Taggarkiv: ombyggnad

Diligentia vill skapa ett levande torg

Från Sydsvenskan 2010-08-28

Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö och är ansvarig för omvandlingen av Malmömässans gamla byggnad och omgivande parkeringsytor till 18 kvarter med bostäder och kontor.

 • Andreas om rivningen av stora delar av den befintliga bygnaden: ”Det är viktigt för oss att det inte blir något ground zero. För att vi ska uppfattas som seriösa krävs att området är attraktivt under tiden vi bygger. Någon form av verksamhet måste hit under hösten.”
 • Malmömässans område är en kvadrat på 300 x 300 meter, det vill säga 90 000 kvadratmeter. Till det tillkommer 10 000 kvadratmeter öster om Ankarparken.
 • Målet är att området ska vara färdigbyggt år 2025, men Diligentia jobbar både med scenariet att vara färdig år 2025 och ett snabbare scenario.
 • Diligentia tar ett kvarter i taget, och inväntar påskrivna hyreskontrakt eller avtal för kvarteret innan kontor eller bostäder byggs.
 • ”Den stora ambitionen är att få ett levande torg och ett gångstråk mot Torson.”

Läs mer: Här byggs framtidens Malmö

Stapelbädden utvecklas för 12,4 miljoner kronor

Från Sydsvenskan 2010-06-01

Kommunen satsar 12,4 miljoner kronor på att göra Stapelbädden i Stapelbäddsparken till en kreativ mötesplats året runt. Ombyggnaden ska vara klar i december.

 • Stapelbäddens inre rymmer Kockums gamla omklädningsrum och matsalar från 1946.
 • Nu ska 2143 kvadratmeter industrilokaler bli en arena för:
  • Konst
  • Streetkultur
  • Musik
  • Nya media

Pengarna ska räcka till:

 • Förbättrad ventilation
 • Uppvärmning
 • Nödutgångar
 • Handikappanpassning

Idag kan 150 personer vistas i lokalerna. Efter ombyggnaden ska 700 personer kunna vistas i lokalerna. Det blir:

 • Ett rum för utställningar
 • Ett rum för en eventuell klubb med scen
 • Ett rum blir en analog och digital verkstad
 • Ett rum för ljusinstallationer och vila

Dagens länkar:


Inkom 2010-06-01: Rivningen av Malmömässan fortsätter. Foto: Bertil Asklund.

Kommunal effektivitet


2008-12-14: Ett exempel på kommunal effektivitet?

 • Kommunen talade 2008-01-29 om för oss att tre gupp i gatan (vid Kockum Fritid, vid korsningen Stora Varvsgatan – Västra Varvsgatan, på Stora Varvsgatan väster om korsningen med Östra Varvsgatan) skulle sänkas för att värna om busschaufförernas miljö.
 • Nu, mer än 10 månader senare, byggs de första guppen i gatan om (utanför Kockum Fritid).

Mindre guppande på gatorna

Från www.malmo.se 2008-01-29

Tycker du att vägguppen i Västra Hamnen är påfrestande? Då är du inte ensam. För att främja busschaufförernas arbetsmiljö kommer tre gupp i Västra Hamnen att byggas om, eftersom höga stötvärden har uppmätts:

 • Vid Kockum Fritid.
 • Vid korsningen Stora Varvsgatan – Västra Varvsgatan.
 • På Stora Varvsgatan väster om korsningen med Östra Varvsgatan.

Läs mer: Busschaufförers arbetsmiljö leder till åtgärder