Taggarkiv: poesi

Västra Hamnen som poesi: Hamnen av Sanna Hartnor

Västra Hamnen har begåvats med en poetisk och satirisk dikt i bokform, en melankolisk samtidssatir. Boken heter Hamnen, och är skriven av Sanna Hartnor. Sanna bor i Malmö men inte i Västra Hamnen. Hon har under två år studerat Västra Hamnen. Man får intrycket att hon främst har studerat den bild av Västra Hamnen som mäklarna säljer. Bokrecensenterna uttrycker sig på följande vis:

 • ”Jag tycker snarast att Hartnors texter om hamnen drar åt det allmängiltiga hållet och att det är rätt lite lokalfärg.”
 • ”ett drama där främst karaktären ”arkitekten” spelar en framträdande roll”
 • ”för nog tycker jag ändå att det går att läsa Hamnen som en stundtals raljant satir över vår ängslan i samtiden, vår rädsla att sticka ut”
 • ”en bok som möjligen kan reta gallfeber på invånarna i ett av Malmös mest segregerade bostadsområden”
 • ”man får vara noga med att skilja på personerna som förekommer i min bok och personerna som bor i Västra Hamnen i verkligheten”
 • ”Här i hamnen härskar 2000-talets (små)borgerliga medelklass oinskränkt. Här är köksön lika obligatorisk som rostfritt stål och en liten hamn för fritidsbåtar.”
 • ”Hon skriver tillgänglig och rolig poesi, underskruvat ironisk och milt satirisk, men sätter sig sällan på höga hästar.”
 • ”en drift med mäklarprosan och en existensiell betraktelse i lyrikens form”

Oftast återgivet citat från boken:

 • ”ibland hörde man havets botten råma, ibland kunde man höra sin egen botten resa sig till svar”

Lars kommentarer:

 • Recensenterna pratar om det nya bostadsområdet, och syftar på Bo01 i Västra Hamnen. Ja, bostadsområdet var nytt, för tolv år sedan.
 • Det är lite tråkigt när alla i Västra Hamnen ska dras över samma kam. Ta till exempel den ”obligatoriska köksön”. Den återfinns inte hos många av alla de studenter som bor i Västra Hamnen, och inte heller i många av de äldreboenden som finns i Västra Hamnen.
 • Sydsvenskan utnämner Västra Hamnen till ett av de mest segregerade områdena i Malmö. Bilden Sydsvenskan målar upp för Västra Hamnen går inte ihop med att hela Malmö kommer till Västra Hamnen på sommaren, och att kommunen betraktar Västra Hamnen som en av stadens integrationspunkter, där invånare från olika delar av staden möts. Är det verkligen mest segregerat att mötas?

Läs mer:

Dagens länkar: