Taggarkiv: överklagande

Mark- och miljödomstolen sade ja till hotell i Dockan

Länsstyrelsens ja till det 85 meter höga hotellet vid Dockplatsen i Dockan överklagades av en boende i närheten. Ärendet gick vidare till mark- och miljödomstolen, som nu också har sagt sitt: Överklagandet avslås med motiveringen att ”det lokala gatunätet bedöms ha tillräcklig kapacitet för att ta hand om även den trafik som hotellverksamheten kan förväntas generera”.

Tidigare i ämnet: Ja till hotell i Dockan från Länsstyrelsen

Dagens video, om du skulle ha missat den:

HSB Turning Torso Malmo Sweden – Extreme Engineering – Discovery Channel Documentary

Dagens länk: Ny hyresgäst i Turning Torso (Den världsomspännande rekryterings- och managementkonsulten Egon Zehnder International (EZI) etablerar ett svenskt huvudkontor)

Plan för hotell i Dockan överklagas av boende i området – igen

Från en notis i Sydsvenskan 2013-01-08.

Kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan som tillåter ett 85 meter högt hotell i Dockan.

  1. Kommunens beslut gällande detaljplanen för hotellet överklagades av en bostadsrättsförening och två enskilda boende i området.
  2. Ärendet hamnade hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen sade runt årsskiftet ja till hotellet, eftersom de menar att olägenheterna som de överklagande framfört inte har varit tillräckligt allvarliga för att stoppa bygget.
  3. En boende i området har överklagat Länsstyrelsens beslut, med motiveringen att det blir en betydande ökning av bil-, buss- och lastbilstrafik: ”Det är för mig ofattbart att Malmö stad kan tänka sig att tillåta en förvanskning av Dockans stadsbild genom att tillåta en kraftigt överdimensionerad byggrättshöjd på 85 meter när resterande omgivning ligger på omkring 20 meter.”

Ja till hotell i Dockan från Länsstyrelsen

Det har länge funnits planer på ett 85 meter högt hotell i Dockan (se till exempel Hotell i Dockan kan bli Malmös fjärde högsta byggnad från 2009).

  • Först försökte kommunen hantera hotellet som ett enkelt planärende utan allmänt intresse.
  • Länsstyrelsen stoppade kommunen. Kommunen fick göra om processen på ett mer traditionellt vis, inklusive godkännande av kommunfullmäktige.
  • Kommunens föreslagna detaljplan överklagades därefter av en bostadsrättsförening och två enskilda grannar.
  • Nu har länsstyrelsen gett klartecken, eftersom de inte anser att olägenheterna som de överklagande framfört varit tillräckligt allvarliga för att stoppa bygget.

Dockan hotell

Läs mer: Hotell får klartecken

Dagens länk: Död hittad i hamnen (vid Krankajen i Dockan)

Boende ogillar betongbassäng

Från Skånska Dagbladet cirka 2009-11-10

Detaljplanen som ska möjliggöra en utbyggnad av Scaniabadet/Djuphavsbadet med en betongbassäng har överklagats till länsstyrelsen av flera boende i närheten. Många boende tar upp risken för störningar:

  • ”Även i stadsmiljö har de boende rätt att ej bo i en festival.”
  • ”Högljudda attraktioner som en öppen badanläggning kan rimligen inte anläggas nedanför de boendes balkong.”
  • ”När jag 2006 bestämde mig för att köpa en bostad i Norra fören på Barometergatan var det enligt stadsplanen klart att Scaniaparken skulle vara ett grönområde. Nu är det planer på en havsbassäng med hopptorn. Bassängen kommer enligt förslaget att vara öppen dygnet runt. Vi som bor i området och upplever hur man roar sig på kvällar och nätter vågar inte tänka tanken på vad som kan hända när man ’festar’ vid bassängen. Och hur skall säkerheten upprätthållas, när man har hopptornet öppet hela dygnet för badande?”

Många klagande oroas också över att trafiken kommer att öka.