Taggarkiv: passivhus

Läget lockar mer än priset avskräcker

Från Sydsvenskan 2010-04-18

Sydsvenskan skriver om bygget av passivhus som startar i juni och som lades ut till försäljning natten till fredagen.

 • ”Husen säljs till fast pris – det dyraste kostar 7 490 000 kronor”
 • ”Och läget lockar uppenbarligen mer än priset avskräcker:
  -Redan efter några timmar hade jag intresselistor med upp till femton namn för vart och ett av husen, säger mäklaren Ola Marklund”

Läs mer: Nu bebyggs sista tomten

Dagens länkar:

Passivhus till salu

Från en skylt på tomten där husen ska byggas 2010-04-16

Nu i april är det säljstart för fyra passivhus som ska byggas på den sista obebyggda tomten i Bo01-området. Inflyttning är planerad till våren 2011, och energiförbrukningen beräknas ligga på mellan 41 och 45 kWh per kvadratmeter och år.

 • Svarta huset
  • 154 kvadratmeter boarea
  • 221 kvadratmeter tomt
  • 7 220 000 kronor
 • Grå huset
  • 120 kvadratmeter boarea
  • 182 kvadratmeter tomt
  • 5 390 000 kronor
 • Tegelhuset
  • 178 kvadratmeter boarea
  • 146 kvadratmeter tomt
  • 7 490 000 kronor
 • Vita huset
  • 123 kvadratmeter boarea
  • 97 kvadratmeter tomt
  • Inget pris angivet på hemnet

Läs mer: Grön framtid i Västra Hamnen

HSB Malmö köper passivhus i Flagghusen-området

HSB Malmö köper Flaggskepparen 5 med 28 hyreslägenheter i ett passivhus med plåtfasad i Flagghusen-området. Stanly Bostäder byggde kvarteret innan de gick i konkurs. Varje lägenhet har egen ventilationsburen värmeåtervinning. Normalt ska det inte behövas någon värmetillförsel utifrån.

HSB vill ligga i framkant i klimatfrågan och därför passade detta passivhus bra.

Passivhus

HSB Malmö äger via dotterbolaget HSB Sundsfastigheter redan följande kvarter i Västra Hamnen:

 • Turning Torso – hyresrätter
 • Turning Torso Gallery med hyresrätter på västra fasaden
 • Studeum (studentboende i hyresrättsform)

HSB Malmö planerar även för både hyresrätter och bostadsrätter i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusen.

Läs mer:

Mer om obebyggda tomten i södra Bo01-området

Från en runda på nätet 2010-01-22

Salongen 35

Den obebyggda tomten Salongen 35 i södra Bo01-området ska bebyggas med fyra passivhus/lägenheter.

 • Halvmetertjocka väggar.
 • Alla bostäder utrustas med solpaneler, som står för 40% av varmvattenbehovet under ett år.
 • Utanpåliggande persienner släpper in den låga vintersolen men reducerar den intensiva sommarsolen.
 • Mycket grönt: Gräsmattor, gröna väggar, gröna tak. Växthus på taken.
 • Tre hus (varav ett med två lägenheter) och tre olika fasadmaterial.
 • Återvunna material interiört, som till exempel återvunnen terracotta.

Se mer: Salongen 35 (23 bilder som går att förstora)

Läs mer: Passive houses to be built in Malmö (om planerna för den obebyggda tomten i södra Bo01-området – Salongen 35).

Företaget bakom rostfria huset i konkurs

Från Skånska Dagbladet 2009-10-26

Företaget Stanly plåt med 30 anställda har gått i konkurs. Orsaken är bygget av ett hyreshus i Flagghusen-områdets inre (Signalgatan 5, passivhus – tjocka väggar, fasad i rostfritt stål, okonventionell byggmetod), som blev dyrare än beräknat:

 • Beräknad kostnad: 55 miljoner.
 • Verklig kostnad: Bortåt 80 miljoner.

Som orsaker till konkursen nämner företagets grundare Tomas Johnsson:

 • Branden som förstörde hela lagret.
 • Ovana vid byggbranschen.
 • Företagets relativa litenhet.

Bygget är i princip klart (24 av 28 lägenheter är uthyrda), och huset kommer att säljas.

Läs mer:

Passivhus i södra Bo01-området

Från ett mejl 2008-10-09

Kommunen har fått tummarna loss: Nu bjuds en av de sista tomterna i södra Bo01-området ut till försäljning, för ett eller flera passivhus.

Kommunen har länge haft en obebyggd tomt kvar i södra Bo01-området:

 • Salongen 35 söder om de ursprungliga Packwerk-radhusen.
 • Ett tag var tanken att Götenehus-radhusen skulle byggas på denna tomt, men efter klagomål från Packwerk-radhusen så byggdes Götenehus-radhusen i stället norr om Packwerk-radhusen.

Trots att byggherrar har bebyggt både norra Bo01-området och Flagghusen-området efter bomässan Bo01 år 2001 då delar av södra Bo01-området stod färdigt, så har konkreta planer för Salongen 35 i södra Bo01-området inte funnits, förrän nu (7 år efter bomässan).

Tidplanen ser ut på följande vis:

 • Potentiella byggare har nu fått ett dokument med vision och förutsättningar kring markanvisningen för Salongen 35.
 • Byggare som vill bygga på tomten ska anmäla sitt intresse senast den 1:e december, genom att redovisa sina planer för tomten.
 • Kommunens utvärdering av inkomna förslag beräknas vara klar under januari 2009, därefter är det dags att skriva markanvisningsavtal med den utvalde byggaren.
 • Senast två år efter byggstart ska bebyggelsen vara färdigställd.

Annat intressant:

 • Tomten är 646 kvadratmeter stor.
 • Till exempel skulle tomten kunna rymma fem radhus, men det kan också bli tal om en fastighet med bostadsrätter (mest troligt) eller hyresrätter (minst troligt).
 • Byggnaden ska klara de energikrav som ställs på ett passivhus.
 • Parkering ska i första hand ordnas på den egna tomten. Målet är en bilplats per lägenhet. Byggaren kan köpa sig fri från kravet att anordna bilplatser genom att betala 100 000 per bilplats.
  • Lars kommentar:
   • Å ena sidan är Bo01-området enligt kommunen ett nationellt exempel på ett ekologiskt hållbart område.
   • Å andra sidan bestraffar kommunen byggare som inte främjar bilåkning i området.

Vi får även veta att ur en geoteknisk synvinkel, så är Bo01-området terrasserat med lermorän med en mäktighet av 1,5 – 2 meter.

Miljömässigt så har tidigare undersökningar visat på förekomst av bland annat petroleumkolväten och metangas. Innan byggnation ska åtgärder ha vidtagits enligt miljönämndens instruktioner, på Fastighetskontorets bekostnad.

För boende i närheten av den obebyggda tomten kan det vara skönt att veta att kommunen har skänkt dem en tanke:

 • ”Byggnadsprocessen måste anpassas till att alla angränsande tomter är bebyggda och att det finns boende i området.”
 • ”Fastigheten ska inte bebyggas med källare för att minimera störningar i området.”
 • ”Byggherren ska informera sig om områdets beskaffenhet innan byggandet startar.”
  • ”Långa och tunga fordon har svårt att ta sig igenom området via Salongsgatan. Byggprocessen måsta anpassas till detta faktum så nödvändiga transporter kan ta sig till fastigheten.”

Sopsugen i Packwerk-kvarteret flyttas:

 • ”Befintlig sopsugstank i kvarterets mitt ska placeras i nordöstra hörnet av Salongen 35.”
 • ”Ny tank ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”
 • ”Den befintliga tanken nyttjas idag av Salongen 6, 14, 15, 23-27, 31-34, samt Hytten 6 och 7. Bildande av gemensamhetsanläggning för sopsug ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”

Lars noterade att: Kommunen ser fortfarande Wikeborg&Sander som en möjlig byggare i området. Kommunen skickade informationen om markanvisningen även till nyligen konkursade Wikeborg&Sander.

Egenvärmehus på Flöjelgatan 10

Från Sydsvenskan 2008-05-11

I Flagghusenområdet bygger Stanlybostäder ett passivhus, ett hus som saknar konventionell uppvärmning.

Företaget ByggVesta bygger 101 lägenheter i Flagghusenområdet. Elva av dessa lägenheter byggs i form av det som företaget kallar ett ”egenvärmehus” Ett energisnålt flerfamiljshus byggt med europeiska standardkomponenter från andra sidan Östersjön och med okomplicerad teknik:

 • Inga radiatorer
 • Ingen golvvärme
 • En värmeväxlare för in- och utgående luft.
 • När extra värme behövs, så tas denna värme från fjärrvärmenätet.
 • Stommen av lättklinker är extraisolerad med fem centimeter cellplastisolering.

ByggVesta har för avsikt att använda detta sätt att spara energi i alla framtida hyreshus som de kommer att bygga.

Läs mer:

Malmöbilaga i Dagens Industri & Børsen

Från annonsbilagan kreativa Malmö som bifogades Dagens Industri 2007-10-22

Även i år har Malmö satsat på en bilaga i Dagens Industri för att locka investerare till Malmö. Medan förra årets bilaga kallades Expansiva Malmö, så har man i år piffat till det och kallar bilagan Kreativa Malmö.

 • Dagen efter bilagan i Dagens Industri hade Malmö kommun en liknande bilaga i danska motsvarigheten Børsen.

Även i år fick Västra Hamnen vara med på flera hörn:

Ilmar Reepalu om Västra Hamnen

Ilmar Reepalu i ledaren:

 • ”Och en tongivande Stockholmsarkitekt konstaterar, med ett litet stänk av bitterhet över beslutsfattarna i sin hemstad, att Turning Torso aldrig hade kunnat uppföras i Stockholm.”
 • ”Strandbryggan i Västra Hamnen, skriver han också, visar attraktionskraften hos ett bad mitt i staden och den har förvandlat stadsdelen från en hemvist förbehållen de priviligerade till en levande mötesplats för hela Malmö”

Turning Torso

Turning Torso får agera symbol för Malmö i headern på förstasidan.

HSB Malmö presenterar sig på två sidor:

 • På ena sidan hittar vi texten: ”Efter succén med välkända skyskrapan HSB Turning Torso vill HSB Malmö fortsätta att ligga i framkanten när det gäller nytänkande inom bostadsbyggande.”
 • På andra sidan hittar vi rubriken: ”Bygger för att förvalta ett förtroende”
 • Lars kommentar: Det är alltid kul att se hur olika intressegrupper väljer att fokusera på ena sidan av verkligheten. Jag är inte helt säker på att HSB Malmös medlemmar håller med i påståendena om ”succén  med välkända skyskrapan HSB Turning Torso” samt ”Bygger för att förvalta ett förtroende”.

Moving Media City

Planerna på ett Moving Media City där SVT Malmö flyttar till Västra Hamnen och Kockums gamla fabrikslokaler fick två och en halv sidor.

 • ”Idén bakom klusterutvecklingen av rörlig bild inom nya media bygger på triple helixmodellen, dvs en samverkan mellan offentlig förvaltning, näringsliv samt forskning och utveckling.”
 • SVT om flytten till Västra Hamnen: ”I Västra Hamnen kommer vi att finnas i ett sammanhang med utbildning, forskning och andra företag inom media. Kombinerat med boende och planerna på att skapa en urban miljö med restauranger och butiker kommer det att bli en levande och attraktiv plats för människor att finnas kring.”
 • Enhetschefen för SVT Syd Carina Brorman har Mediacity:UK i Salford utanför Manchester som förebild. ”Vår satsning i Västra Hamnen i Malmö bygger på samma tankar.” I Salford skapar man en hel stadsdel för den kreativa industrin med BBC som den största aktören.

Kockums Industrier

Artikeln om Kockums Industriers tillverkning av godsvagnar tar två sidor i anspråk. Kockums Industrier…

 • …har unika möjligheter för godsvagnsproduktion i Västra Hamnen. De har de absolut bästa produktionslokalerna i Europa.
  • Med traverser sker allt produktionsflöde i luften och inga löpande band behövs.
 • …kan erbjuda Europas bredaste godsvagnsportfölj med 30 olika typer av vagnar, varav 15 redan har patenterats.
 • …är nordens enda tillverkare av godsvagnar.
 • …har kontrakt värda omkring en miljard kronor och prospekt på ytterligare en halv miljard. Kunder är bland annat LKAB, Green Cargo och Autolink.
 • …vill medverka till en renare miljö i hela Sverige är ambitionen att förbli en både centralt placerad och central industri i Malmö.

Malmömässan

Diligentia ägnar en halvsida åt att beskriva sina planer för att omvandla Malmömässans lokaler.

 • Diligentia gör en jättesatsning i Västra Hamnen.
 • När Malmömässan snart flyttar ska en del av byggnaderna rivas medan andra delar byggs om. Nybyggda delar ska rymma bostäder och kontor, medan befintliga delar är tänkta för handel, service och idrottslokaler.
 • Fyra arkitektkontor har bjudits in till en tävling om att få planera den jättelika förändringen av kvarteret.
 • Marknadsområdeschef Bo Andersson om Västra Hamnen: ”Ingen annanstans i Sverige är det så mycket nytt på gång som här.”

Stapelbäddsparken

En och en halv sida ägnas åt skateboarding i Stapelbäddsparken. Initiativtagaren John Magnusson:

 • ”Skateboard är i sig en sport och en kultur som stimulerar till kreativitet, till exempel att bygga och skapa banor eller att göra film. Målet är nu att också göra Stapelbäddsparken till en mötesplats för annan kreativ verksamhet.”
 • ”Vi ska starta nya verksamheter, men det ska bygga på ungdomarnas egen kreativitet.”

Passiv värme

Under rubriken ”Värme utan värmeelement” presenteras de 28 bostäder som Stanly Plåt bygger i Flagghusen-området. Bostäderna värms i normalfallet upp av de boendes kroppsvärme samt den värme som bostadens maskiner avger.

 • 50 cm isolering i ytterväggarna
 • När temperaturen i lägenheten går under 18 grader sätts extravärmaren in. Detta beräknas hända när utetemperaturen går under 10 minusgrader.
 • Två byggnader
 • Fyra våningar med indragen takterrass
 • Lägenhetsbro mellan byggnaderna på våning 3
 • Fasad i glas och mönsterstansad plåt
 • Bjälklagselementen är kassetter i stål

Lars kommentar: Det är vilseledande att komma med påståendet ”utan värmeelement”, när det finns en extravärmare kopplad till värmeväxlaren som kopplas in vid behov. Extravärmaren är också ett värmeelement.

World Trade Center Hamnplan i Malmö

Första etappen av World Trade Center Hamnplan i Malmö är klar för inflyttning. Byggnaden har fått stor uppmärksamhet bland övriga WTC i världen. Anledningen är miljökonceptet, där många detaljer är föremål för hållbar utveckling:

 • ljud
 • ljus
 • klimat
  • Närvarostyrd ventilation: Systemet känner av om det finns en eller tio personer i lokalen.
 • säkerhet
 • rumsplanering
 • materialval

Magnus Skiöld, vice vd för Midroc Property Development:

 • ”Traditionellt anses glashus vara energislukare, men det har vi eliminerat bland annat genom dubbelglasfasad mot utsatta väderstreck för att undvika kallras.”
 • ”Dessutom bidrar fönsterstorleken till mindre användning av belysningen.”

Andra etappen av World Trade Center Hamnplan i Malmö består av ett höghus på tio våningar som ska vara klart om ett år.

Daimler Chrysler

Företaget Daimler Chrysler med bilmärken som Mercedes, Smart, Chrysler och Jeep kommer att under andra halvan av 2008 flytta det nordiska huvudkontoret till Brygghuset som Wihlborgs bygger här i Dockan i Västra Hamnen i Malmö.

Peter Roos, Daimler Chryslers vd i Sverige & Danmark: ”Vi flyttar till Malmö för att optimera den tyska bilkoncernens engagemang på den svenska och danska marknaden.”

 • Det är mest praktiskt att ligga i Sverige, särskilt som den svenska marknaden är störst.
 • Hyreskostnaden blir mycket lägre än i Danmark.
 • Daimler Chrysler-koncernen kommer att hyra lokalerna i Västra Hamnen, men de har fria händer att inreda det ännu inte färdigbyggda huvudkontoret.