Taggarkiv: påstående

Sydsvenskan vill få oss att tro att Västra Hamnen har varit en sumpmark

2009-07-23

Sydsvenskan kallar sin pågående serie artiklar om Västra Hamnen för ”Från sumpmark till bostadsområde”. Sydsvenskan får på detta sätt oss alla (genom att upprepa det tillräckligt många gånger) att tro att Västra Hamnen har varit en sumpmark. Sydsvenskan talar inte sanning:

  • Det har visserligen funnits sumpmark i Malmö, men:
  • Västra Hamnen har aldrig varit en sumpmark, åtminstone inte i modern tid.
    • Västra Hamnen har varit havsbotten som har fyllts ut för att bli hamn och industrimark.
    • Industrimarken har därefter delvis omvandlats till ett attraktivt område för boende.


2009-07-23: En igelkott på besök i en trädgård i södra Bo01-området. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!