Taggarkiv: salongsgatan

Metro fortsätter att mobba Salongsgatan

Från Metro 2008-08-11

Metro hade en artikel om prisnedgångar på bostadsrätter i Malmö. De skriver:

 • ”En anonym mäklare beskriver en nästan desparat situation bland vissa säljare, i synnerhet i Västra Hamnen och Dockan, där det just nu finns över 120 objekt till salu.”

Metro hade en liknande artikel för ett halvår sedan. Båda artiklarna illustreras med samma bild från Salongsgatan. Denna gång är bildtexten ”Det finns många lägenheter till salu i Västra Hamnen just nu”.

Lars kommentar: Då ställer man sig frågan: Stämmer verkligen bildtexten med bilden? Finns det många lägenheter till salu bland de många bostäder som syns i bilden?

 • Om man går in på Hemnet och letar efter bostadsrätter på Salongsgatan, så hittar man 11 lägenheter och två äganderätter.
 • Salongsgatan täcker cirka 20 kvarter, så det blir cirka 0,65 lägenheter per kvarter som är till salu.
 • Om man detaljstuderar bostäderna som är till salu på Salongsgatan, så kommer man fram till att en lägenhet och noll äganderätter som är till salu syns i bilden som Metro visar i tidningen.

Slutsats: De många lägenheterna som är till salu i Västra Hamnen finns inte i den del av Västra Hamnen som Metro illustrerar artikeln med. Dagens ris för dåligt bildval går till Metro.

Läs mer: Metro dumpar Salongsgatan på kvällstidningsvis

Metro dumpar Salongsgatan på kvällstidningsvis

Från Metro 2007-01-24

Torsdagens Metro toppade förstasidan med rubriken ”Här dumpas priset på lyxlägenheter” och en bild på Salongsgatan här i Västra Hamnen. Enligt Metro gäller följande:

 • ”Invånarna i Västra Hamnen tvingas dumpa priserna på sina lyxlägenheter för att bli av med dem. Efter sommaren har priserna på vissa objekt fallit med 15-20 procent.”
 • ”Flera har köpt nyproducerat på ren spekulation”

Lars kommentarer:

1. ”Lyxlägenheter” som illustreras med en bild på Salongsgatan:

 • Västra Hamnens lyxlägenheter ligger i stor utsträckning inte på Salongsgatan.
 • Det är dyrare med havsutsikt än utan. På Salongsgatan är det till stor del ”utan” som gäller.
 • Det verkar som om Metros reporter har antagit definitionen att alla lägenheter byggda på 2000-talet är lyxlägenheter, eftersom de generellt sett är dyrare att köpa än lägenheter byggda före 2000-talet.

2. Bilden på Salongsgatan: Om man idag söker på www.hemnet.se efter objekt till salu på Salongsgatan, så hittar man sju bostadsrätter och noll äganderätter. Den bild som Metro illustrerar sin huvudartikel med är visserligen tagen från Salongsgatan, men bara ett av objekten som är till salu på Salongsgatan ligger längs den del av Salongsgatan som bilden visar.

Bilden i Metro visar:

 • Hyresrätter i MKBs Tango-kvarter i förgrunden.
 • Bostadsrätter i mitten.
 • Äganderätter i form av radhus i bakgrunden.

3. Det är konstigt att en reporter som skriver om lägenhetsspekulation och dyra lägenheter i Västra Hamnen missar Dockan. Lägenhetsspekulationen på Salongsgatan är minimal i jämförelse med Dockan. Det är länge sedan majoriteten av lägenheterna längs Salongsgatan byggdes, så eventuella spekulerare i nyproduktion har sålt av sedan länge.

 • Det finns 7 bostäder till salu längs hela Salongsgatan enligt Hemnet.
  • Salongsgatan täcker cirka 20 kvarter.
 • Det finns 33 bostäder till salu i Dockan enligt Hemnet.
 • I ett enda kvarter i Dockan finns det fler lägenheter till salu än längs hela Salongsgatan:
  • Det finns 9 bostäder till salu på andrahandsmarknaden i det ännu inte färdigbyggda kvarteret Brf Havsfrun i Dockan.

Alltså: Det är inte så svårt att räkna ut var spekulationen är störst i Västra Hamnen, men Metro misslyckades med det, trots att de frågade ”mäklare med insyn i området”.

Är Salongsgatan verkligen en gata?

En runda på nätet 2008-01-26 samt Metro 2008-01-24

Metros försök till illustration av Salongsgatan illustrerar även ett annat problem med Salongsgatan:

 • I det allmänna medvetandet är en gata en gata.
 • Så är inte fallet med Salongsgatan. Där gäller i stället undantagsregeln att en Salongsgata är:
  • En huvudgata
  • En parallell gata
  • Flera tvärgående gator

Detta gör det svårt för boende i området att hitta eller beskriva för andra var en adress på Salongsgatan ligger. Kommunen ville ha flera olika gatunamn i södra Bo01-området när området planerades, men postens regler för kvartersmark satte stopp.

 • Någon höjdare på posten borde prova på att guida en besökare i södra Bo01-området via mobil till en specifik adress på Salongsgatan för att inse hur dumt och förvillande det är med flera gator som heter samma sak.
 • Samma höjdare kan ju också ta och ställa sig utanför Salongsgatan 25 och försöka hitta till Salongsgatan 26A.
  • Hade Salongsgatan varit en normal gata så hade dessa två adresser legat nära varandra.
  • Nu har det i stället slumpat sig så att det är cirka 100 meter och två och ett halvt kvarter mellan Salongsgatan 25 och Salongsgatan 26A.

Låt oss titta på hur olika kartor på nätet väljer att tackla problemet Salongsgatan.

Hitta.se

Enligt Hitta.se som använder data från Lantmäteriverket så är Salongsgatan inte en gata utan fyra smågränder på lite olika ställen i södra Bo01-området.

 • Hitta.se har även lyckats med att felaktigt peka ut två smågränder i södra Bo01-området som tillhörandes Rodergatan. I verkligheten tillhör även dessa två smågränder Salongsgatan.

Malmö Stadsatlas

Låt oss undersöka om kommunen med sin stadsatlas har bättre koll på Salongsgatan.

Enligt kommunens karta är Salongsgatan en ganska ordinär gata, som korsar södra Bo01-området i nord-sydlig riktning. Kartan ser ju bra ut, men den stämmer inte med verkligheten i särskilt stor utsträckning: Det finns många smågator i södra Bo01-området som också tillhör Salongsgatan.

Eniro

Eniro är faktiskt den av de tre webbkartorna som vi tar upp här som i mitt tycke bäst återspeglar verkligheten:

 • Eniro har skrivit ut Salongsgatan på tre smågator i södra Bo01-området.
 • Eniro har också ritat ut nästan alla de smågator som tillsammans utgör Salongsgatan.
 • Tyvärr framgår det inte vilka smågator utan namn som tillhör Salongsgatan.

Låt oss utgå från Eniros karta och markera de gator som utgör Salongsgatan, för att få fram Salongsgatans sanna jag (så långt det nu går, en karta är alltid en approximation av verkligheten):

Låt oss fortsätta vår utforskning av Salongsgatan genom att koncentrera oss på Salongsgatans essens:

Visar du strecken ovan för någon och frågar vad det är för något så får du svar som:

 • En halt gubbe som röker pipa (Låt oss kalla honom för Salongsgubben.)
 • En hund som står på två ben (Låt oss kalla djuret för Salongshunden.)
 • Turning Torso

Den som får veta att teckningen visar Salongsgatan i södra Bo01-området kan lätt skämta till det och framlägga konspirationsteorin att bilden som träder fram förmodligen är ett självporträtt av den som ritade gatorna från början.

 • Mässarkitekten (för bomässan Bo01) Klas Tham brukar tala om att gränderna är utlagda i ett fisknätsmönster.

Vi kan konstatera att Salongsgatans samling av streck ligger långt ifrån folks mentala bild av en normal gata (som hade blivit ett rakt streck i stället för en streckgubbe).

 • Salongsgatan liknar mer en karta än en gata. Ska vi döpa om Salongsgatan till Salongskartan?
 • Ska vi trotsa Postens regler och hitta på unika gatunamn på alla gränder som idag tillsammans utgör Salongsgatan?