Taggarkiv: silo

Silo hög som halva Turning Torso i Norra Hamnen

Från City 2009-10-22 samt Sydsvenskan dagen efter

Nästa år påbörjas bygget av en upp till 100 meter hög silo vid Hemsögatan i Norra Hamnen. Cementa och Heidelberg Cement har fått ok från både Länsstyrelsen och Malmö Kulturmiljö.

 • Silon kommer att stå klar om ett par år. Anläggningen i Limhamn kommer då att överges och ge plats åt bostäder.
 • Silon ska användas för lagring av betong.
 • Storleken anpassas efter den mängd cement som efterfrågas i Skåne.
 • ”En rund betongjätte med lagringskapacitet på 45 000 ton.”
 • Silon kommer att bli 85 – 100 meter hög och 25 meter bred.
 • Silon väntas ta emot 100 fartyg per år.
 • Silon ska piffas upp på något sätt: ”I Önsköldsvik har vi belyst vår silo och responsen har blivit positiv.”

Om vi jämför silons höjd med andra höga byggnader i Malmö så ser det ut så här, enligt City:

 • Öresundsbron 204 meter
 • Turning Torso 190 meter
 • Heleneholmsverket 130 meter
 • Teracom, Jägersro 107 meter
 • S:t Petri kyrka 105 meter
 • Silon i Norra Hamnen 100 meter
 • Kronprinsen 75 meter
 • S:t Johanneskyrkan 60 meter

Lars kommentar: Citys artikel motsäger sig själv när det gäller om stadsbyggnadskontoret har gett sitt godkännande:

 • I den inledande texten får vi veta att ”både stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen har gett sitt godkännande”.
 • Längre fram i texten heter det i stället (efter texten som talar om att Länsstyrelsen och Malmö Kulturmiljö har gett sitt godkännande) att ”Detsamma väntas stadsbyggnadsnämnden göra.”

100 mjölpaket per minut

Från stadsdelstidningen Centrum nr 3 2009

De stora silosarna på Universitetsholmen är en del av Lantmännen Cerealias anläggning. I över 100 år har det malts säd där:

 • Malmö Stora Valskvarn började byggas 1881
 • Fyra år senare stod anläggningen med ångdrivna valskvarnar klar
 • 1899 blev anläggningen helautomatiserad
 • 1910 byggdes kontorshusen som tillhör anläggningen
 • Under 1950- och 1960-talet byggdes de stora silosarna

190 000 ton säd mals per år.

 • 29 olika sorters mjöl
 • Vetet har 35 olika användningsområden
 • Bland annat produceras kli, vetemjöl och mannagryn
 • Vetet används också vid godistillverkning, som bindningsmedel i leverpastej och som ingrediens i läkemedel.
 • 55 fartyg lastas med mjöl varje år
 • Det produceras 100 tvåkilos mjölpaket per minut
 • På forskningsavdelningen utförs kvalitetsarbete och provbakning.
 • Totalt arbetar 89 personer på anläggningen.
 • Nattetid sköts anläggningen av en person.
 • Lantmännen vill vara kvar på Universitetshomen, eftersom den nödvändiga logistiken är på plats, i form av järnväg, väg och hamn.

Dagens fakta: Västra Hamnens Citytunneluppgång på Universitetsholmen kommer att öppnas för allmänheten i december 2010.

Dagens länk (via Skyscrapercity – Malmö projects):