Taggarkiv: lukt

Ingen oljelukt längre

Från City 2009-01-28

Det har inte kommit in ett enda klagomål på oljelukt till kommunen under de två senaste månaderna.

I slutet av maj 2008 klagade boende i bland annat Flagghusen-området här i Västra Hamnen på oljelukt. Kommunen har inte kunnat identifiera var lukten kommer ifrån.

Om du känner oljelukt, hjälp kommunen här: Klagomål på lukt i utomhusluften


2009-01-28: Barometergatan längs med Daniaparken är uppgrävd sedan den 19:e januari. Det är Skanska som stängt gatan för trafik, för att kunna utföra avlopps- och terrasseringsarbeten.

Miljöinspektören luktar sig fram

Från Sydsvenskan cirka 2008-10-02

Niklas Axheimer är miljöinspektör på Malmö Stad. Han åker runt i bil och luktar efter oljelukt från Oljehamnen, för tredje gången.

 • Det har kommit in klagomål under ett års tid, från boende i Burlöv, Kirseberg och Västra Hamnen.
 • Källan har inte kunnat lokaliseras.
 • Kommunen samarbetar med företagen som jobbar i Oljehamnen. Kommunen berättar om klagomålen och företagen berättar hur de har hanterat olja vid tidpunkten som klagomålen berör.
 • Samarbetet har inte gett resultat, och därför åker nu Niklas ut och luktar för att lokalisera källan. Inspektionsresan avslutas i Västra Hamnen.

Läs mer: Inspektören litar på luktsinnet

Hjälp till och rapportera obehaglig lukt!

Från ett mejl 2008-09-20

Miljöförvaltningen vill att personer som besväras av obehaglig lukt rapporterar detta, för att kunna säkerställa var lukten kommer ifrån.

 • Rapportera varje gång du känner av lukten.
 • Notera datum, klockslag, adress, karaktär på lukt, om samma lukt har upplevts tidigare.

Anmäl dina luktobservationer så snabbt som möjligt med följande formulär: Klagomål på lukt i utomhusluften

Miljöförvaltningens kartläggning av var lukten kommer ifrån har inte varit lätt:

 • Fram till den 19:e juni hade 35 luktobservationer inrapporterats av 11 rapportörer, där de flesta luktolägenheter bara har rapporterats av en enda rapportör.

Miljöförvaltningen skriver på följande vis angående om lukten är farlig eller ej:

 • I de fall då lukt beror på att man hanterar tjockolja i oljehamnen är orsaken till denna lukt ofarlig, men därmed inte sagt att det inte skulle kunna klassas som en olägenhet.
 • Obehaglig lukt från hantering av tjockolja kan i vissa fall bero på svavelinnehållet i oljan samt beroende på oljans kvalité och var i världen den kommer ifrån.
 • De personer som arbetar med hanteringen av olja i hamnen kan vara berörda av svavelinnehållet och det skulle kunna resultera i ett arbetsmiljöproblem i direkt anslutning till oljecisternerna. Därför har de som arbetar i direkt anslutning till oljehanteringen ett ”svavellarm” på sig som signalerar om det skulle förekomma skadliga halter av svavelföreningar tex divätesulfid ofta kallad svavelväte.
 • De gasformiga svavelföreningarna späds därefter ganska snabbt ut i atmosfären till för hälsan oskadliga men för visso luktbara koncentrationer..

Miljöförvaltningen har en överenskommelse med oljeföretagen i oljehamnen som går ut på att:

 • När det kommer in klagomål om obehaglig lukt, så ska bolagen komma in med information om saker som:
  • Vilken hantering skedde vid den aktuella tidpunkten (inlastning, utlastning, incident).
  • Mängd hanterad produkt
  • Typ av produkt
  • Temperatur i cisterner


Sundspromenaden 2008-09-18: Flyga ballong i stället för drake?

Eon bakom dålig luft från Norra Hamnen

Från malmo.se 2007-10-23 samt City 2007-10-25

Det kommer illaluktande luft som luktar ruttnande ägg från Norra Hamnen i Malmö, från förorenade massor och gamla eldningsoljerör (svavelväte) som bryts sönder när Eon gräver ledningar till sitt nya gaskraftverk.

 • Vid nordliga vindar drabbas även Västra Hamnen av lukten.
 • Stäng fönster och ventilation för att inte få in lukten i bostaden.
 • Lukten kan komma att vara kvar hela november ut.

Mer: Otäck lukt i Norra Hamnen