Taggarkiv: Masthusen

Nästa Masthusen-kvarter: 60 hyresrätter

Den nya kontorsbyggnaden öster om ICA Maxi med Apoteket och Systembolaget i bottenvåningen ska vara klar i december. Torget öster om kontorsbyggnaden kommer att heta Masttorget. Diligentia planerar nu för att bygga 60 hyresrätter vid torget:

 • Ettor, tvåor och treor, de flesta med egen uteplats eller balkong.
 • Klara i början av 2015.

För den som föredrar bostadsrätter, så startar Ikano Bostad snart försäljningen av bostadsprojekt Parken, Malmö.

Sydsvenskan: Nytt kvarter växer fram
Dagens länkar:

Diligentia bygger äldreboende och LSS-boende i Masthusen

Diligentia håller på och bygger ett kontorshus direkt öster om ICA Maxi, som ska stå klar till årsskiftet. Torget utanför börjar anläggas till sommaren. Detta hus kommer att innehålla:

 • Lokaler åt kronofogden
 • En ny ingång till ICA Maxi, som kantas av affärslokaler där Apoteket och Systembolaget flyttar in.

Diligentias nästa kvarter som byggs i Masthusen-området blir ett äldreboende och ett LSS-boende, nordost om ICA Maxi:

masthusen-aldreboende
Grafik: Diligentia.

 • Attendo ska driva äldreboendet
  • 3800 kvadratmeter (enligt Diligentias pressrelease) eller 4000 kvadratmeter (enligt Sydsvenskan)
  • 57 lägenheter
  • 55 år och uppåt
  • Byggstart om någon månad.
  • Klart den 1:e oktober 2014
 • Frösunda Omsorg ska driva LSS-boendet
  • 600 kvadratmeter
 • Det kan även bli en vårdcentral i kvarteret.
 • 80 procent av ytan i kvarteret är uthyrd.

Läs mer:

Bygglov fär 73 hyresrätter på Stora Varvsgatan 15

Stadsbyggnadsnämnden godkände under torsdagens möte ett bygglov för 73 hyresrätter i Masthusen-området:

 • Stora Varvsgatan 15.
 • Ett äldreboende med 55 rum för boende.
 • Ett LSS-gruppboende för 6 personer.
 • 12 studentlägenheter.
 • Bottenvåningen kommer att innehålla 2 butikslokaler.

Läs mer: Äldreboende, LSS-bostäder och studentlägenheter i ny fastighet i Västra Hamnen

Dagens länk: Femmorna i Västra Hamnens skola ger sin syn på stadsplaneringen

Masthusen först i Norden

Masthusen-området, som Diligentia håller på och planerar för runt ICA Maxi här i Västra Hamnen, har nu certifierats för första nivån i BREEAM Communities (ett internationellt miljöklassningssystem), och det är de först i Norden med.

Masthusen-vision
Grafik: Kanozi Arkitekter. Visionsbild för del av Masthusen, ungefärligen så som det kommer att se ut om man tittar ner från Turning Torso.

 • ICA Maxis stora tak och det glasade kontorshuset i nedre högra hörnet finns redan.
 • Det svarta (och vita) kontorshuset Masttorget 6 med grönt tak vid änden av ICA Maxis tak byggs just nu.

Läs mer: Masthusen först i Norden med certifikat enligt BREEAM Communities!

Masthusen: Läget just nu

Veidekke bygger Diligentias nya kontorshus öster om ICA Maxi, i Masthusen-området.


2012-11-21: Nya kontorshuset är numera högre än ICA Maxis tak. Foto: Lars Tufvesson.

För närvarande håller man på att resa husets stomme. Detta arbete ska vara klart i mitten på december. Nu i november har man också börjat sätta in fönster och täta till huset på de lägre våningsplanen.


2012-11-21: Stadsdelen Masthusen förses för närvarande med nya lokalgator och nya ledningar för vatten och avlopp. Arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Malmö Stad. Här håller en del av parkeringsplatsen mellan Diligentias kontorshus i glas och Turning Torso på att omvandlas till en ny väg. Foto: Lars Tufvesson.

Bild: Masthusens första nya kontorshus har kommit en bit


2012-10-07: Första nya kontorshuset i Masthusen-området är på väg upp. Foto: Lars Tufvesson.

Kontorshuset på totalt 7800 kvadratmeter (6000 kvadratmeter kontor och 1800 kvadratmeter butiker, bland annat ett Systembolag) öster om ICA Maxi har kommit en bit:

 • Totalentreprenören Veidekke har påbörjat resningen av betongstommen.
 • I november börjar man sätta in fönster och täta till huset på de lägre våningsplanen.
 • Stommen ska vara klar i mitten på december.
 • Inflyttning startar hösten 2013.

Bygget av Masthusens första nya kontorshus påbörjat


2012-04-12: Kontorshusbygget precis öster om ICA Maxi har påbörjats. Foto: Lars Tufvesson.

Diligentias första nybygge i Masthusen-området har nu kommit igång.

 • Det är ett kontorshus som ska byggas, som kommer att innehålla 6000 kvadratmeter kontor och 1800 kvadratmeter service (motsvarar ungefär fyra nya butiker).
 • Öster om kontorshuset blir det ett stadsdelstorg.
 • ICA Maxis entré kommer att flyttas så att man går in genom kontorshusets bottenvåning.

Läs mer och se bild på kontorshuset: Unika, profilerade lokaler med närhet till havet och stadspulsen

Lite längre österut, borta vid Stapelbäddsparken, hittar vi ännu ett kontorshus: Koggen 2 från NCC


2012-04-12: Koggen 2 byggs av NCC. Foto: Lars Tufvesson.

Koggen 2:

 • 9000 kvadratmeter kontor.
 • Vasakronan har köpt huset.
 • Inflyttning under 2012

 

Diligentia pekar ut platsen där stora saker ska hända

Det kan vara svårt att se det från marken, men tittar man ner från Turning Torsos topp så ser man det desto lättare:


2012-01-25: Ljusspelet på den obebyggda marken öster om ICA Maxi. Foto: Lars Tufvesson.

Vi får väl gissa att det är Diligentia som vill peka ut platsen där stora saker ska hända först i Masthusen-området:

 • Närmast ICA Maxi (byggnaden vars tak ljusspelets strålkastare befinner sig på) ska bygget av ett kontorshus starta i månadsskiftet februari-mars.
 • Öster om kontorshuset ska det byggas ett torg som är lika stort som Lilla Torg i centrum av Malmö.