Taggarkiv: parkering

Bild: Solcellsparkeringen vid Djuphavsbadet

solcellsparkering
2013-01-26: Här ska elbilar ladda batterierna gratis, när väl parkeringsavgiften är betald. Foto: Lars Tufvesson.

 • 20 kvadratmeter transparenta solcellspaneler i glas.
 • Solcellerna producerar 2600 kilowattimmar per år. Detta räcker till att köra 2000 mil med en elbil.
 • Laddning kan ske dygnet runt: När solen ”lyser” med sin frånvaro tas elen från nätet.
 • På skylten kan man avläsa nuvarande effekt från solcellerna i Watt, producerad energi i kilowattimmar samt vad det motsvarar i körsträcka.

Dagens länk: Då dyker den där gamla kåken upp igen (om Sydsvenskans ritningar för Turning Torso i papper från 2004)

P-Malmö ljuger om Dockans bästa parkering

I samband med Citytunnelöppnandet så gör P-Malmö reklam för P-huset Hyllie Park + Ride med annonsrubriker som ”Dockans bästa parkering”. Frågan är: Ljuger P-Malmö?

Den som väl har satt sig i bilen på väg mot Dockan vill nog parkera bilen så nära Dockan som möjligt, för att undvika att behöva gå långt från parkeringsplatsen till målet i Dockan.

 • P-Malmö sköter även P-huset Dockan.
 • Om man värdesätter kort promenadväg från parkering av bil till mål i Dockan, så vinner P-huset Dockan över P-huset Hyllie, eftersom det är kortare från P-huset Dockan till målet i Dockan än det är från Citytunnelns Västra Hamnen-uppgång till målet i Dockan. Alltså måste P-Malmö resonera på något annat sätt när de utser P-huset Hyllie till Dockans bästa parkering.

Om vi besöker P-Malmös hemsida, så får vi veta att P-Malmö anser P-huset Hyllie vara pendlarnas bästa parkering, eftersom det bara tar cirka fem minuter till Malmö City, samt att det är billigare att parkera i P-huset Hyllie än i innersta city. Vi får väl anta att det är pendlarna som kör bil in i Malmö söderifrån som de menar, eftersom det blir en omväg för de som kommer norrifrån eller för de som startar färden inifrån Malmö.

Snabbhetspåståendet

P-Malmö vill få oss att tro att: P-huset Hyllie är Dockans bästa parkering, eftersom det är snabbt att ta sig till Dockan därifrån.

 • Enligt P-Malmö tar det bara fem minuter till Malmö City från Hyllie. Men vi skulle till Dockan.
 • Ungefärlig tid från P-hus Hyllie till Dockan: 32 minuter.
  • Enligt Skånetrafikens reseplanerare tar det 24 minuter från Hyllie station till Dockan:
   • 7 minuter med tåget till Malmö C
   • Vänta 9 minuter på 3:ans buss
   • 3 minuter på bussen
   • 5 minuters gångväg till Dockplatsen.
   • Till detta ska läggas tiden det tar att gå från P-huset till stationen i Hyllie (låt oss gissa att det tar 3 minuter), samt tiden det tar att vänta på tåget i Hyllie (låt oss gissa att det tar 5 minuter).
 • Ungefärlig tid från Hyllie med bil till Dockan: 12 minuter
  • Eniros karttjänst uppger att färden från Hyllie till Dockan tar 9 minuter. Till detta lägger vi 3 minuters promenad till Dockplatsen.

Slutsats för snabbhetspåståendet: P-Malmös antydan om att P-huset Hyllie skulle vara ett snabbt sätt att ta sig till Dockan stämmer inte.

Billighetspåståendet

P-Malmö vill även få oss att tro att: P-huset Hyllie är billigare än att parkera i Dockan. Låt oss jämföra P-huset Hyllie med P-huset Dockan ur ett ekonomiskt Dockan-perspektiv:

 • P-huset Hyllie kostar mellan 880 och 1080 kronor per månad (beroende på våningsplan) för en rörlig bilplats. Tillkommer gör kostnaden för ett Jojo Period-kort en månad inom Malmö för 425 kronor. Total kostnad: Mellan 1305 och 1505 kronor per månad.
 • P-huset Dockan kostar mellan 700 och 800 kronor per månad (beroende på våningsplan) för en rörlig bilplats.

Slutsats för billighetspåståendet: För den som ska till Dockan, så är det nästan dubbelt så dyrt att parkera i Hyllie än i Dockan.

Tilläggas kan att P-huset Dockan även har ett plan med fasta bilplatser som är dyrare än de rörliga, men några sådana platser erbjuds inte i Hyllie. Alltså vinner P-huset Dockan över Hyllie även i grenen mängden tillgängliga fasta platser.

Summa summarum: P-Malmö ljuger när de i dagarna i tidningsannonser påstår att P-huset Hyllie skulle vara Dockans bästa parkering.

Miljöstrateg ogillar P-platser

Från Skånska Dagbladet 2009-06-03

En person på miljöstrategiska avdelningen på gatukontoret ogillar P-platserna vid Dockans pirspets, samt P-platserna vid Scaniabadet:

 • ”Dessa p-platser borde kunna förläggas på mindre attraktiv mark. Att kunna angöra/parkera för räddning eller vid handikapp ser jag som en självklarhet, men varför ska övriga kunna köra bil ända ut på dessa platser?”

Personen vill använda P-platsernas mark antingen för byggnation eller för att bereda ytterligare rekreationsytor.

Dagens länk: Hemlighetsmakeri om nya konserthuset

En försmak av sommaren i Västra Hamnen

Text & bild: Rikard Lehmann.

Söndagen den 31 maj.

En gång var detta en dröm för många som funnit sin drömlägenhet i äldre-boendet Neptuna.

Nära havet.

Bilfritt.

Miljöanpassat.

Hur blev det?

Ett inferno så fort solen tittar fram.

Bilfritt?

Knappast.

Trafikmiljön i Malmö kritiseras. Katastrof menar många. Vi ska inte jämföra Västra Hamnen med City, där luften stundtals gränsar till otjänlig.

Västra Hamnen står dock som exempel på hur politiker och tjänstemän talar med kluven tunga.

Det man säger: En miljöanpassad stadsdel. Förnybar energi. Levande miljö vid havet för alla. Föredöme internationellt.

Verkligheten: prioriterad biltrafik. Tveksamma eller inga åtgärder alls

Barometergatan som löper längs havet byggs om. Görs lite slingrigare så att bilarna inte ska kunna köra så fort.

Runt Neptuna – äldreboendet – hade det varit Malmös mest trafikintensiva rondell, om man inte stängt av vid Bar Italia-sidan. Nu blir det istället vändplats.

Hur många bilar som kör in, tråcklar sig ut igen vet jag inte.

Samtidigt som damen försöker få hjälp av polisen fickparkerar en fransman på andra sidan, där parkering är förbjuden.

De hade tur som fick parkeringsplats där det är förbjudet. För platserna är annars upptagna hela dagen. Där man kan stå obekymrat, eller med fronten direkt ut mot vattnet.

Parkeringsbolaget arbetar inte på helgen.

Polisen orkar inte stiga ur bilen och göra en insats. Borde räknas som tjänste- fel, tycker de flesta vänner av ordning.

Stänger vi av en gata, kommer trafiken till en annan, säger de ansvariga politikerna och tjänstemännen.

De påstår också att de boende vill ha tillgänglighet.

Ack ja.

Det finns inget annat bostadsområde i Malmö där man kan köra fritt inne bland bostadshusen. Varför i Västra Hamnen, där det är miljöprioriterat?

Rikard Lehmann

Parkeringsbekymmer i Dockan

Med inspiration från en insändare i Sydsvenskan cirka 2009-02-14

Villkoren för att parkera ”på gatan” i Malmö är olika beroende på var man bor:

 • I Slottsstaden är det fri parkering förutom en halvdag i månaden, då parkeringsplatserna städas.
 • I Bo01-området kostar det 15 kronor per timme mellan 9 och 20 på vardagar och mellan 9 och 16 på lördagar. Övrig tid är parkering kostnadsfri.
 • I Dockan kostar det pengar dygnet runt. Ett dygn kostar 80 kronor.

Boende i Dockan som saknar parkeringsplats i garaget under sitt kvarter betalar därmed upp till 2480 kronor i parkeringsavgifter per månad.

 • Parkeringsplatserna i Dockan ägs inte av kommunen.
 • Dockan Exploatering AB har gett Malmö Parkerings AB fria händer att prissätta parkeringsavgiften.
 • Dockan Exploatering AB skyller på bostadsrättsföreningarna, eftersom de hyrt ut gästparkeringsplatserna till sina medlemmar.
 • Bostadsrättsföreningarna har hyrt ut gästparkeringsplatserna till sina medlemmar eftersom JM inte från början räknat med en parkeringsplats per lägenhet.
 • Eftersom JM är med och äger Dockan Exploatering AB så tycker insändaren att JM borde lindra konsekvenserna av att de inte byggde tillräckligt många parkeringsplatser för boende, genom att verka för att parkering på gatan på kvällar och helger blir kostnadsfri.

Lars kommentarer:

 • Lars kommentar: Tänk dock på att ett dygns parkering en vardag på gatan i Bo01-området kostar 11*15 = 165 kronor, trots att parkering är kostnadsfri på kvällar.
 • Likställighetsprincipen (som innebär att kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder) brydde kommunen sig inte om att beakta när man bestämde att Bo01-området ska ha samma höga parkeringstaxa som Malmös centralaste delar, trots att Bo01-området ligger lika långt ifrån Malmös centralaste delar som Slottsstaden.

 

Dagens citat: ”Långväga studiebesök från Japan, Kina, Indien och Amerika brukar vilja studera tre saker: Västra hamnen, Turning Torso – och stadens belysning.” Läs mer: Malmö går mot ljusare tider

Dagens länk: Döende måsar stör studenter (Sydsvenskan), Ljudet av 300 måsar sprider skräck i Västra Hamnen (City)

Brf Havsfrun vill inte ha fler p-platser

Brf Havsfrun vill inte ha fler p-platser

Från Skånskan 2008-09-12

Brf Havsfrun ligger längst ut på Krankajen i Dockan. De boende vill inte att kommunen bygger en parkeringsplats på pirspetsen:

 • ”Det påstås att dessa p-platser är efterfrågad boendeparkering. Detta är något som vi i föreningen starkt ifrågasätter. Ingen framställan har gjorts från boende och trots att samtliga hus nu är inflyttade finns det mycket gott om lediga p-platser längs med hela Krankajen.”
 • ”Pirarmen är med sin hamn och havsutsikt unikt område för människor och inte bilar.”

Alltid p-vakter vid fint väder

Från Skånska Dagbladet 2008-05-17

Många besökare vid vackert väder i Västra Hamnen bryr sig inte om att följa parkeringsreglerna. Enligt Gatukontoret irriterar detta både boende och besökare. Därför kommer parkeringsvakter nu att vara närvarande i Västra Hamnen så länge som det finns besökare i området.

Malmös gatudirektör Rolf Jonsson: ”Det enda som verkar hjälpa är att det alltid finns parkeringsövervakning när det är många besökare i Västra Hamnen.”

Lars kommentar: Skånska Dagbladet kallade felaktigt gatudirektören för ”Rolf Jansson” i artikeln.

Cykelställ?


2008-05-22: När Bo01-området byggdes prioriterades inte cykelparkeringsplatser. Därför ser man ofta dagvattenrännorna användas som cykelställ av boende. För ännu ej byggda bostadsområden i Västra Hamnen har cykeln som fortskaffningsmedel prioriterats upp av kommunen: ”Det ska vara bekvämt och säkert att ställa cykeln.” Därför kommer vi att få se fler cykelparkeringsplatser i till exempel nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusen-området. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

NCC får bygga gym och parkering

Från Sydsvenskan cirka 2008-02-06

NCC har fått bygglov för:

 • Ett femvåningshus med veckad fasad, bredvid kontorshusen Kaggen och Koggen som NCC har byggt vid Stapelbäddsparken.
  • Det blir ett P-hus med 420 parkeringsplatser och ett gym på 2000 kvadratmeter.
  • P-huset är tänkt att nyttjas av kontorsanställda på dagen och av boende på kvällar och nätter.