Taggarkiv: mur

Två Västra Hamnen-frågor: Fler kanaler? Varför står kvarteret tomt?

Frågorna nedan kommer från ett mejl till lars@bizzbook.com .

Fråga 1: Jag besöker ofta vhamnen för lite intressanta läsningar. Jag har dock två frågor. Jag vet inte om du behandlat den på hemsidan redan men som relativt nyinflyttad i Västra hamnen och Malmö så har jag två funderingar.

I översiktsplanen för västra hamnen på följande sida är det kanaler byggda längs med Östra Varvsgatan och mellan Dockan och Bo01. Vet du om dessa kommer verkställas eller är de projekten skrotade?

Svar: När översiktsplanen togs fram ville man ha kanaler i Västra Hamnen. Lilla Kockumskanalen som nu finns precis öster om Bo01-området skulle vara djup, så att båtar kunde färdas där. Av ekonomiska skäl blev dock kanalen grund.

Även om tanken på farbara kanaler i Västra Hamnen har lagts på hyllan, så lever ändå drömmen om mer vatten i Västra Hamnen. Nästa steg i en vattnigare riktning för Västra Hamnen verkar bli Varvsparkens södra gräns mot Lilla Varvsgatan. Där kommer som en del av parken ett ”monument” att uppföras, som ska få oss att bättre minnas Västra Hamnens Kockumitiska varvshistoria:

  • En 90 cm hög mur (som är över 100 meter lång) längs Varvsparkens södra gräns, där vatten rinner ner från murens topp längs murens norra sida. Vattnet rinner ner i en plaskdamm, som följer muren. Den vattnade sidan av muren förses med information om Kockums verksamhet i Västra Hamnen. Läs mer: Varvsparken etapp 4: Långsmal plaskdamm med Kockumsbåtar som tema
  • Målet för Varvsparken etapp 4 (med muren och plaskdammen) var länge sommaren 2014, men nu är det i stället sommaren 2015 som man siktar in sig på.

Tillägg 2013-07-08: Kommunen har presenterat sina planer för Västra Hamnen fram till år 2031, och där hittar vi följande:
Vattenaxel
En tematisk vattenaxel ska skapas i öst-västlig riktning längs Lilla Varvsgatan från Scaniaplatsen till Dockplatsen. Vattnet kan utformas i olika skalor och ha olika uttryck,från en större vattenanläggning i Varvsparken till mindre fontäner eller öppen dagvattenhantering.

Fråga 2: Min andra fråga är om du vet vad som händer med de vita husen på Barometergatan runt hörnan från Albatross. Jag tycker de sett obebodda ut väldigt länge. Vem är det som äger dem och varför händer inget där?

Svar: Kommunen lät bröderna Berggren med företaget Jakri (som har byggt massor av hyresrätter i Hjärup i området Jakriborg) ta hand om bygget på denna tomt i norra Bo01-området genom underbolaget Fastighets AB Ankarspelet 1. Arkitekt Monica Berggren. Kommunen väntade sig att husen skulle färdigställas någorlunda snabbt, men så skedde inte. Läs mer: ”Spökhuset” väntar på bättre tider