Taggarkiv: renovering

Hjälmarekajen renoveras


2009-09-15: Hjälmarekajen renoveras. Stålsponten ska kläs med betong, och två parallella stråk med olika nivåer ska skapas. Etapp ett (utanför de befintliga byggnaderna) beräknas vara klar i juni 2010. Etapp två kommer igång när Tyfonen norr om Lärarhögskolan bebyggs.
Läs mer: Renovering och ombyggnad av Hjälmarekajen

Dagens länk: En vision i vitt, guld och eld

Dags för renovering av Gängtappen

Från Citymark nr 5 2009

Struktur Öresund AB är en hyresgästkonsult som har skaffat ett nytt kontor på Citadellsvägen. Företaget ska projektleda renoveringen av Kockums kontor Gängtappen:

 • Wihlborgs köpte nyligen fastigheten.
 • Fastigheten heter Kranen 3.
 • 14 våningar
 • Gängtappen var Sveriges högsta byggnad när den uppfördes under sent 1950-tal.
 • Kockums verksamhet i huset består till övervägande del av ingenjörer och konstruktörer som ritar u-båtar åt försvaret, med FMV som uppdragsgivare.
 • Totalrenovering med varsam hand för att få in mer ljus och skapa en bra arbetsmiljö.
 • Renoveringen startar efter nyår.
 • Målsättningen är att vara klar under första halvåret 2011.

Läs mer i senaste numret av City Mark

Kockum Fritid: Badet stänger under sommaren

Från City cirka 2009-01-21 och Sydsvenskan cirka 209-01-22

Kockum Fritid kommer förmodligen att stänga över sommaren. Det är dags för nya tätskikt i våtutrymmena, för att undvika att armeringen rostar och betongen sprängs.

Bassängen är 33 år gammal. Stiftelsen som driver Kockum Fritid har ansökt om ett extra renoveringsanslag på 3,7 miljoner kronor. Fritidsnämnden säger förmodligen ja till det extra anslaget under den närmsta veckan.

Skanska byter gips mot cement

Från Skånska Dagbladet 2008-01-15

Skanska renoverar för närvarande Entréhuset i södra Bo01-området.

 • Samtliga utvändiga väggar gås igenom.
 • Gipsskivorna i den putsade fasaden med odränerade gipsväggar byts ut och ersätts med cementbaserade skivor.
 • Arbetet beräknas vara klart vid slutet av 2008.
 • Skanska har tidigare gjort samma typ av renovering på Havshuset längs Sundspromenaden.