Taggarkiv: Rosengård

26 våningar högt hus i Rosengård tidigast om fem år

MKB har planer på att bygga ett höghus i Rosengård, som kan stå klart tidigast om fem år. I arkitekttävlingen som avslutades i veckan vann förslaget ”Culture Casbah” från danska arkitektbyrån Lundgaard & Tranberg:

 • Cirka 26 våningar
  • Som jämförelse: Turning Torso: 54 våningar, Kronprinsen: 26 våningar
 • Det ska gå att ta en promenad i byggnaden.
  • Som jämförelse: Turning Torso är stängd för allmänheten.

Susanne Rikardsson är affärsutvecklingschef på MKB:

 • ”Alla har sett Torsons utsida – men få har sett insidan. Turning Torso är ett fantastiskt varumärke för Malmö. Men vi hoppas att det här huset ska blir mer för Malmöborna, att det ska bli än mer tillgängligt för de som lever i staden.”

Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn:

 • ”Malmö kopplas ihop i en passage från Turning Torso i väster till det nya landmärket i öster.”

Läs mer och se visionsbilden på MKBs Rosengårdssvar på Turning Torso: Törnrosen växer på höjden

Dagens länk: Här börjar badsäsongen

Medelklassghettot Västra Hamnen

Från Sydsvenskan 2010-06-22

Socialantropolog Aje Carlbom vid Hälsa och samhälle på Malmö Högskola ser Västra Hamnen som en motpol till Rosengård.

 • Enligt Aje pågår det en ghettoiseringsprocess i stadens norra del, där medelklassghettot Västra Hamnen har vuxit fram under 2000-talet.
  • Lars kommentar: Min starka sida är inte historia, men är inte detta en felaktig användning av ordet ghetto? Så som jag minns historien så var ghettot inget man flyttade till av fri vilja. Jag vet många personer som har flyttat till Västra Hamnen av fri vilja.
 • Som brukligt är i denna typ av artiklar får Västra Hamnen stå som motpol till Rosengård.
  • Enligt Aje domineras Herrgården i Rosengård av människor i åldrarna 0 – 20 år.
  • Enligt Aje domineras Västra Hamnen av invånare i åldrarna 20 – 45 år. (Lars kommentar: Västra Hamnens åldersfördelning är relativt ”normal”. Till exempel har Malmö centrum samma åldersfördelning. Nästa gång Aje skriver en liknande artikel, så kan han ju för att få ännu tydligare motpoler använda sig av åldersfördelningen i Dockan i stället. Där dominerar åldersgruppen 45-64 år.)

Aje skriver: ”Uppförandet av Västra Hamnen är ett exempel på hur stadsrummet delas längs etniska och klassmässiga linjer.”

Lars kommentar: För mig är ”stadsrummet” det samma som gator, parker och liknande allmänna ytor. Dessa allmänna ytor i Västra Hamnen används av hela staden. Räkna gärna hur många vattenpiprökande sällskap det sitter i Daniaparken en solig junidag. Här har uppförandet av Västra Hamnen tvärt emot vad Aje säger bidragit till att föra olika kulturer närmare varandra.

Aje avslutar med att man kanske borde ha placerat Västra Hamnens gym och kaféer i Malmös södra delar, för att få till ett och annat möte mellan olika kulturer.

Lars kommentar: Varför kommer jag att tänka på Östtyskland när jag läser ovanstående?

Läs mer: Malmös uppdelning kan bli permanent


Inkom 2010-06-20: Ballongutsikt från Turning Torso i Västra Hamnen.
Foto: Bertil Asklund. Fin? Ful? Kommentera!

Filmtajm: Västra Hamnen som motpol till Rosengård

Från Sydsvenskan cirka 2009-12-30

Filmaren Basim Hajar planerar för en experimentell dokumentär med namnet ”Rosengård.se”, som ska handla om kärlek mellan en invandrartjej i Rosengård och en svensk kille i Västra Hamnen. Inspelningsstarten är planerad till mitten av januari. Filmen är ännu inte helt finansierad, men Film i Skåne bidrar med 30 000 kronor.

 • Han vågar inte besöka henne, eftersom han tycker att Rosengård är farligt.
 • Hon vill inte komma till Västra Hamnen som (enligt Sydsvenskans sätt att uttrycka sig – inklusive avslutande ’t’) ”hon tycker är ett tillslutet svenskt området”.
 • De får träffas mittemellan, det vill säga på Möllevångstorget.

Lars kommentar: Det är lite roligt det här med hur olika ett område som Västra Hamnen kan beskrivas beroende på vilket syfte man har.

 • Filmaren målar upp Västra Hamnen som en motpol till Rosengård (En bonusfråga att fundera på: Varför får Zlatans Fridhem så sällan spela rollen som motpol till Rosengård?) och då beskrivs Västra Hamnen som ett tillslutet svenskt område.
 • I examensjobbet Att planera för integration intervjuas bland annat Eva Eklind-Blomkvist på Gatukontoret och Göran Rosberg på Stadsbyggnadskontoret. Examensjobbarna skriver: ”När intervjupersonerna ombads att tänka på integration i Västra Hamnen påpekade flera att många åker dit för att bada eller promenera. Det ansågs positivt och som ett bidrag till integration.” Här blir Västra Hamnen i stället en viktig integrationspunkt i staden där folk möts.


2010-01-06: Spår i snön efter en skata, precis öster om Flagghusenområdet.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Turning Torso får konkurrent i Rosengård?

Från Sydnytt 2009-04-09 efter tips från Malmö projects på Skyscraper City

När Sydnytt berättar om MKBs planer på ett 22-26 våningar högt torn i Rosengård, så sätter de tornet i relation till Turning Torso och Västra Hamnen på följande sätt:

 • Enligt Sydnytt: Tornet i Törnrosen blir Rosengårds svar på Turning Torso.
 • MKBs fastighetschef Anna Heide vill gärna få in lite orientalism i tornets utformning: ”Vi vill inte att det blir en typisk Västra Hamnen-byggnad.”

Projektet kan bli verklighet först om ett par år.

Läs mer och se bild: Rosengårds Turning Torso

Dagens länk: Spectacular buildings around the world (både Turning Torso och Globen finns med)


2009-04-11: Än så länge är det gratis parkering längst ute på pirspetsen i Dockan. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

NCC ordnar byggskola i Västra Hamnen

Från Lokaltidningen 2008-06-25

120 barn från skolor i Rosengård får prova på byggyrket genom att snickra, måla, gjuta och sätta kakel i NCCs byggskola i Västra Hamnen.

 • Till sin hjälp har barnen elever från Mölledalsskolans byggprogram.
 • Årets tema är att bygga spel, pussel och liknande.
 • Varje barn är en vecka i Västra Hamnen.
 • Barnen bussas till Västra Hamnen varje morgon.
 • På onsdagar är det ridning i stället för byggnation som gäller.


2008-06-25: En mås, ett tangodansande par, en bryggseglare och en skärmflygare. Vad mer kan man önska sig på en Sundspromenad?
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!