Taggarkiv: läcka

Kockum Fritids simhall får stödpelare

Från Sydsvenskan 2008-11-19

Cement- och betonginstitutet har undersökt betongkonstruktionen i simhallen på Kockum Fritid.

  • Gjutfogen vid bassängbotten läcker. Under fogen finns kraftig korrosion.
  • Pelarna i simhallen måste avlastas med provisoriska stöttor.
  • Det finns risk för att armeringen rostar och betongen faller ner.
  • Kockum Fritids styrelse vill täta med epoxy och sätta nytt kakel i simhallen för fem miljoner kronor.
    • Stiftelsen Kockum Fritid har inte råd med denna åtgärd, och vill därför ha 3,7 miljoner kronor från kommunen.

Dricksvattenläcka vid nya hovrätten

Från Sydsvenskan 2007-12-08

Byggarbetare borrade på fredagsmorgonen sönder en stor dricksvattenledning nära bygget av nya hovrättsbyggnaden på Universitetsholmen. En stor sjö bildades och markplanet på den nya hovrättsbyggnaden översvämmades.

Byggarbetarna höll på att borra sig under Gibraltargatan med styrbar borrning för att dra fram ett fjärrvärmerör när man träffade vattenledningen. Hela kvarterets vattenförsörjning fick stängas av.

Den nya hovrättsbyggnaden ska vara klar i augusti 2008. Det blir fyra våningar, som ska inhysa:

  • Hovrätten
  • Hyresnämnden
  • Regeringskansliets utredningsverksamhet
  • Domstolsverket