att pressmeddelandets avsändare väljer (för att själv framstå i så bra dager som möjligt) att hålla tyst om att fotbollsplanen inte blir en fullstor fotbollsplan, utan en fotbollsplan endast avsedd för sjumannalag.

Läs mer: Utvecklingen av Västra Hamnen fortsätter

Första spadtaget: Västra Hamnens skola

Från ett mejl 2009-01-15 samt Newsdesk 2009-01-13 och Sydsvenskan 2009-01-15

Idag den 15:e januari klockan 11:00 togs första spadtaget för Västra Hamnens skola nära Turning Torso och stadsdelsparken.

 • 13 barn höll i spadarna.
 • Skolan kommer att ha plats för 450 barn från ett års ålder till skolår 9.
 • Skolan ska stå klar till augusti 2010.
 • Fullt utbyggd kommer skolan först att vara år 2012.
 • Skolan kostar 147 miljoner att bygga.
 • 5000 kvadratmeter.

Se rörliga bilder och foto från första spadtaget: Västra Hamnen Groundbreaking

Veidekke bygger skolan i stadsdelsparken

Från en runda i Västra Hamnen 2008-12-13

Malmö Stadsfastigheter har gett Veidekke Entreprenad i uppdrag att bygga den kommunala skolan i stadsdelsparken:

 • Förskola – klass 9
 • Bygget påbörjas i januari 2009
 • Bygget beräknas pågå till juni 2010
 • Pålning kommer att göras, vilket brukar innebära störningar i närområdet i form av ljud och vibrationer.

Ännu ej byggda skolan fullbelagd år 2012

Från Vårt Malmö april 2008

Första spadtaget till Västra Hamnens nya kommunala grundskola mellan Turning Torsos garage och stadsdelsparken tas i augusti.

 • Skolan ska stå klar år 2010.
 • 5000 kvadratmeter.
 • Tre plan där det är som högst.
 • Idag finns 126 skolbarn i Västra Hamnen som nu går på skolor runt om i Malmö.
 • Skolan får 450 platser.
 • Skolan kommer att vara fullbelagd med elever år 2012, utifrån Stadsbyggnadskontorets beräkningar som räknar med att:
  • 2575 nya lägenheter kommer att bli klara i Västra Hamnen fram till år 2012.
  • Ytterligare 3755 nya lägenheter kommer att bli klara fram till år 2020.
 • Förskolan och skolan kommer att ha plats för barn i åldrarna 1-16 år.

299 barn 0-15 år i Västra Hamnen

Från Skånska Dagbladet 2008-04-03

Snart kan beslutet komma, om en skola i Västra Hamnen för 450 elever öster om Turning Torsos garage. Ett beslutsunderlag har tagits fram för stadsdelsnämndens aprilmöte.

 • Skolan har diskuterats sedan 2002.
 • Skolan kan stå klar höstterminen 2010.
 • Skolan kommer ungefär att kosta 11 miljoner kronor i årshyra.
 • Eventuellt måste andra skolor i stadsdel Centrum avvecklas.
 • I mitten av mars fanns följande antal barn i Västra Hamnen:
  • 102 barn i åldrarna 6-15 år.
  • 148 barn i åldrarna 1-5 år.
  • 49 barn som ännu inte fyllt ett år.
 • På 15-20 års sikt behövs det ytterligare en skola i Västra Hamnen.

Idag hänvisas barn i Västra Hamnen till Västra Skolan, och de som inte får plats där hamnar på Österportsskolan. Eleverna i Västra Skolan får flytta till antingen Rönnenskolan eller Johannesskolan när de ska börja i sjuan. Även här blir den nya skolan i Västra Hamnen bättre, eftersom här kan eleverna gå ända till och med årskurs nio.

Läs mer: Västra Hamnen kan få skola

Föräldrarna vill att den planerade skolan byggs

Från Sydsvenskan 2008-02-18 (en insändare) samt 2008-02-19 (en artikel) och från Punkt SE 2008-02-21 (en artikel)

Kommunen har länge haft planer på att bygga en skola för barn i åldrarna 1-15 år vid Varvsparken nära Turning Torso, med plats för 500 elever.

 • Under 2007 fanns det 269 barn i Västra Hamnen som var 16 år eller yngre.
 • Det finns 2500 tomma skolplatser i stadsdel Centrum. Problemet är att skolorna inte ligger där de skulle behövas mest.
 • Den privata skolan Vittra som redan finns här i Västra Hamnen har sett elevantalet öka stadigt sedan starten 2002. Snart kan Vittra inte ta in fler.
 • Stadsfastigheter har tidigare räknat med att den kommunala skolan i Västra Hamnen skulle kunna stå klar till år 2008 eller 2009, eftersom ritningar och tomtmark finns framtagna.
  • Politikerna har dock inte beslutat sig för att starta skolbygget eftersom elevunderlaget har varit för litet.
 • Nu vill föräldrar i Västra Hamnen att beslut tas om att skolan ska byggas.
 • Enligt stadsdelsfullmäktiges ordförande Nils T Svensson utreds skolan för närvarande och ett beslut kan väntas under våren (april).
  • Blir det klartecken för skolan så kan den stå klar till år 2010.

Mycket eget arbete på Vittra

Från tidningen ”Efter Arbetet” cirka 2007-11-15

Vittra har bedrivit friskola nära ICA Maxi här i Västra Hamnen sedan 2002.

 • Idag har skolan 300 elever i årskurs 0 – 9 i Västra Hamnen.
 • Vittra är ett helägt dotterbolag till Anew Learning, Sveriges största skolkoncern med en årsomsättning på 800 miljoner kronor.

När det var dags för högstadiet, så valde tvillingsystrarna Lagesson från Gullvik Vittra i Västra Hamnen, efter att ha besökt det öppna hus som skolan anordnade.

 • ”Det var bra stämning, många elever kom fram och hälsade på oss direkt.”
 • ”Vi jobbar i åldersblandade ansvarsgrupper och har mycket eget arbete där man får söka information själva.”
 • Tvillingarna har nu gått på skolan i två år och trivs bra.
 • Föräldrarna får inblick i skolarbetet genom skrivna kommentarer från lärarna varje vecka, och de förväntas att skriva svar.
 • Föräldrarna tror att de är mer engagerade och delaktiga än föräldrarna i den kommunala skolan eftersom alla har sökt sig hit själva.