Taggarkiv: sänkning

Låg ränta ger lägre månadsavgift

Från Sydsvenskan 2009-05-30

Brf Salongen 20 vid Scaniaplatsen (14 lägenheter) sänker månadsavgifterna med 27-28% från den första juli för sina boende.

 • För en trea på 85 kvadratmeter sänks månadsavgiften från 5600 till 4100 kronor.
 • Föreningen har ändå utrymme att öka amorteringen på lånet och bygga upp en buffert mot framtida räntehöjningar.

JM sänker månadsavgifterna i Brf Kajhusen i Dockan med 20%.

 • Den ekonomiska planen har reviderats utifrån ränteläget
 • 80 lägenheter
 • Insatser från 1,75 till 4,9 miljoner kronor. (Enligt Sydsvenskan. Litar man mer på JMs hemsida så är maxinsatsen 6,75 miljoner kronor.)
 • 81 kvadratmeter har en månadskostnad på 3770 kronor

Läs mer:

MKB sänker hyrorna med 10% i Västra Hamnen

Från Punkt Se 2007-10-11 samt Sydsvenskan 2007-10-11 och 2007-10-12

MKBs förhandlingar med Hyresgästföreningen har resulterat i att hyrorna för MKBs lägenheter i Västra Hamnen sänks med i genomsnitt 10 procent.

 • MKBs vice VD Haqvin Svensson hävdar att det för MKBs del inte innebär någon ekonomisk förändring, eftersom företaget har gett rabatter för lägenheterna i Västra Hamnen sedan starten i nivå med hyrorna i den nya uppgörelsen.
 • I Tegelborgen, ett hus med 21 lägenheter som även inrymmer restaurangerna Strand och Salt & Brygga, är den genomsnittliga sänkningen 19 procent.
  • En lägenhet på 100 kvadratmeter får därmed hyran sänkt med 30000 kronor per år.
 • Sänkningarna varierar mellan 9 och 20 procent och gäller för 61 lägenheter enligt Punkt SE.
 • Sänkningarna varierar mellan 9 och 26 procent och gäller för 64 lägenheter enligt Sydsvenskan.
  • Hyresnivåerna sänks i genomsnitt från 1800 till 1500 kronor per kvadratmeter och år.
  • Den 26-procentiga sänkningen gäller för en lägenhet på 139 kvadratmeter.
 • Orsakerna till sänkningarna är tomma lägenheter och stor omflyttning.
 • Hyresgästföreningen har valt att bojkotta hyresförhandlingarna med MKB i Västra Hamnen under sju år, på grund av på tok för hög hyra, samt att en revidering nedåt måste göras först, innan vanliga hyresförhandlingar kan påbörjas.
  • Hyresgästföreningen är nöjd med sin strategi. MKB har inte höjt hyrorna i Västra Hamnen sedan 2001.

MKB bygger för närvarande 74 nya hyreslägenheter i kvarteret Ankarspelet vid Daniaparken här i Västra Hamnen.

Det finns för tillfället 523 privata hyresrätter i Västra Hamnen. Hyresgästföreningen tycker att det är svårt att sätta hyror i Västra Hamnen, eftersom det inte finns liknande hyresrätter att jämföra med i resten av Malmö.

 • 86 privata hyresrätter i Flagghusen som förvaltas av Akelius är färdigförhandlade.
  • Förhandlarna enades om en hyra på 1354 kronor per kvadratmeter och år.
  • Det är mer än de 1200-1300 kronor som Malmö stad satte som gräns för att upplåta mark i området till rabatterat pris under de första åren.

Det är inte självklart att det blir hyressänkningar i HSB Malmös 147 hyreslägenheter i Turning Torso som en följd av MKBs sänkningar. I Turning Torso ligger den genomsnittliga hyran på 1850 kronor per kvadratmeter och år.

 • En lägenhet på 100 kvadratmeter kostar 35000 kronor mer i Turning Torso än motsvarande lägenhet i Tegelborgen.