Taggarkiv: Niagara

Högskolan bygger elvavåningshus

Från Sydsvenskan 2010-06-02

Malmö Högskola kommer att bygga en ny byggnad på Universitetsholmen för en halv miljard. Byggnaden ska ligga i kvareret Niagara, på platsen där vi idag hittar Studentcentrum (Norra Neptunigatan 1). Danska arkitekterna Lundgaard & Tranberg segrade i arkitekttävlingen.

 • Byggnaden ska användas av Kultur och samhälle samt av Centrum för teknikstudier.
 • Byggstart september 2012
 • Inflyttning augusti 2015
 • Tre byggnader i glas och trä, fem, sju och elva våningar höga.
 • 20 000 kvadratmeter
 • En restaurang
 • Tre stora hörsalar
 • 22 mindre salar
 • 24 grupprum
 • 410 arbetsrum

Rektor Lennart Olausson: ”Byggnaden kommer att få en öppenhet som gör det lättare för allmänhet och omgivande samhälle att komma i kontakt med oss på Malmö högskola”

Läs mer:


2010-05-26: En grävskopa med extra lång arm används vid rivningen av Malmömässan. Foto: Lars Tufvesson.

Arkitekttävling för nytt kvarter på Universitetsholmen

Från Skyscrapercity – Malmö projects 2009-10-08

Malmö Högskola har bjudit in till en arkitekttävling för kvarteret Niagara på Universitetsholmen.

 • Tanken är att fyra arkitektkontor ska lägga fram ett förslag vardera.
 • Högskolan behöver nya lokaler för Kultur och samhälle och Centrum för teknikstudier.
  • Undervisningslokaler
  • Publika lokaler
  • Innemiljön och utemiljön runt byggnaden ska knytas ihop
 • Den befintliga byggnaden i kvarteret Niagara ska rivas. Idag håller studentcentrum och högskoleadministrationen till där.
 • Den nya byggnaden ska få en stark egen identitet som vitaliserar Universitetsholmen. Byggnaden ska bli en symbol för högskolan.

Tidtabellen för arkitekttävlingen:

 • 2009-10-22: Sista dagen för intresseanmälan för arkitektkontoren
 • 2009-12-01: Startmöte för tävlingen
 • 2010-03-19: Sista dagen för att lämna in tävlingsbidrag
 • Juni 2010: Juryn meddelar vem som vann

Läs mer: Projekttävling för ny högskolebyggnad i kv. Niagara