Taggarkiv: Malmö Högskola

Öppet hus på Malmö Högskola

Den 3:e mars mellan 12 och 17 är det öppet hus på Malmö Högskola.

 • Platsen är Orkanen på Nordenskiöldsgatan 10 – där lärarutbildningen sker.
 • Träffa studenter och studievägledare.
 • Få svar om studentlivet i Malmö.
 • Guidade turer.
 • Lyssna på föredrag som ”Så väljer du utbildning när du inte vet vad du vill bli.”

Läs mer: Öppet hus på Malmö Högskola

Felaktig motivering till Ilmars ledarskapsbedrift

Låt oss leka leken ”hitta felen” med dagens citat:

 • ”Bo01 – numera Västra Hamnen – kostade den kommunala kassan mycket och var ett högst kontroversiellt projekt när det byggdes upp, inte minst för arkitekten Ralph Erskines vågade ”Turning Torso” som sticker upp högt över stadens tak.
  Men just därför har stadsdelen blivit mycket uppmärksammad i hela världen och blivit en besöksattraktion i egen rätt.”

Citatet kommer från rapporten De största svenska ledarskapsbedrifterna där två sidor ägnas åt hur Ilmar Reepalu vände Malmö genom att:

 • Placera Malmö Högskola på Universitetsholmen
 • Starta bygget av Öresundsbron
 • Skapa den nya miljö- och klimatanpassade stadsdelen Västra Hamnen  genom startskottet bomässan Bo01.

Åter till vår lek. Hur många fel hittade du? Hittade du nedanstående fel?

 • Fel 1: ”Bo01 – numera Västra Hamnen”. Felet består i att påstå att Bo01 har ersatts av Västra Hamnen. Som så många andra sätter textförfattaren likhetstecken mellan utbredningen av Bo01 och utbredningen av Västra Hamnen. I verkligheten är Bo01 en del av Västra Hamnen. Västra Hamnen innefattar även områden som Flagghusen, Fullriggaren, Dockan och Universitetsholmen.
 • Fel 2: ”arkitekten Ralph Erskines vågade ”Turning Torso””. Felet består i att påstå att det är Ralph Erskine som är Turning Torsos arkitekt. Det är Santiago Calatrava som är Turning Torsos arkitekt. Ralph Erskine har dock ritat det färgglada hörnhuset vid Scaniaplatsen i Bo01-området.

Vill du hjälpa högskolan att utveckla hållbarare transporter?

Vill du som bor (eller jobbar) i Västra Hamnen samarbeta med några av Malmö Högskolas studenter, för att underlätta ditt hållbara resande? Skicka i så fall ett mejl till lars@bizzbook.com och anmäl ditt intresse.

 • Malmö högskola (K3 och MEDEA) sätter om en månad igång med ett projekt för masterstudenterna i interaktionsdesign där de ska undersöka möjligheterna att utveckla nya tjänster som kan hjälpa oss som bor (eller arbetar) i Västra Hamnen att ställa om till hållbarare transporter. Högskolan samarbetar med Malmö stad och utgår från stadens handlingsprogram för hållbara resor och transporter i Västra Hamnen.
 • Studenterna utgår alltid från människors vardagssituationer, vilket innebär att studenterna börjar med att kartlägga olika individers eller familjers vardagsliv, i det här fallet med fokus på transporterna, för att sedan tillsammans med individen eller familjen diskutera fram olika lösningar som passar just dem.

Arkitekttävling för nytt kvarter på Universitetsholmen

Från Skyscrapercity – Malmö projects 2009-10-08

Malmö Högskola har bjudit in till en arkitekttävling för kvarteret Niagara på Universitetsholmen.

 • Tanken är att fyra arkitektkontor ska lägga fram ett förslag vardera.
 • Högskolan behöver nya lokaler för Kultur och samhälle och Centrum för teknikstudier.
  • Undervisningslokaler
  • Publika lokaler
  • Innemiljön och utemiljön runt byggnaden ska knytas ihop
 • Den befintliga byggnaden i kvarteret Niagara ska rivas. Idag håller studentcentrum och högskoleadministrationen till där.
 • Den nya byggnaden ska få en stark egen identitet som vitaliserar Universitetsholmen. Byggnaden ska bli en symbol för högskolan.

Tidtabellen för arkitekttävlingen:

 • 2009-10-22: Sista dagen för intresseanmälan för arkitektkontoren
 • 2009-12-01: Startmöte för tävlingen
 • 2010-03-19: Sista dagen för att lämna in tävlingsbidrag
 • Juni 2010: Juryn meddelar vem som vann

Läs mer: Projekttävling för ny högskolebyggnad i kv. Niagara

Skanska startar stoppat projekt på Universitetsholmen

Från Sydsvenskan 2009-06-24

I mitten på mars 2008 så hade Skanska långt framskridna planer på att bygga kontorshuskvarteret Bassängkajen öster om NordMills kvarn på Universitetsholmen:

 • Två huskroppar.
 • Totalt 20 000 kvadratmeter.
 • Sju våningar.
 • Ljust silverfärgad fasad.
 • Mycket glas i fasaden mot vattnet i norr och mot staden i söder.
 • Garage med cirka 75 parkeringsplatser i källarplan.
 • Inflyttning i första etappen beräknades till år 2010.
 • Ingen hyresgäst var klar ännu.
 • Intresserade av att flytta in var:
  • Myndigheter
  • Offentliga verksamheter
  • Finans
  • IT
  • Juridik

Men så kom det en lågkonjunktur i vägen. Planerna lades på is. Fram till nu, då Skanska har beslutat sig för att bygga första etappen:

 • 3 300 kvadratmeter av Bassängkajen har hyrts ut till Malmö högskola.
 • Första etappen:
  • Består totalt av 8 500 kvadratmeter
  • Skanskas investering uppgår till 240 miljoner kronor
  • Bygget påbörjas i september
  • Lokalerna ska stå färdiga sommaren 2011

För hela Bassängkajen-kvarteret gäller följande:

 • Fortfarande sju våningar.
 • Totalytan har krympt till 16 000 kvadratmeter.
 • Antalet parkeringsplatser har ökat till 120.

Läs mer och se bilder hos Skanska: Bassängkajen, Stilla cityläge


2009-06-24: Snart slipper vi trampa i lervälling för att gå in i den spelande kullens inre, i Scaniaparken. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Öppet hus på Malmö Högskola 4:e mars

Från www.mah.se 2008-02-03

Den 4:e mars mellan 10 och 19 är det öppet hus på Malmö Högskola.

 • Information om utbildningar
 • Träffa studenter
 • Seminarier som ”Hur väljer du utbildning när du inte vet vad du vill”.
 • Skiftesläsning nr 88: ”Om konsten att vara sig själv i en värld av förändring”.

Observera att adressen är Citadellsvägen 7.

Läs mer och se hela programmet: www.mah.se/oppethus