Taggarkiv: Östra Varvsgatan

Breddad gata medger spårvägstrafik

Från en annons i Sydsvenskan cirka 2007-12-10

Kommunen ställer för närvarande ut ett förslag på en ny detaljplan, som om den går igenom innebär att:

  • Östra Varvsgatan breddas för att i framtiden kunna användas för spårvägstrafik.
  • Vägen norr om Malmömässan blir en riktig väg.

Förslaget kan beskådas på Malmö stadshus i entréhallen, fram till den 18 januari.

Spårvagn på Östra Varvsgatan?

Från Skånska Dagbladet cirka 2007-08-14

Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret planerar för att det i framtiden ska kunna gå spårvagnar på Östra Varvsgatan här i Västra Hamnen. Vid ett möte i juli diskuterades hur en spårväg på Östra Varvsgatan skulle kunna utformas.

  • Kommunen har börjat göra detaljplaner i området, och vill veta hur stor plats en spårvagn skulle ta.
  • Västra Hamnen är ett område som kan komma att få spårvagnstrafik.
  • Kommunens stora utredning om spårbunden kollektivtrafik ska vara klar i oktober 2008, men den kommer inte att exakt peka ut var spårvagnar ska gå.