Taggarkiv: politiker

Politiker föreslår att Ribersborgsstranden utvecklas

Från Skånsa Dagbladet 2010-02-23, samt från Sydsvenskan och Kvällsposten dagen efter och City två dagar efter.

Moderaterna i Malmö vill knyta ihop Ribersborg med Västra Hamnen och Limhamn, genom en uppfräschning av Ribban:

  • Ett gångstråk närmare vattnet.
  • Gör om två bryggor till pirer, med restauranger, butiker och upplevelser, så att Ribban kan attrahera även vintertid. Förebilder är Fisherman’s Wharf i San Francisco och Docas i Lissabon.
  • Bättre sand.
  • I den ända av Ribersborgsstranden som ligger längst bort från Västra Hamnen föreslås att Sea-U byggs ut till ett marinekologiskt centrum.
  • Hundrastplatsen får samsas med hästar: Ridbana, läktare och gäststall.
  • Gärna en Badtåget-spårvagn längs stranden som knyter samman Västra Hamnen med nya Glasbruket-området i Limhamn.

Läs mer:

Lars kommentar: Ribersborgsstrandens hundägarförening är förmodligen inte positiva till förslaget.

Vi noterar att: Bostadsmäklaren Bocenter fördubblar sin kontorsyta i Västra Hamnen, på Stora Varvsgatan 28.

Diskutera trafiken i Västra Hamnen den 26:e mars

Från ett mejl 2008-03-05

Onsdagen den 26:e mars, mellan 17:30 och 19 finns det möjlighet att diskutera trafiken i Västra Hamnen med ansvariga politiker och tjänstemän.

  • Hur ska vi lösa Västra Hamnens trafikproblem?
  • Hur kan vi undvika överfulla bussar och bilar som kör runt utan att hitta lediga p-platser?
  • Plats: Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen, Nordenskiöldsgatan 17.
  • Bland annat kommer gatudirektör Rolf Jonsson och tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis att vara där.