Taggarkiv: mjöl

Han vill flytta mjölbranschens Rolls Royce

Från Sydsvenskan 2009-01-04

När tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis återinvigde Suellsbron tittade han på Lantmännens kvarn (Cerealia, tidigare Nordmills) på Universitetsholmen här i Västra Hamnen och sade att ”hela verksamheten bör flyttas härifrån”. Byggkommunalrådet Anders Rubin är inte lika negativt inställd till verksamheten: ”Cerealia får gärna vara kvar om de inte lägger restriktioner på området.”

Lantmännen har investerat i produktionslinjer som ska hålla i 30-35 år, och Citytunnelbyggarna har lagt 15-20 miljoner på att återställa spårförbindelsen till kvarnen. Erling Koch är platschef på Lantmännens Cerealia. Han anser att kvarnen är mjölbranschens Rolls Royce. ”När vi gjorde våra investeringar fick vi veta att det inte fanns någon hotbild mot vår placering långsiktigt.”

Fakta om kvarnen:

 • 40% av Sveriges spannmål mals här
 • 4500 lastbilar, 55 fartyg och 150 järnvägsvagnar anländer varje år med spannmål till kvarnen
 • 55 meter höga lagringsbehållare för spannmål
 • Åtta plan
 • 18 000 kvadratmeter
 • 90 anställda
 • Kvarnverksamheten har funnits på platsen sedan 1881
 • Kvarnarna helautomatiserades 1910
 • Paketeringen automatiserades på 1980-talet
 • De nya kvarnarna kan mala 800 ton spannmål per dygn

Läs mer: Kvarnen inte önskvärd


2010-01-06: Pulkor i Scaniaparken. Fin? Ful? Kommentera!

100 mjölpaket per minut

Från stadsdelstidningen Centrum nr 3 2009

De stora silosarna på Universitetsholmen är en del av Lantmännen Cerealias anläggning. I över 100 år har det malts säd där:

 • Malmö Stora Valskvarn började byggas 1881
 • Fyra år senare stod anläggningen med ångdrivna valskvarnar klar
 • 1899 blev anläggningen helautomatiserad
 • 1910 byggdes kontorshusen som tillhör anläggningen
 • Under 1950- och 1960-talet byggdes de stora silosarna

190 000 ton säd mals per år.

 • 29 olika sorters mjöl
 • Vetet har 35 olika användningsområden
 • Bland annat produceras kli, vetemjöl och mannagryn
 • Vetet används också vid godistillverkning, som bindningsmedel i leverpastej och som ingrediens i läkemedel.
 • 55 fartyg lastas med mjöl varje år
 • Det produceras 100 tvåkilos mjölpaket per minut
 • På forskningsavdelningen utförs kvalitetsarbete och provbakning.
 • Totalt arbetar 89 personer på anläggningen.
 • Nattetid sköts anläggningen av en person.
 • Lantmännen vill vara kvar på Universitetshomen, eftersom den nödvändiga logistiken är på plats, i form av järnväg, väg och hamn.

Dagens fakta: Västra Hamnens Citytunneluppgång på Universitetsholmen kommer att öppnas för allmänheten i december 2010.

Dagens länk (via Skyscrapercity – Malmö projects):