Taggarkiv: presentation

The humane in architecture

Från en runda på nätet 2010-04-22

Klas Tham var mässarkitekt för Bo01-området. Ibland föreläser han om arkitektur, och tar då gärna Bo01-området som ett exempel. De 250 bilderna nedan kommer från en sådan föreläsning, och många av bilderna har med Bo01-området att göra. Bläddra på!

Lär dig mer om Malmömässans omvandling

Från ett mejl 2008-01-21

Måndagen den 4:e februari kl 18.00 är du välkommen på samrådsmöte för planprogram 6005, som handlar om Bilen 7 (det vill säga Malmömässans tomt). Mötet äger rum på Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen, på Nordenskiöldsgatan 17.

Planprogrammet ska möjliggöra blandad stadsbebyggelse med kontor, service, bostäder och verksamheter i området.

  • Arkitekterna Eva Dalman och Anna Holmqvist från Stadsbyggnadskontoret kommer att närvara.
  • Ingen föranmälan.
  • Programmet kommer att kunna laddas ner i sin helhet från Malmö stads hemsida.
  • Programmet kan också beställas hos Lone Åkesson på stadsbyggnadskontoret.

Välkomna!