Taggarkiv: Skanska

Bygglov för Meeting Point Malmö

Meeting Point Malmö

Meeting Point Malmö heter tävlingsbidraget från Skanska som vann Malmö Stads markanvisningstävling på Universitetsholmen för kvarteret Tyfonen norr om Lärarhögskolans grönskimrande jättebyggnad Orkanen. Tävlingen utlystes i mars 2007. Idag, nästan sju år senare, beviljade Stadsbyggnadsnämnden bygglovet. Det blir:

 • Ett höghus på 14 våningar.
  • De fyra översta våningarna blir hotell (96 rum) med skybar, som ska drivas av hotellkedjan Story Hotel.
  • Våning tre till nio blir kontorslokaler.
  • Entréplan och en våning upp får butiker, restaurang, café och konferensfaciliteter (konferens, event, scenarrangemang).
 • En lägre kontorsbyggnad med 5 våningar.

Läs mer:

Skanska planerar för hundra lägenheter på Universitetsholmen

Skanska vill bygga hundra lägenheter vid Södra varvsbassängen, mellan Bassängkajen och Nordenskiöldsgatan. Kommunen vill göra området levande och vaket under dygnets alla timmar.

Hundra lägenheter
Kartan ovan: Ungefärlig position för de nya lägenheterna.

 • Ett äldre kontorskvarter ska rivas och ersättas med nya bostäder.
 • Det blir även 11 000 kvadratmeter kontor och undervisningslokaler för Malmö Högskola. Delar av den befintliga bebyggelsen (till exempel ett parkeringshus) behålls och byggs på.
 • Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Läs mer:

Första spadtaget med brasskvintett & två grävmaskiner

Den 27:e juni klockan 12:00 är det dags för första spadtaget för Malmös nya kongress och konserthus.

Första spadtaget

 • Första spadtaget tas i korsningen mellan Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan.
 • Historiskt uruppförande av Malmötonsättaren Jonas Nydesjös nya stycke för Malmö SymfoniOrkesters Brasskvintett, två grävmaskiner och dansare.
 • Tal av:
  • Skanskas VD Pierre Olofsson
  • Choice Hotels VD Petter Stordalen
  • Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu

Läs mer: Kom och lyssna till första spadtaget!

Dagens länk: ICA Maxi nysatsar i Masthusen och blir granne med Systembolaget (ICA Maxi Västra Hamnen har kommit överens med Diligentia om en tioårig förhyrning av cirka 7000 kvadratmeter – nuvarande butiksyta är 4500 kvadratmeter)

Universitetsholmen: Från 0 till 400 bostäder

Från annonsbilagan ”Där Malmö möter havet” 2010-10-22

 Idag finns det inga bostäder på Universitetsholmen, men de kommande 10-15 åren planerar Skanska att bygga drygt 400 lägenheter på Universitetsholmen, främst i den västra delen längs Citadellsvägen (som delvis blir en gångfartsgata när trafiken leds om till Norra Neptunigatan).

Universitetsholmen

Skanska planerar för kvarteret Kaptenen vid Stora Varvsgatan

Med inspiration från Skyscraper City Malmö Projects 2010-06-13

Skanska letar efter någon som vill driva en butik i en 250 kvadratmeter stor lokal i ett kontorshus som ännu inte är byggt längs Stora Varvsgatan här i Västra Hamnen.

 • Kvarteret heter Kaptenen
 • 10 000 kvadratmeter
 • 5 våningsplan
 • Inflyttning år 2012

Läs mer och se bilder på hur det kan komma att se ut: Stora Varvsgatan, Västra Hamnen, Malmö

Dagens länkar:

Start för Bassängkajen etapp två

Skanska håller på att bygga etapp 1 av kontorsprojektet Bassängkajen på Universitetsholmen.

 • 8500 kvadratmeter
 • Färdig sommaren 2011
 • 75% av ytan är uthyrd
 • Malmö Högskolas förvaltning flyttar in
 • Awapatent flyttar huvudkontoret till Bassängkajen

Nu har Skanska beslutat sig för att starta etapp två av Bassängkajen:

 • Skanska investerar 215 miljoner kronor i etapp två
 • 7800 kvadratmeter
 • Sju våningar
 • Garage i källaren
 • Färdig första kvartalet 2012

Skanska bygger hyresrätter åt HSB i Fullriggaren

Från Metro Bostad 2010-03-05

HSB Malmö har gett Skanska i uppdrag att bygga hyresrätter i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusenområdet.

 • Fokus på energieffektivitet. Man eftersträvar en högsta förbrukning på 55 kWh per kvadratmeter och år jämfört med dagens krav på högst 110 kWh per kvadratmeter och år.
 • Två huskroppar
 • 83 hyreslägenheter:
  • 8 ettor
  • 29 tvåor
  • 32 treor
  • 14 fyror
  • Byggstart planeras ske sommaren 2010
  • Dags för inflyttning hösten 2012

HSB Malmö i Fullriggaren

Skanska säljer Citykajen

Från Skånska Dagbladet 2009-07-22

Aberdeen Property Investors (Aberdeen Property Nordic Fund I Sicav-FIS) köper kontorskvarteret Citykajen på Universitetsholmen här i Västra Hamnen av Skanska. Skanska håller på att färdigställa kvarteret.

 • Skanska har investerat 375 miljoner kronor.
 • 14 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
 • Bygget ska vara klart under kvartal 3 i år.
 • 94% av lokalerna är uthyrda.
 • Köpesumman är hemlig.

Läs mer om Citykajen: Citykajen, en del av Malmös nya centrum

Dagens länk: Skateeliten väljer Malmö