Taggarkiv: planprogram

Webb-tv: Glimtar från samrådsmöte

Är du nyfiken på hur Malmömässans byggnad kommer att omvandlas när Malmömässan flyttar efter 2009? Då bör du kolla in senaste reportaget på Västra Hamnen webb-tv:

Glimtar från samrådsmöte (14,5 minuter). Det handlar om:

 • ICA Maxi
 • Malmömässan
 • Diligentia
 • Nya bostäder
 • Nya kontor
 • Planprogram och kommande detaljplaner
 • Diagonal genom området
 • Rivning av delar av mässhallarna
 • Blygsamt utökad handel
 • Trafiksituationen i Västra Hamnen
 • Varför är trafiken intensivare i Västra Hamnen än vad prognosen förutspådde?
 • Utspridda lokaler
 • Höghus utan hotell
 • Bollplan på ICA Maxis tak

Är du riktigt ambitiös i ditt Västra Hamnen-kunskapsinhämtande så kan du själv följa med i dokumentet som reportaget handlar om:

Lär dig mer om Malmömässans omvandling

Från ett mejl 2008-01-21

Måndagen den 4:e februari kl 18.00 är du välkommen på samrådsmöte för planprogram 6005, som handlar om Bilen 7 (det vill säga Malmömässans tomt). Mötet äger rum på Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen, på Nordenskiöldsgatan 17.

Planprogrammet ska möjliggöra blandad stadsbebyggelse med kontor, service, bostäder och verksamheter i området.

 • Arkitekterna Eva Dalman och Anna Holmqvist från Stadsbyggnadskontoret kommer att närvara.
 • Ingen föranmälan.
 • Programmet kommer att kunna laddas ner i sin helhet från Malmö stads hemsida.
 • Programmet kan också beställas hos Lone Åkesson på stadsbyggnadskontoret.

Välkomna!

Malmömässan kan bli 700 bostäder

Från Sydsvenskan cirka 2008-01-12

Det var Kockums som byggde jättehuset. Därefter tog SAAB över en kort tid. Idag är det mässor som gäller i Malmömässans byggnad. När Malmömässan flyttar sin verksamhet så ska byggnaden och området runt byggnaden förvandlas till:

 • 700 bostäder
 • Butiker och verksamheter

Tanken är att det ska bli en blandad stadsbebyggelse med förskolor och annan service. Genom att blanda boende och service hoppas kommunens planerare att behovet av att ta bilen från Västra Hamnen ska minska.

I veckan som kommer ska planprogrammet för området behandlas i stadsbyggnadsnämnden. Om planprogrammet godkänns så är det sedan dags att ta fram detaljplaner för olika delar av området.