Taggarkiv: Malmösimmet

Malmösimmet den 17:e augusti 2014

Förra årets upplaga av MalmöSimmet genomfördes i havet utanför Sundspromenaden, Daniaparken samt Scaniaparken, trots att kommunen hade utfärdat ett badförbud (som inte var ett förbud även om det kallades så: Förbudet skulle mer betraktas som en rekommendation, när allt väl kom till kritan). Nåväl, nu dyker det upp ännu en chans att simma i havet, förmodligen vare sig det råder badförbud eller ej:

 • MalmöSimmet 2014 simmas den 17:e augusti
 • Simma 1000 eller 2000 meter
 • Nytt för i år är att man kan tävla både på 1000 meter och 2000 meter, eftersom starterna i de båda loppen sker med två timmars mellanrum.
 • Det var 300 startande 2013. I år hoppas arrangörerna på 600 startande.

Läs mer: MalmöSimmet den 17 augusti

Dagens länkar:

Badförbud vid Scaniabadet & Sundspromenaden

Då var det dags igen: Badförbud i Västra Hamnen, och denna gång drabbar det både Sundspromenaden/Daniaparken och Scaniabadet.

Jerker Nilsson på Cityjour Akutvård AB: ”Det som gäller är att vi avråder badgäster från att bada. Vi har i mätningarna från den 31 juli sett förhöjda värden av tarmbakterier”.

 • Mätvärdena ligger långt över gränsvärdet för tjänligt badvatten. Bland annat mättes halten intestinala enterokocker:
  • 50 cfu/100 ml är gränsen för tjänligt badvatten
  • 300 cfu/100 ml är gränsen för otjänligt badvatten
  • 320 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens nya provtagningsplats nära hamninloppet
  • 390 cfu/100 ml mättes upp vid Scaniabadet
  • 450 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens ordinarie provtagningsplats
 • Ytterligare prover har beställts, för att ta reda på var bakterierna kommer ifrån.
  • De höga bakteriehalterna antas inte bero på folk som badar.
  • Det kan vara från båtar som besöker B001s småbåtshamn, som tömmer sin latrintank i närheten av badplatserna. Kommunen har tagit bort tömningsavgiften för gästbåtarnas latrinsystem i småbåtshamnen för att undvika att avföring släpps ut i vattnet.
  • Det finns inga tecken på att utsläppen kommer från avloppsrör.
 • Den som får i sig tarmbakterier vid bad kan drabbas av illamående, kräkningar och diarré.
 • Den som vill bada i bra badvatten får bege sig till Ribersborg, Sibbarp eller Klagshamn.

Den dåliga vattenkvalitén är inte helt bra för de som tävlar i Malmösimmet idag (eller i Malmö Triathlon Svenska Cupen under söndagen). Anders Sjöberg som arrangerar Malmösimmet, säger så här om skyltarna som satts upp om badförbudet under natten mot lördagen: ”Det står att det finns mer information på Malmö kommuns hemsida och på Smittskyddsinstitutet. Där står det att det är tjänligt vatten.”

Lars kommentarer:

1. Att Malmösimmets arrangörer inte tänker följa kommunens badförbudsrekommendationer indikerar att:

 • Malmösimmets arrangörer bryr sig inte om folks hälsa, utan tänker hellre på sin egen profit.
 • Malmösimmets arrangörer har en dålig krisberedskap.
 • Malmösimmets arrangörer är inte flexibla nog att klara av att flytta tävlingen till vatten med bättre kvalitet.

Det sätt som Malmösimmets arrangörer agerar på signalerar till allmänheten att det är ok att trotsa kommunens badförbud. Antingen har man ett förbud och följer det, eller så har man inget förbud så att det inte finns något förbud att bryta mot. Att ha ett förbud som ingen följer är ingen bra kombination. Något måste ändras:

 • Antingen följer Malmösimmets arrangörer badförbudet. Om de inte gör det, så bör kommunen inte ge Malmösimmets arrangörer tillstånd att arrangera Malmösimmet nästa år, då de inte kan samverka med kommunen på ett bra sätt. Samma resonemang gäller för Malmö Triathlon Svenska Cupen på söndagen, om även de väljer att trotsa badförbudet.
 • Eller så ändrar kommunen sitt sätt att kommunicera provsvaren, så att det mer ser ut som en rekommendation och inte som ett förbud. Är det endast en rekommendation så ska kommunen inte sätta upp kravallstaket som hindrar folk från att bada.

2. Det är inte acceptabelt att de officiella informationskällorna inte är synkade:

 • Skyltarna i Västra Hamnen sätts upp natten mot lördagen, som hänvisar till Malmö kommuns hemsida och Smittskyddsinstitutet.
 • Malmö stads hemsida lägger upp väldigt knapphändig information först klockan 11:18 på lördagen (då brödtextdelen av informationen bestod av endast de tre första meningarna av de som nu syns på sidan), och hänvisar till Smittskyddsinstitutet.
 • Går man på lördagen klockan 15:22 in på Smittskyddsinstitutets sida så är den senaste informationen om ”Scaniabadplatsen” från den 15:e juli och talar om tjänligt badvatten.

Mer:

Bildspecial: 231 simmare gick i mål i MalmöSimmet Open Water

Under lördagen avgjordes MalmöSimmet Open Water utanför Sundspromenaden, Daniaparken och Scaniabadet. De tävlande hade delats upp i fyra grupper:

 • 2000 meter snabba simmare
 • 2000 meter övriga simmare
 • 1000 meter snabba simmare
 • 1000 meter övriga simmare

Det togs tid på alla, med start från mittenspejaren i Daniaparken och mål i vattnet precis utanför.

 • De som skulle simma 2000 meter simmade bort till Scaniabadet och därefter en vända mot Bo01s småbåtshamn.
 • De som nöjde sig med 1000 meter simmade direkt mot Bo01s småbåtshamn.

En timme före start var det 16 grader i vattnet med små vågor, och 17 grader i luften. De flesta valde klokt nog att simma i våtdräkt. Vädret bättrade sig när det var dags för start.


2012-07-21: Starten för gruppen med snabba 2000-meterssimmare. Foto: Lars Tufvesson.

 


2012-07-21: Alla var medvetna om halkrisken och de flesta tog det därför lugnt direkt efter startfållan. Foto: Lars Tufvesson.

 


2012-07-21: De snabba 2000-meterssimmarna rundar första bojen rakt utanför Daniaparken och styr nosen mot Scaniabadet. Foto: Lars Tufvesson.

 


2012-07-21: Förste snabba 2000-meterssimmaren Honza Vitazka tar sista armtaget innan målgång utanför Daniaparken. Sluttiden blev 21 minuter och 43 sekunder. Foto: Lars Tufvesson.

231 simmare fullföljde loppet.

Läs mer:

Dagens länkar:

Malmösimmet: En eller två km med start och mål vid Scaniaplatsen

Den 21:a juli 2012 (i samband med Urban Beach 2012) är det premiär för Malmösimmet:

 • Simma 1000 eller 2000 meter i Öresund.
 • Start och mål vid Scaniaplatsen här i Västra Hamnen.

Kvarteret Koggen

 • Sträckan går längs strandkanten, för att göra tävlingen publikvänlig.
 • Målet är att bli näst störst i Sverige bland öppet vatten-simningar, efter Vansbrosimningens olika lopp (där huvudtävlingen har cirka 7000 deltagare).
 • I år får max 1000 simmare deltaga.
 • Den korta banan går söderut från Scaniaplatsen och vänder tillbaka en bit innan hamninloppet till Bo01s småbåtshamn.
 • Den långa banan har samma sträckning, men tar även en avstickare norrut till Scaniabadet.
 • De 100 första anmälda betalar 150 kronor, därefter är priset 250 kronor för en normal anmälan och 350 kronor för en efteranmälan.

Läs mer: Malmösimmet