Taggarkiv: samråd

Bygglov beviljat för 88 hyreslägenheter

Från Malmö stad 2010-02-11 samt Sydsvenskan 2010-02-12

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 88 hyreslägenheter utmed Västra Varvsgatan, mittemot Kockum Fritid och Skeppets förskola.

 • NCC bygger och säljer till MKB som sedan hyr ut lägenheterna
 • Tre punkthus
 • 8-9 våningar
 • Mestadels tvåor

88 nya hyresrätter

 

Kommunen har även beslutat sig för att ta fram en detaljplan för 90 hyresrätter i hörnet av Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan (kvarteret Stapelbädden). Det är Ikano som vill bygga 80-90 hyreslägenheter på mark som idag är avsedd för kontor och centrumfunktioner.

Detaljplan för 90 nya hyresrätter

 

Slutligen har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att gå vidare med en samrådshandling som ligger till grund för en kommande detaljplan för 350 lägenheter och en förskola för 72 barn nära Mediegymnasiet, i ett område som ”omringas av Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Hallenborgs gata”. Samrådet handlar även om nya kontorslokaler och ett parkeringshus längs Östra Varvsgatan.

Samråd om 350 bostäder och en förskola

Lars påpekar: Samrådsområdet som kommunen beskriver är delvis redan bebyggt.

Läs mer:

Detaljplan för 100 nya bostäder nära Vittra-skolan

Från kommunen 2009-05-25

Kommunen höll ett samrådsmöte 2009-05-25, för att man tillsammans med tomtägaren Diligentia vill ändra detaljplanen för tomten som Vittra-skolan befinner sig på (mellan Malmömässan-byggnaden och Ankarparken, väster om Västra Varvsgatan). Tomten är 60*165 meter stor. Tankarna är att:

 • Vittraskolan ska finnas kvar på sin nuvarande plats.
 • Bostäder byggs längs kanten mot Ankarparken.
 • Det ges plats för ungefär 100 lägenheter och 1000 kvadratmeter verksamhetsyta.
 • Högre hushöjder utmed Västra Varvsgatan (dock någon våning lägre än idag) och lägre hushöjder ut mot parken.
 • En gång för allmänheten rakt igenom tomten ”på mitten” från Ankarparken till Västra Varvsgatan. (Rulltrappan söder om Vittraskolan och gången över Västra Varvsgatan som finns här idag tas bort.)
 • Verksamheter ska placeras i bottenvåningen utmed Västra Varvsgatan.
 • Fasaden mot Västra Varvsgatan ska ”veckas” med vissa delar indragna upp till två meter från övrig fasad, för att undvika långa monotona byggnader.

Synpunkter på den föreslagna detaljplanen ska ha inkommit till kommunen senast 2009-06-01.

Läs mer och se karta med tomtens exakta utbredning: Område öster om Ankarparken i Hamnen

Webb-tv: Glimtar från samrådsmöte

Är du nyfiken på hur Malmömässans byggnad kommer att omvandlas när Malmömässan flyttar efter 2009? Då bör du kolla in senaste reportaget på Västra Hamnen webb-tv:

Glimtar från samrådsmöte (14,5 minuter). Det handlar om:

 • ICA Maxi
 • Malmömässan
 • Diligentia
 • Nya bostäder
 • Nya kontor
 • Planprogram och kommande detaljplaner
 • Diagonal genom området
 • Rivning av delar av mässhallarna
 • Blygsamt utökad handel
 • Trafiksituationen i Västra Hamnen
 • Varför är trafiken intensivare i Västra Hamnen än vad prognosen förutspådde?
 • Utspridda lokaler
 • Höghus utan hotell
 • Bollplan på ICA Maxis tak

Är du riktigt ambitiös i ditt Västra Hamnen-kunskapsinhämtande så kan du själv följa med i dokumentet som reportaget handlar om: