Taggarkiv: p-hus

P-huset Fullriggaren invigt


Den 15:e maj invigdes p-huset Fullriggaren här i Västra Hamnen. Foto: Lars Tufvesson.

 • 450 bilplatser
 • Ett plan under mark och 6 våningar över mark.
 • 145 kvadratmeter solcellspanel på fasaden
 • Laddboxar för elbilar
 • 500 kvadratmeter vägg som ska grönska
 • Förberett för två vindkraftverk på taket
 • Knallgula fågelholkar ska sättas upp

En bilpool kommer att ha bilar parkerade i garaget. P-Malmö uttrycker sig så här: ”Alla boende i kvarteret Fullriggaren får gratis medlemskap i Sunfleets bilpool de första fem åren.” Lars kommentarer:

 • ”får” och ”gratis” låter ju bra.
  • Att utnyttja bilpoolsbilarna är fortfarande inte gratis: Det kostar både per timme och per kilometer.
  • Alla boende i Fullriggaren tvingas indirekt att betala medlemskapet i bilpoolen i fem år via högre hyror eller högre inköpspris på bostadsrätten oberoende om de kan/vill utnyttja bilpoolsbilarna eller inte.

Kommunen har på grund av det obligatoriska bilpoolsmedlemskapet för boende i området tillåtit sig själv att minska antalet parkeringsplatser i området. Man vill enligt Fojabs arkitekt Anders Eriksson inte uppmuntra en bilbaserad livsstil.

 • Lars frågar sig: Är inte ett obligatoriskt medlemskap i en bilpool ett sätt att uppmuntra bilåkning?

Läs mer:

Dagens länk handlar om kvarteret Niagara på Universitetsholmen: Starka Betongelement tar hem stororder och bygger Malmö högskolas nya portalbyggnad

P-husen vår tids kyrkor

Från Sydsvenskan 2009-11-28

Britt-Marie Bergström jämför dåtidens kyrkobyggen med nutidens p-husbyggen. För Västra Hamnens del noterar hon att:

 • ”I Västra Hamnen har arkitekten bakom p-huset Erika, Urban Skogmark, varvat glasplattor med galler så att det blir ett fräckt mönster i fasaden för den som står vid infartshörnan och tittar upp.”


2009-08-16: P-huset Erika bredvid Stapelbäddsparken. Foto: Lars Tufvesson.

 • ”Strax bredvid ligger p-huset Dockan i rostig plåt. Det är inget skjul utan ett arkitektoniskt grepp av arkitekten Anders Blomquist som tänkt på den gamla varvsmiljön omkring. Utanför de rostiga skivorna hänger balkonger med fyra sorters gröna växter.”

(Överst på sidan finns ett foto av p-huset Dockan.)

Läs mer: P-husen – vår tids kyrkor

Lars kommentar: Enligt min mening: Häftigaste byggnaden i Dockan är P-huset Dockan.

NCC får bygga gym och parkering

Från Sydsvenskan cirka 2008-02-06

NCC har fått bygglov för:

 • Ett femvåningshus med veckad fasad, bredvid kontorshusen Kaggen och Koggen som NCC har byggt vid Stapelbäddsparken.
  • Det blir ett P-hus med 420 parkeringsplatser och ett gym på 2000 kvadratmeter.
  • P-huset är tänkt att nyttjas av kontorsanställda på dagen och av boende på kvällar och nätter.