Taggarkiv: Scaniabadet

Scaniabadets utbyggnad: Inte de närmaste åren

Från Lokaltidningen Malmö, Västra Innerstaden & Västra Hamnen 2014-08-20.

Scaniabadets utbyggnad kommer inte att ske de närmaste åren. Utbyggnaden skjuts på en obestämd framtid.

 • Tekniska nämndens budget har skurits ner, och de prioriterar andra projekt i stället.
 • Enligt tidigare planer (planeringen inleddes år 2008) så skulle Scaniabadets utbyggnad vara klar i början av sommaren 2014.

Scaniabadets utbyggnad skulle bland annat innebära:

 • Tre uppvärmda bassänger, där den största är 50 meter lång och fyra meter djup.
 • 2000 kvadratmeter trädäck, som vid arrangemang har plats för 3000 åskådare.
 • Gratis bad, öppet för allmänheten.

Läs även:

Scaniabadets bassänger färdiga tidigast år 2021

Malmö stad senarelägger ännu en gång utbyggnaden av Scaniabadet:

  • År 2011 var planen att bassängerna skulle vara klara sommaren 2014.
  • Så sent som i våras planerade Malmö stad för färdigställande år 2018.
  • Nu meddelar byggkommunalrådet Milan Obradovic att badet planeras bli klart år 2021.

Tanken är att Scaniabadet för 50 miljoner kronor ska få tre betongbassänger för uppumpat havsvatten som värms av spillvärme från fjärrvärmenätet, samt:

 • Bastu
 • Hopptorn
 • Ännu mera soldäck
 • Kiosk
 • Restaurang

Läs mer: Varmt havsbad försenas igen

Dagens länkar:

Badförbudet hävt

Kommunen har hävt badförbudet i Västra Hamnen. Scaniabadet och Sundspromenaden är nu öppna för bad igen.

 • Prover tas varje dag tills vidare.
 • Antalet provtagningsplatser har utökats från tre till åtta i ett försök från kommunens sida att hitta vad det dåliga vattnet med höga halter av tarmbakterier beror på.

Läs mer:

Badförbud vid Scaniabadet & Sundspromenaden

Då var det dags igen: Badförbud i Västra Hamnen, och denna gång drabbar det både Sundspromenaden/Daniaparken och Scaniabadet.

Jerker Nilsson på Cityjour Akutvård AB: ”Det som gäller är att vi avråder badgäster från att bada. Vi har i mätningarna från den 31 juli sett förhöjda värden av tarmbakterier”.

 • Mätvärdena ligger långt över gränsvärdet för tjänligt badvatten. Bland annat mättes halten intestinala enterokocker:
  • 50 cfu/100 ml är gränsen för tjänligt badvatten
  • 300 cfu/100 ml är gränsen för otjänligt badvatten
  • 320 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens nya provtagningsplats nära hamninloppet
  • 390 cfu/100 ml mättes upp vid Scaniabadet
  • 450 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens ordinarie provtagningsplats
 • Ytterligare prover har beställts, för att ta reda på var bakterierna kommer ifrån.
  • De höga bakteriehalterna antas inte bero på folk som badar.
  • Det kan vara från båtar som besöker B001s småbåtshamn, som tömmer sin latrintank i närheten av badplatserna. Kommunen har tagit bort tömningsavgiften för gästbåtarnas latrinsystem i småbåtshamnen för att undvika att avföring släpps ut i vattnet.
  • Det finns inga tecken på att utsläppen kommer från avloppsrör.
 • Den som får i sig tarmbakterier vid bad kan drabbas av illamående, kräkningar och diarré.
 • Den som vill bada i bra badvatten får bege sig till Ribersborg, Sibbarp eller Klagshamn.

Den dåliga vattenkvalitén är inte helt bra för de som tävlar i Malmösimmet idag (eller i Malmö Triathlon Svenska Cupen under söndagen). Anders Sjöberg som arrangerar Malmösimmet, säger så här om skyltarna som satts upp om badförbudet under natten mot lördagen: ”Det står att det finns mer information på Malmö kommuns hemsida och på Smittskyddsinstitutet. Där står det att det är tjänligt vatten.”

Lars kommentarer:

1. Att Malmösimmets arrangörer inte tänker följa kommunens badförbudsrekommendationer indikerar att:

 • Malmösimmets arrangörer bryr sig inte om folks hälsa, utan tänker hellre på sin egen profit.
 • Malmösimmets arrangörer har en dålig krisberedskap.
 • Malmösimmets arrangörer är inte flexibla nog att klara av att flytta tävlingen till vatten med bättre kvalitet.

Det sätt som Malmösimmets arrangörer agerar på signalerar till allmänheten att det är ok att trotsa kommunens badförbud. Antingen har man ett förbud och följer det, eller så har man inget förbud så att det inte finns något förbud att bryta mot. Att ha ett förbud som ingen följer är ingen bra kombination. Något måste ändras:

 • Antingen följer Malmösimmets arrangörer badförbudet. Om de inte gör det, så bör kommunen inte ge Malmösimmets arrangörer tillstånd att arrangera Malmösimmet nästa år, då de inte kan samverka med kommunen på ett bra sätt. Samma resonemang gäller för Malmö Triathlon Svenska Cupen på söndagen, om även de väljer att trotsa badförbudet.
 • Eller så ändrar kommunen sitt sätt att kommunicera provsvaren, så att det mer ser ut som en rekommendation och inte som ett förbud. Är det endast en rekommendation så ska kommunen inte sätta upp kravallstaket som hindrar folk från att bada.

2. Det är inte acceptabelt att de officiella informationskällorna inte är synkade:

 • Skyltarna i Västra Hamnen sätts upp natten mot lördagen, som hänvisar till Malmö kommuns hemsida och Smittskyddsinstitutet.
 • Malmö stads hemsida lägger upp väldigt knapphändig information först klockan 11:18 på lördagen (då brödtextdelen av informationen bestod av endast de tre första meningarna av de som nu syns på sidan), och hänvisar till Smittskyddsinstitutet.
 • Går man på lördagen klockan 15:22 in på Smittskyddsinstitutets sida så är den senaste informationen om ”Scaniabadplatsen” från den 15:e juli och talar om tjänligt badvatten.

Mer:

Scaniabadets utbyggnad: Försenas på grund av sänkta ambitioner

Gatukontoret tittar på hur de kan spara pengar genom att bygga ett enklare bad än ursprungligen tänkt när Scaniabadet förses med sim- och badbassänger i nästa utbyggnadsetapp.

Ursprungligen ville man med start i höst bygga ut Scaniabadet med:

 • Tre bassänger i betong där havsvatten pumpas upp och värms med överskottsvärme från fjärrvärmenätet
 • Ett soldäck med plats för 3000 besökare
 • Bubblande vatten
 • Bastu
 • Upplyst bassängbotten

För att kunna hålla budgeten på 50 miljoner tittar man nu på ett enklare utförande. Till exempel:

 • Havsvattnet kommer inte att värmas upp, eftersom man nu riktar in sig på en bassäng som är mer öppen ut mot havet.
 • Färre betongarbeten.

I och med att man tar fram ett nytt förslag på hur badet ska utformas, så kan bygget startas absolut tidigast efter badsäsongen 2014.

Läs mer: Uppvärmt havsbad skjuts upp

Tidigare i ämnet:

Bilder från Oresund Electric Car Rally

tesla-model-s
2013-06-02: Först över mållinjen på Scaniabadets parkering här i Västra Hamnen: Tesla model S, som vann klassen ”energi netto”.

 

fisker-karma-ever
2013-06-02: Fisker Karma Ever: Större fälgar på en personbil ser man sällan.

 

nissan
2013-06-02: Nissan Qashqai electric

 

opel-ampera
2013-06-02: Opel Ampera

 

peuteot-ion
2013-06-02: Peugeot Ion, vinnare i klassen energi brutto.

 

renault-zoe
2013-06-02: Renault Zoe

 

 

tesla-roadster
2013-05-16: Tesla roadster
tesla-roadster-2
2013-06-02: Tesla roadster, lägre än de flesta.

 

think-city
2013-06-02: Think City

 

 

volvo-v60-plugin
2013-06-02: Volvo V60 plugin

Foto: Lars Tufvesson

Läs mer: