Taggarkiv: promenader

Sundspromenader är bra för hälsan

Från Metro Bostad 2008-11-14

När Statens folkhälsoinstitut ordnade en konferens på temat ”Bygg för bättre hälsa!” så var budskapet att:

  • De som bor i promenadvänliga områden är mer fysiskt aktiva än andra – och mår i förlängningen bättre.
  • När nya områden byggs skulle alla därför vinna på en utformning som främjar rörelsefriheten.
  • Är det lätt att nå promenadstråk, parker, affärer, motionsanläggningar och annan service kommer vi att röra mer på oss, under förutsättning att miljön känns säker och trygg.