Taggarkiv: peab

Västra Hamnen närmar sig centrum med Varvsstaden

Från City Mark nr 2 2009

 • ”Minst 50% ska utgöras av bostäder men sedan finns utrymme för både kontor och service.”
 • ”Med sitt centrala läge, som en länk till stadskärnan, har Varvsstaden potential att integrera omgivningen och skapa ökad närhet till centrum för hela Västra Hamnen.”

Läs mer i City Mark nr 2 2009:

 • Mediacity planeras i Varvsstaden (sidan 39)

Spårväg genom Varvsstaden om 5 år?

Från kommunen 2009-01-10

Kommunen och Peab presenterade under tisdagen de fyra olika arkitektförslagen för hur de vill att Varvsstaden mellan Dockan och Universitetsholmen ska se ut i stora drag, när området omvandlas från industri till bostäder och lokaler. Arkitekterna har inte detaljerat husen fasader och innehåll, men de har i alla fall dragit upp de stora kvartersdragen.

Värt att notera:

 • Enligt stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson så kan Malmös första moderna spårvägslinje komma igång om fem år, och det kan bli just linjen Rosengård – Västra Hamnen som är först ut.
  • Spårvägen kommer att från Centrum köra västerut längs nya Neptunigatan (som ersätter Citadellsvägen som stor genomfartsled). Efter Nord Mills kvarn (Nordens största kvarn) så svänger spårvagnen norrut, över en ny bro från Universitetsholmen till Varvsstaden. Spårvägen går lite snett igenom Varvsstaden, och kommer ut i rondellen nära Kockums huvudkontor Gängtappen. Där fortsätter spårvagnen norrut längs Östra Varvsgatan.
  • Anledningen till att spårvägen tar sig över till Varvsstaden först efter Nord Mills är att Nord Mills har besök av en båt en gång per vecka, och man vill undvika broöppningar.
 • Exploateringsgraden i Varvsstaden blir hög, på grund av det centrala läget. Det ska bli en tät och intensiv stadsdel där det går att leva utan bil, med närhet till Citytunneln.
 • Christer blandar gärna den stora skalan med en mindre skala i Varvsstaden, och tar Turning Torso och European Village som ett exempel: ”Dramatiska skalförskjutningar som nästan får folk att svimma.”
 • Den äldsta dockan i Västra Hamnen byggdes 1857, innan Kockums flyttade till Västra Hamnen. Den kallas ”Lilla Dockan” och ligger i Varvsstadens nordöstra hörn.
  • När SVT flyttar in i lokalerna bredvid Lilla Dockan till årsskiftet (2009-2010), så kommer området att öppnas upp för allmänheten, och alla kan sätta sig och fika i vindskyddade torgytan Lilla Dockan.

Ny utställning om Varvsstaden

Från www.malmo.se 2009-02-07

Den 10:e februari klockan 17:00 är det premiär för utställningen om hur Varvsstaden kan komma att se ut.

 • Plats: MINC, Ankargripsgatan 3 på Universitetsholmen här i Västra Hamnen.
 • Representanter från Peab och Malmö stad inleder med en presentation av de fyra arkitektförslagen som har tagits fram.

Efter premiären finns utställningen om Varvsstaden att beskåda på Stadsbyggnadsforum till den 10:e mars. Stadsbyggnadsforum har öppet tisdagar mellan 11:00 och 16:30.

Läs mer om Varvsstaden innan utställningen:

Varvsstaden färdig först år 2025

Från Sydsvenskan 2009-01-10

Sydsvenskan berättade idag om hur Peab ska omvandla Kockums gamla industribyggnader till Varvsstaden, med bostäder, företag och service. Det viktigaste som framkom var att:

 • Kockums gamla torrdocka som Malmö stad byggde 1857 kan komma att bli en skyddad plats för restauranger. Sol hela dagen och lä från alla håll.
 • EWPs måleri för vindkraftstorn kan komma att bli ett gym.
 • I sydvästra hörnet av området vill man bygga bostäder ut mot kanalen.
 • I nordöstra hörnet av området byggs lokalerna för närvarande om för SVTs kommande flytt till Västra Hamnen.
 • Området är stort som halva Pildammsparken.
 • Fyra arkitektkontor har kommit in med förslag på hur Kockumsområdet ska utformas:
  • Juul Frost, Danmark
  • Vandkunsten, Danmark
  • Enlasis, Danmark
  • White Gehl, Sverige och Danmark
 • Längre fram i vår ordnas en utställning med de fyra förslagen för allmänheten då alla intresserade får tycka till.
 • Idag är området inhägnat med staket, men området ska öppnas upp.
 • Troligen blir det en buss- eller spårvägslinje från norr som går rakt in i området vid Kockums gamla vaktkur.
 • I söder hoppas man på en bro över kanalen, som skulle göra det enklare att ta sig raka vägen till Malmös centrum.
 • Maskinhallen från 1900-talets början kan komma att omvandlas till en galleria: Butiker, restauranger och eventuellt bostäder på översta våningen.
 • Det finns plats för cirka 1500-2000 bostäder.
 • Trädgården framför det gamla huvudkontoret med hälsoträd bevaras.
  • Kommunen anser att grönskan ska begränsas och koncentreras till enstaka stråk och ytor.
 • Hela Varvsstaden kan komma att stå färdig runt 2025.

Kockums Industrier flyttar till Trelleborg

Från Skånskan.se och Sydsvenskan.se 2008-12-29

Kockums Industrier med 130 anställda tillverkar fem järnvägsvagnar i veckan i Kockums gamla industrilokaler här i Västra Hamnen. Eftersom markägaren Peab vill omvandla området till bostäder och lokaler, så är hyreskontraktet uppsagt till år 2013. Nu har Kockums Industrier bestämt sig för att flytta till en gammal valsfabrik i Trelleborg under 2009 (kontor och utveckling) och 2010 (produktion av järnvägsvagnar).

 • Eftersom Kockums Industrier flyttar tidigare än beräknat, kan det innebära att omvandlingen av Kockumsområdet kan komma igång tidigare än planerat.
 • Den andra kvarvarande stora industrin i Västra Hamnen är EWP Windtower Production. De har ännu inte bestämt vart de ska flytta.

Läs mer:

Lars kommentar: Sydsvenskan.se har inte koll på läget. Sydsvenskan får det att låta som att Kockums 150-åriga verksamhet i Malmö nu är slut. Så är inte fallet:

 • Kockums Industrier (KIAB, som ett tag hette K-Industrier AB för att de inte fick heta Kockums) har inte funnits i 150 år, utan är en avknoppning från Kockums för cirka 15 år sedan.
 • Kvar i Västra Hamnen finns fortfarande Kockums AB med huvudkontor och ubåtskonstruktion. Produktionen sker i Karlskrona.

Sydsvenskan illustrerar webb-artikeln med en bild på Kockums gamla industribyggnad närmast klaffbron. Man får intrycket att det är i denna byggnad som Kockums Industrier idag har sin verksamhet. Så är inte fallet:

 • Industriolkalerna på bilden byggs för närvarande om för ny verksamhet: Moving Media Center
 • Kockums Industriers industrilokaler ligger cirka 350 meter längre bort (västerut).

Peab ska bygga Region Skånes nya hus

Från FastighetsSverige 2008-10-30

Wihlborgs har nu beställt bygget av Region Skånes nya hus i Västra Hamnen av Peab:

 • Kontraktssumman uppgår till ungefär 190 miljoner.
 • Det rör sig om ett kontorshus på 11 000 kvadratmeter, varav Region Skåne kommer att hyra 8000 kvadratmeter.
 • Inflyttning beräknas till sommaren 2010.

Regionstyrelseordförande Jerker Swanstein: ”Vi är för anonyma i Malmö, den största staden i regionen idag och vill vara på ett bra centralt läge.”

Läs mer: Peab får uppdrag värt 190 miljoner kronor i Malmö

Nu är det klart: SVT flyttar till Västra Hamnen

Från Metro 2007-11-22

SVTs vd Eva Hamilton och Peabs vd Mats Paulsson har nu skrivit på avtalet som innebär att SVT Malmö flyttar från Jägerso till Västra Hamnen år 2009. SVT flyttar till ett nytt mediehus i Kockums gamla industrilokaler.

Eva Hamilton: ”Vi är besjälade av detta mediehus som pekar framåt. Vårt nya hus ligger mitt i expansiva Malmö och Öresundsregionen. Det är precis där Sveriges Television ska vara!”

Peab bygger Brf Kajhusen för JM i Dockan

Från Sydsvenskan cirka 2007-11-01

Peab ska bygga ytterligare 80 bostadsrättslägenheter för JM i Dockan, för 147 miljoner kronor.

 • Kvarteret heter Brf Kajhusen.
 • Fastigheten ligger på Västra Dockpromenaden, bredvid Brygghuset där DaimlerChrysler ska flytta in.
 • 2-5 rok
 • Priserna varierar mellan 2 000 000 och 7 500 000 kronor
 • Bygget startar nu i november.
 • Inflyttning är beräknad till juni 2009

Peab har tidigare byggt 470 lägenheter för JM i Dockan.

Varvsstaden utvecklas av Peab

Cirka 2007-10-17

Byggnadsantikvarierna Carola Lund och Olga Schlyter på Malmö Kulturmiljö har gjort en kulturhistorisk utredning av den del av Kockums gamla varvsområde som ligger på fastigheten Hamnen 21:149. Anledningen är att Peab, som äger marken, ska utveckla området under namnet Varvsstaden.

Läs mer: Varvsstaden – Kockumsområdet söder om Stora Varvsgatan (25-sidigt pdf-dokument med mycket Kockums-historia)