Taggarkiv: rivning

Balk gick genom väggen in i ICA Maxi

Från Sydsvenskan 2010-09-16

ICA Maxi här i Västra Hamnen ligger i mässbyggnaden. Mässbyggnaden håller på att rivas, men ICA Maxi och det lite högre kontorshuset ska vara kvar. Byggnadsarbetarna som river knipsade av en stor stålbalk, som gick igenom väggen in till ICA Maxi, vid frysavdelningen.

 • Ingen människa skadades.
 • Stålbalken rev ner större delen av ett frysskåp med 14 dörrar.
 • Det var ett fruktansvärt brak.
 • Det var bara några få kunder som befann sig i avdelningen.
 • Avdelningen stängdes av med kundvagnar.
 • Det första personerna som rusade till frysavdelningen efter olyckan fick höra var ”Ingen skadad, ingen skadad”.
 • Massor av fryst mat fick slängas för att inte riskera glassplitter i maten.
 • Kunderna var efteråt mest irriterade på att de inte kunde handla varorna de hade tänkt köpa.

Läs mer:

Dagens länk:

Diligentia vill skapa ett levande torg

Från Sydsvenskan 2010-08-28

Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö och är ansvarig för omvandlingen av Malmömässans gamla byggnad och omgivande parkeringsytor till 18 kvarter med bostäder och kontor.

 • Andreas om rivningen av stora delar av den befintliga bygnaden: ”Det är viktigt för oss att det inte blir något ground zero. För att vi ska uppfattas som seriösa krävs att området är attraktivt under tiden vi bygger. Någon form av verksamhet måste hit under hösten.”
 • Malmömässans område är en kvadrat på 300 x 300 meter, det vill säga 90 000 kvadratmeter. Till det tillkommer 10 000 kvadratmeter öster om Ankarparken.
 • Målet är att området ska vara färdigbyggt år 2025, men Diligentia jobbar både med scenariet att vara färdig år 2025 och ett snabbare scenario.
 • Diligentia tar ett kvarter i taget, och inväntar påskrivna hyreskontrakt eller avtal för kvarteret innan kontor eller bostäder byggs.
 • ”Den stora ambitionen är att få ett levande torg och ett gångstråk mot Torson.”

Läs mer: Här byggs framtidens Malmö

Ilmar Reepalu "inviger" rivningen av Malmömässan

Från Sydsvenskan 2010-04-13

Den 17:e maj kommer kommunalrådet Ilmar Reepalu att ta ”ett första spadtag” för rivningen av en del av Malmömässan-byggnaden.

 • Rivningen startar inomhus.
 • Efter sommaren kommer rivningen att synas utifrån, när väggar faller.
 • Rivningen tar 10 månader.
 • En krossanläggning kommer att byggas upp för att ta hand om all betong.

Läs mer: Bullrigt när mässan rivs

Dags för rivning av 45 000 kvadratmeter

Från ett gäng pressmeddelanden utskickade 2010-04-12

Mässverksamheten i Malmömässan-byggnaden avslutades den 31 mars. Skanska kommer att riva en del av Malmömässan-byggnaden åt Diligentia, med start i dagarna:

 • Rivning av 45 000 kvadratmeter byggnader i närheten av Turning Torso.
 • Rivningen beräknas vara klar i februari 2011.
 • Rivningen kostar 50 miljoner kronor och sysselsätter 30 personer.

Den tillgängliga markytan på 100 000 kvadratmeter ska under åren fram till år 2025 ge plats åt:

 • 700 lägenheter
 • 70 000 kvadratmeter kontor
 • 20 000 kvadratmeter handel
 • Etappvis utbyggnad

Det första kontorshuset som ska byggas kommer att stå klart för inflyttning under 2012-2013.

Den mest spännande nya byggnaden hamnar i sydöstra hörnet av den stora tomten. Där blir det en hög glasbyggnad med säregen arkitektur som kommer att ge området en distinkt profil.

Dagens länk: Nya regler öppnar för ägarlägenheter (Arkitekterna på White har mött ett stort intresse för de 28 lägenheter de planerar att bygga i nya bostadsområdet Fullriggaren här i Västra Hamnen.)

De river 45 000 kvadratmeter MalmöMässa med start i april

Från Lokalguiden nr 2 2010

MalmöMässan slutar med mässverksamhet i MalmöMässan-byggnaden i kvarteret Bilen 7 de hyr av Diligentia den siste mars.

Diligentia har tagit ett investeringsbeslut som innebär att de kommer att riva 45 000 kvadratmeter av den stora byggnaden med start i april, för att förbereda exploateringen av 18 nya kvarter.

 • Först rivning invändigt i några månader.
 • Därefter börjar det utvändiga rivningsarbetet.

Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef på Diligentia: ”Nybyggnationerna innebär att vi får bort en stor barriär som det här området utgjort genom utformningen av många av de fastigheter som finns där idag.”

 • Det blir bostäder och kontor.
 • Diligentia funderar just nu på vad som ska byggas och för vem.
 • Planen är att det ska finnas cirka 70 000 kvadratmeter kommersiell yta. Initialt letar Diligentia efter tre-fyra företag som vill hyra mellan 3 000 och 10 000 kvadratmeter vardera.
 • Det blir ingen affärsgalleria, utan snarare kompletteringshandel i form av apotek, mindre livsmedelsaffärer och kommunal service.
 • Totalt handlar det om cirka 160 000 kvadratmeter bruttoarea.
 • Kvarteret Bilen 7 ska få ett nytt namn. Eventuellt får allmänheten vara med och bestämma namnet.
 • Diligentia siktar på att området ska vara färdigställt år 2025.

Gångbron över Västra Varvsgatan rivs

Från Sydsvenskan 2010-01-23

Planen för 100 bostäder väster om ICA Maxi som kommunen nyligen klubbade igenom innebär enligt Sydsvenskan:

 • Tre hus längs Västra Varvsgatan (fem våningar)
 • Små butiker och kontor i bottenvåningarna
 • Två mindre hus (tre-fyra våningar) mot Ankarparken i väster.
 • Skolbyggnaden rivs.
 • Gångbron över Västra Varvsgatan rivs.