Taggarkiv: motorbåtar

10 motorbåtsdagar för 19 000 kronor

Från en runda i Västra Hamnen 2010-03-18

West Harbour Yacht Charter erbjuder precis som tidigare säsonger segelcharter med utgångspunkt från Bo01s småbåtshamn.

Kommande säsong tillkommer ett nytt alternativ i hamnkontoret i Bo01s småbåtshamn, i form av Club Nautic, som erbjuder tillgång till nya eller nästan nya motorbåtar från 19 000 kronor per år plus bränsle.

 • Beroende på vilka båtar du bokar så räcker årsavgiften till mellan 6 och 31 båtdagar.
 • Bokar du de medelstora båtarna så räcker årsavgiften i 10 dagar.
 • Den minsta båten tar max 6 passagerare och har en längd på 5,33 meter.
 • Den största båten tar max 12 passagerare och har en längd på 9,47 meter. Sovplatser för 4 vuxna och 3 barn.

Club Nautic har även tänkt på personer som gillar att fiska. För fiskare ger 12 000 kronor tillgång till två olika båtar avsedda för fiske under max 20 segeldagar.

Läs mer: Club Nautic

Lars kommentar: Är verkligen snabba båtar och ovana förare en bra kombination? Snabbaste båten man kan boka kommer upp i 45 knop. Club Nautic lockar ovana förare på följande sätt:

 • ”Aldrig kört motorbåt? Vi lär dig! Har du ingen erfarenhet av att köra motorbåt? Som medlem i Club Nautic är detta inget de behöver oroa dig för. I samtliga våra medlemskap ingår en intensivkurs i sjövett, navigering samt handhavande och manöverering av snabbgående motorbåt.”

Det blir bojar som markerar båtförbudet

Från ett mejl 2008-08-06

Kommunen har nu beslutat sig för att markera förbudszonen för motorbåt och vattenskoter utanför Ribersborgsstranden och Västra Hamnens västra sida som Länsstyrelsen har beslutat om med bojar. Kommunen kommer snarast att beställa arbetet av entreprenören som de använder sig av.

Tidigare inlägg i samma ämne: Förbud, men inga bojar som markerar förbudet

På tisdag förbjuds vattenskotrar och motorbåtar

Från Sydsvenskan 2008-07-22

På tisdag träder länsstyrelsens förbud mot vattenskotrar och motorbåtar utanför Västra Hamnens västra delar i kraft.

 • Förbudet gäller från och med tisdag, och därefter årligen mellan 1 maj och 30 september.
 • Förbudet gäller inte inseglingsrännan till Bo01s småbåtshamn.
 • Länsstyrelsens avsikt med förbudet är att göra det säkrare för badande.
 • Den som bryter mot förbudet riskerar böter.

Lars kommentarer:

Förbudet gäller följande område:

 • Förbudszonen startar vid småbåtshamnen Lagunen i sydväst och slutar cirka 50 meter efter Djuphavsbadet i Västra Hamnen i nordöst.
 • Förbudet gäller 400 meter ut från Ribersborgsstranden, eftersom det är långgrunt där.
 • Förbudet gäller 100 meter ut från Västra Hamnens strandskoning (fast bara inom förbudszonen).

Sydsvenskan (ni vet, tidningen som påstår sig ha koll på Malmö) har inte riktigt koll på Västra Hamnens utbredning:

 • Trots att förbudszonen till största delen ligger utanför Ribersborgsstranden, så påstår Sydsvenskan att förbudet gäller i Västra Hamnen.
  • Tidningen nämner inte med ett ord om att förbudet även gäller Ribersborgsstranden. Däremot visar en karta förbudszonen, där man grafiskt kan se att även Ribersborgsstranden omfattas av förbudet. Eftersom inte heller kartan skriver ut Ribersborgsstranden i text så får kartan tillsammans med artikeltexten betraktaren att tro att Västra Hamnen omfattar även det område som i verkligheten är Ribersborgsstranden och som inte tillhör Västra Hamnen.
  • Tidningstexten får även läsaren att tro att det nya förbudet gäller hela Västra Hamnens kustlinje. Så är inte fallet. Förbudet gäller bara västra delen av Västra Hamnens kustlinje, upp till cirka 50 meter nordöst om Djuphavsbadet.
   • Det nya förbudet omfattar bara halva Scaniaparkens kustlinje.
   • Det nya förbudet omfattar inte Dockan och inte Universitetsholmen.

Läs mer: Förordning ska få stopp på vattenskotrar

Motorbåtstrafik förbjuds nära stranden från 15:e juli

Från Länsstyrelsen 2008-06-18

Länsstyrelsen har bestämt sig för att förbjuda motordrivna farkoster i Västra Hamnens vattenområde.

 • Förbudet gäller 100 meter ut från stranden, förutom i inseglingsrännan till Bo01s småbåtshamn.
 • Förbudszonen kommer att märkas ut med sjövägmärken.
 • Förbudet gäller varje år mellan 1:a maj och 30:e september.
 • I år börjar förbudet att gälla den 15:e juli.
 • Förbudet gäller inte vindsurfare och kanotister.

Läs mer: Ingen motorbåtstrafik i Västra Hamnen i Malmö