Taggarkiv: Shanghai

Västra Hamnen är modellen i Shanghai

Från Grön Stad nr 2 2010

Malmö stad använder en modell av Västra Hamnen som paradnummer i paviljongen på världsutställningen i Shanghai:

 • Modellen är 25 kvadratmeter stor
 • Modellen innehåller omkring 300 handgjorda hus i skala 1:400, alla i rätt färg och form
 • Turning Torso är upplyst från insidan
 • Modellen är tänkt att ha 2000 träd.
 • Sex temaknappar lyser upp olika delar av modellen och visar information på tv-skärmar. Ämnena är marksanering, stadsplanering, energi (vindkraftverket & solpaneler), transport (gasbuss rullar runt i området), avfall (sopsugen i Bo01-området) och vatten/grönområden (dagvattenkanaler).

Efter världsutställningen så kommer modellen att transporteras hem till Sverige, och förmodligen visas upp någonstans i Västra Hamnen.

Lars kommentar: Även om husen har rätt färg och form, så innehåller modellen felaktigheter: På bilden i Grön Stad kan man se att åtminstone ett kvarter i centrala Bo01-området har fått taken vända åt fel håll.

100% Västra Hamnen även i Shanghai

Från Grön Stad nr 2 2010

Malmö stad fick pris av FN i höstas för arbetet med hållbar stadsutveckling. Malmö stad har cirka 3000 studiebesök av fackfolk varje år som kommer för att besöka Bo01-området.

Det är inte bara som modell som Västra Hamnen dyker upp i Malmö stads monter på världsutställningen i Shanghai.

 • Malmö stad har valt att fokusera på Västra Hamnen eftersom det är ett tydligt och gott exempel på ”sustainable city development”.
 • Projektledare Monika Månsson: ”Vi vill skapa Västra Hamnen-känsla”
 • Ett trädäck liknande det längs Sundspromenaden har byggts upp framför ett 15 meter långt foto av Sundspromenaden.

Lars kommentar: I tidningen Grön stad påstår Malmö stad att ”Hållbara Bo01 drivs med 100% lokalt producerad förnybar energi”. Detta har länge varit en sanning med stor modifikation, och är så fortfarande:

 • Vindkraftverket Boel ligger inte i Västra Hamnen, men räknas ändå som lokalt producerad energi.
  • Boel ligger i Norra Hamnen. Om Boels elproduktion ska räknas som lokal så ska även Norra Hamnens elkonsumtion tas med i beräkningen, men det brukar varken Malmö stad eller Eon göra.
 • Energibalansen har aldrig fungerat.
  • Under till exempel år 2005 så försörjdes Bo01-området med 54% ”lokalt” producerad förnybar energi.
  • Under år 2004 så försörjdes Bo01-området med 85% ”lokalt” producerad förnybar energi. På ett event anordnat av Eon 2009-11-17 så framkom det att 85% är den bästa siffran för Bo01s energibalans för ett enskilt år sedan starten 2001.
 • Notera även att ambitionen för Västra Hamnen sänktes efter Bo01-området. För nya bostadsområdet Fullriggaren är ambitionen 60% förnybar energi, och energin behöver inte vara lokalt producerad.

Västra Hamnen visas upp på världsutställningen

Från Sydsvenskan 2010-04-10

Malmö har bjudits in till världsutställningen i Shanghai (som öppnar den 1:a maj), för att lära andra hur man bygger ett mer hållbart samhälle. I den del av världsutställningen som kallas Urban Best Practice Area får Malmö en monter på 320 kvadratmeter bredvid Prag, Osaka och tre städer i Schweiz.

Malmös monter kommer att innehålla en modell av Västra Hamnen som efter mässan ska fraktas hem till Malmö. Modellen ska visa Malmös förändring, där tung industri har ersatts med ett Västra Hamnen som drivs av förnyelsebar energi.

Läs mer: Malmö visar gröna exempel i Shangai